Utveckling av Grupp och Ledare

UGL som ledarskapsutbildning och chefsutbildning

LedarskapsutbildningUGL, eller ”Utveckling av Grupp och Ledare”, har sitt ursprung i Kalifornien i USA. Den kom till i slutet av 1970-talet. UGL är en form av modell, eller mall, som skapades inom Försvarsmakten och ska användas för grundläggande ledarskapsutbildningar. Modellen har med tiden visat sig väldigt framgångsrik. Och det blir allt vanligare att företag och organisationer har UGL i åtanke vid val av utbildning i ledarskap. Både om de betalar för externa utbildningar som om de sätter ihop en ledarskapsutbildning själv och utbildar internt inom verksamheten.

LMDC (Leadership and Management Development Course)

Innan den slutgiltiga modellen skapades och kom ut i sin första version i början av 80-talet. Så fanns en annan utbildning kallad LMDC (Leadership and Management Development Course) där tanken var att utbildningen skulle användas på försvarets egna interna konsulter som efter att ha genomgått utbildningen. Som till en början var 16 veckor lång. Skulle ansvara för att omforma och förbättra ledarutbildningen inom hela det amerikanska försvaret. Det var då dessa konsulter som tog det första steget mot att utforma en ultimat utbildning i ledarskap. En utbildning som, med viss modifikation, lever kvar än idag och som många. Både inom försvaret och inom näringslivet – utbildas i varje år. Utbildningen ges i Stockholm och är en perfekt chefsutbildning som faktiskt är Sveriges mest utbredda ledarskapsutbildning.

UGL är modell ledarskapsutbildningar i Stockholm

En viktig person för modellens etablissemang i Sverige var Anders Risling. På 80-talet då LMDC och UGL fortfarande var väldigt nyetablerat så jobbade Risling som psykolog hos det svenska försvaret. Och han fann det amerikanska konsultprogrammet (LMDC) vara väldigt intressant. Så han reste helt enkelt till Kalifornien för att mer ingående titta på utbildningen. Och sedan år 1978 så genomförde Anders Risling den första utbildningen av typen LMDC i Sverige. UGL:s intåg i Sverige fick också stor hjälp av Seppo Nyman som jobbade på försvarets rationaliseringsinstitut. Han lyckades nämligen övertala Dr. Richard E Zackrison – en av de som varit med och utvecklat LMDC – att komma till Sverige för att ytterligare utveckla programmet tillsammans med Anders Risling och en del av de många konsulter som man dittills hade utbildat med hjälp av LMDC.

Utbildning i ledarskap har utvecklats i Stockholm

Sedan utbildningens tidiga dagar så har den utvecklats, moderniserats och förbättrats flera gånger för att hålla utbildningen så uppdaterad och pedagogisk som möjligt. Senaste versionen blev klar och godkändes av den svenska försvarshögskolan år 2012 och håller nu en högre nivå än någonsin tidigare. Det är utan tvekan en utbildning i ledarskap som håller en mycket hög kvalitet.

Stockholm

Faktumet att det är väldigt svårt att hitta en bra grundläggande utbildning i ledarskap har med stor sannolikhet bidragit till utbildningens popularitet och kvalitetsstämpel. Utbildningen ges i Sverige främst av Försvarshögskolan som är belägen centralt i Stockholm i närheten av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och även nära friluftsområden, parker och fin terräng för träning och annan fysisk aktivitet. Utbildningen har allt vad man kan kräva av en utbildning i ledarskap och årligen lockar den långt över tusen heltidsstudenter. Att skolan ligger mitt i Stockholm ger den fördelen att många kan söka dit utan att behöva flytta. Stockholm är ju trots allt vår befolkningsmässigt största stad. Men självklart lockar utbildningen även till sig studenter från andra delar av landet då det är en eftertraktad utbildning i ledarskap.

UGL är gångbar vid ledarskapsutveckling

UGL har sedan den först utvecklades är 1981 varit en grundläggande utbildning i ledarskap för samtliga officerare inom försvaret. Utbildningens utformning har dock väckt stor popularitet vilket gjort att det även är en utbildning som frekvent gås av folk inom offentlig förvaltning och näringslivet. Utbildningen som i Sverige främst ges i Stockholm fokuserar mycket på hur en grupp utvecklas och mognar under tiden och hur ledaren kan göra för att skynda på den utvecklingen och även leda den i rätt riktning. Utbildningen är därför väldigt gångbar som ledarskapsutbildning för ledare och kan även användas vid ledarskapsutveckling.

UGL kan kombineras med annan chefsutbildning

UGL handlar också mycket om att som ledare få kännedom om hur man på bästa sätt kan forma gruppen till positiv utveckling samtidigt som man får gruppen att jobba mot de uppsatta målen som finns inom verksamheten. Detta har setts som mycket positivt, och de som genomgått utbildningen har fått en ökad insikt i sitt ledarskap och utvecklat sig själv till att bli en bättre ledare. UGL kan med fördel kombineras med annan chefsutbildning. För de som jobbar i eller i närheten av Stockholm borde UGL vara ett självklart val för en förbättrad ledarskapsutveckling.

UGL är bra som utbildning i ledarskap

Att ha utbildningen baserad i Stockholm är också en viktig faktor för att locka utbildningsdeltagare från näringslivet. I och med att många huvudkontor är baserade i just Stockholm. Så är efterfrågan på chefsutbildning och ledarskapsutveckling av naturliga skäl högre där än i övriga delar av landet. Antalet deltagare i UGL från näringslivet har också ökat markant de senaste åren då mer fokus lagts på chefsutbildning och ledarskapsutveckling i allmänhet för att överleva det hårdnande företagsklimatet. UGL är trots allt en väldigt bra utbildning i ledarskap som ger god grund för fortsatt utveckling som chef eller ledare. Det finns generellt ganska få grundläggande utbildningar i ledarskap som anses lika bra som UGL.

Ledarskapsutveckling genom UGL

Som chefsutbildning och som ett led i ett företags ledarskapsutveckling är UGL alltså en perfekt utbildning. Att satsa på en kvalitativ chefsutbildning och att verkligen lägga gott om resurser på ledarskapsutveckling. Är en viktig faktor för framgång i ett företag. Utan kompetenta ledare så är förutsättningarna för att verksamheten ska nå sina uppsatta mål ganska ofördelaktiga.

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Utbildning i ledarskap och ledarskapsutveckling får inte ses som en kostnad som tynger företagets ekonomi. Det ska ses som en investering. En investering som med tiden kommer skapa ökad lönsamhet. Det faktum att UGL är en så bra utbildning i ledarskap som passar i alla former av verksamheter gör att alla borde ta chansen att lära sig om UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – på exempelvis Försvarshögskolan. Stockholm är ju verkligen en stad som har allt. Så det kommer bli en rolig upplevelse även för dem som är bosatt i andra städer runt om i landet. UGL ges också av en rad olika utbildningsföretag. Detta är oftast att föredra då de i regel kan erbjuda ett mycket bättre upplägg på utbildningen. Ta chansen och gå en ultimat utbildning i ledarskap!