Ny som arbetsledare – Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare Bygga teamNy som arbetsledare

Är du ny som arbetsledare? Då kan det vara bra att gå vår Arbetsledarutbildning (klicka för att komma till Hjärtum Utbildnings hemsida). Ledarskapsutbildning för nya arbetsledare behövs, eftersom det blir allt vanligare att duktiga medarbetare belönas med en roll som arbetsledare för den grupp de varit medlemmar i. En rolig utmaning, men den kräver insikt i ledarrollen och förberedelser för de krav som väntar. Kunskap och förståelse för hur helheten i organisationen hänger ihop och samverkar är viktigt och, inte minst, kunnande om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar är mycket viktigt.

Ny som arbetsledare | Kursinnehåll

Grunderna inom ledarskap
Från gruppmedlem till arbetsledare
Motiverande ledarskap
Att cocha medarbetare
Gruppens utveckling
De olika rollerna i teamet
Konsten att lyssna och ge feedback
Arbetsledarens roll i konflikter

Arbetsledarutbildning ger dig ett klart försprång

I och med att du kan komma att bemötas på ett annat, och för dig främmande, sätt än tidigare kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina forna kollegor. Det är lätt att du står kvar med ena foten i gruppgemenskapen och har andra foten i det nya ledarskapet. I vissa grupper fungerar detta utmärkt och alla lär sig att acceptera din nya roll, men ibland fungerar det sämre. Oftast är detta fallet om fler i gruppen konkurrerat om samma tjänst. Under utbildningen får du verktyg för att hantera olika sorters scenarios och du kommer att känna större säkerhet och trygghet när du inleder din nya yrkesbana.

Ny som arbetsledare arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare

Våra utbildningar

Certifierad ledare - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ledare men inte chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer>>

Ny som chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ny som arbetsledare - Arbetsledarutbildning

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Projektledarutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info