Det auktoritära ledarskapet

Ledarskapsutbildning om det auktoritära ledarskapet

Läran om ledarskapsstilar och auktoritära ledarskapet på ledarskapsutbildning. Det är skillnad på att ha en viss auktoritet på arbetsplatsen och att vara auktoritär som ledare. Med auktoritärt ledarskap menas att chefen ska ha förmåga att få sina anställda att utföra uppgifter som är till nytta för företaget men det får inte ske tvångsvis.

Ledarskapet utvecklas under en ledarskapsutbildningEn auktoritär chef och ledare inser ofta inte själv att den är maktfullkomlig. Men de anställda tycker att chefen är en enväldig likt en diktator som styr med järnhand. Chefen tål dessutom inte att någon sätter sig upp emot honom. Den typen av chef baserar sin makt på att de har en position i ett företag där de kan styra och ställa nästan som de vill. Ofta är kollegerna svaga i sina roller. Det menas också att chefen fattar beslut helt efter sina egna uppfattningar utan att bli påverkad av någon annan. Han kan faktiskt lyssna till andras uppfattningar och se intresserad ut men egentligen har han redan bestämt sig.

Utvecklingssamtal är bra för bland annat medarbetarnas känsla av delaktighet. Men den auktoritära chefen genomför inga utvecklingssamtal. Och om chefen genomför sådana samtal är det ofta bara en chimär. Sådana chefer tycker att de alltid vet bäst och älskar att ge order. Och de har sällan genomgått någon modern ledarskapsutbildning.

Om man är anställd och har en auktoritär chef har man mycket svårt att påverka sin chefs beslut. De underställda rättar sig direkt efter sin chef inte för att de tycker som han utan för att de är rädda eller skrämda. De som jobbar under en auktoritär chef får också svårt att säga vad de tycker. De kan inte arbeta självständigt och de utvecklas inte heller, eftersom deras chef ska kontrollera det mesta, tvärtemot vad man i allmänhet får lära sig på en modern ledarskapsutbildning.

De blir även beroende av honom, eftersom alla frågor måste gå genom chefen. Det auktoritära ledarskapet är ovanligt i Sverige, eftersom vi inte vill bli styrda utan att ha något som motiverat oss.

Sammanfattning av auktoritärt ledarskap är att chefen bygger sin position som chef genom makt. Chefen bestämmer vad som ska göras och på vilket sätt – därför att han aldrig har varit på en modern ledarskapsutbildning för ledare om hur man skapar motivation. Och chefen ger så lite information som möjligt till medarbetarna.