Chefsrollen – chefsutbildning

Chefsrollen blir utvecklad under en chefsutbildning

Lär dig om chefsrollen under en chefsutbildning

Förstå chefsrollen bättre efter en chefsutbildning

Chefsrollen kan för vissa kännas komplicerad. Du som är chef har många ansvarsområden och skyldigheter att leva upp till. Detta kan ibland kan kännas överväldigande och det är inte konstigt. Det är inte alla som får chansen att sakta komma in i rollen, vilket gör den både lockande och skrämmande. Innan du tackar ja till att bli chef är det bra att se till att du har all information du behöver för att ta dig an rollen.

Om du nu redan accepterat rollen är det en god idé att gå en eller flera chefsutbildningar. Vare sig du är helt grön i chefsrollen eller har mångårig erfarenhet är en utbildning alltid ett bra steg att ta. Det ger både kunskaper och insikter, nya kontakter och fräscha idéer. Med nya lärdomar med dig i fickan blir det enklare att tackla rollen som chef.

Chefsrollen och ledarrollen är inte samma sak

Som chef kan du välja att vara en ledare. Skillnaderna mellan chefs- och ledarrollen är inte helt självklara. Men ett riktmärke kan vara att en chef styr sina medarbetare medan en ledare leder dem. Ett ledarskap är ett förhållningssätt du som chef aktivt väljer att ta till dig. Chefsrollen börjar idag dock mer och mer likna ett ledarskap. Men rollen som chef anses fortfarande vara mer byråkratisk och stabil. Speciellt inom stora organisationer vilka kräver hård strukturering och planering. Å andra sidan anser vissa att ledarskap är mer passande inom den privata sektorn. Samt att det ger bättre resultat på längre sikt än vad ett chefskap gör.

Med chefsrollen kommer många krav och förväntningar

Visst, chefsrollen kan vara svår och krävande men mycket handlar om att våga vara just det du tackat ja till, en chef. Du måste ta beslutet att axla rollen fullt ut, oberoende om du är nybörjare eller inte. Och sedan stå fast vid detta så länge som du innehar titeln. Det en ledarskapsutbildning för ledare kan ge dig kan vara svårt att införskaffa helt på egen hand. Särskilt i början av din karriär då det är oerhört viktigt att skapa en stabil grund att stå på inom ditt chefskap. Med chefsrollen kommer många krav och förväntningar så se till att vara så förberedd du bara kan.

Chefsrollen kan vara är hård

Författaren Vince Molinaro definierar, i sin bok ”The Leadership Contract”, ledarskap genom ett ledarskapskontrakt bestående av fyra delar: Del ett, Ledarskap är ett beslut – fatta det. Del två, Ledarskap är en skyldighet – kliv fram. Del tre, Ledarskap är hårt arbete – ta i! Och del fyra, Ledarskap är en gemenskap – anslut dig. Molinaro konstaterar att chefsrollen är hård. Men kommer i boken med konkreta förslag på hur positionen kan struktureras för att bli både lättare och roligare. Nej, alla passar inte i rollen som chef. Men faktum är att ett stort antal redan befintliga chefer fegar ur inför den utmaning som ett chefskap och ledarskap innebär. Men det finns inga genvägar, du måste helt enkelt kavla upp ärmarna och göra jobbet.

I chefsrollen kan du inte vänta på att saker i din omgivning ska utvecklas av sig själva. Det är ditt ansvar att leda vägen för resten av organisationen. Och därför kan du inte underskatta den insats som krävs av dig för att lyckas bli en konsekvent chef och ledare. Det finns ingen handbok för hur du ska gå tillväga för att uppnå detta men ett steg på vägen är att gå en chefsutbildning.

Din uppgift som chef är att se till organisationens bästa

Under en chefsutbildning får du som chef kunskap om de vanligaste fällorna du bör undvika för att inte göra det som är svårt ännu svårare för dig. Chefsrollen kan medföra stor press. Men att inte kunna be om hjälp eller erkänna att något är för svårt är en risk som garanterat leder till ett misslyckande. Och då inte bara för dig utan för hela organisationen. Kom ihåg att din uppgift som chef är att se till organisationens bästa. Och att du då måste svälja din egen eventuella stolthet inför vissa situationer och sammanhang.

En chefsutbildning ger dig chefsverktyg

I dagens samhälle är det, mer eller mindre, ”inne” att ha många bollar i luften samtidigt. I chefsrollen kan detta vara förödande, både för ditt eget välmående skull och för organisationens resultat. Om du påbörjar för många saker samtidigt blir ingenting klart och du heller inte tillräckligt koncentrerad för att kunna slutföra en uppgift. Ta en paus och reflektera över vad som är viktigast för att sedan beta av din prioriteringslista steg för steg. Genom en chefsutbildning för ny som chef kan du få de verktyg och hjälpmedel som gör ditt arbete mer strukturerat och effektivt. Med simpla tips och trix kan du få bort mycket av den onödiga vardagsstress som ofta råder.

Alltför många känner en osäkerhet i chefsrollen

För att kunna bli en bra chef måste du våga lita på dina medarbetare. Alltför många känner en osäkerhet i chefsrollen och börjar därför detaljstyra sin omgivning. Du kanske tar på dig uppgifter som egentligen inte ligger på ditt bord. Och vakar över din omgivning på ett kontrollerande sätt. Du måste härmed släppa tanken på att du är expert på de uppgifter som ska genomföras. Och inse att dina medarbetare är de som sitter på mest kunskap inom sina områden. En chefsutbildning kan hjälpa dig att få upp ögonen inför din faktiska uppgift. Som är att skapa de bästa förutsättningarna för att de i din omgivning ska lyckas prestera.

En stor mängd chefer misstar tuff med rå. Du behöver inte bete dig som en gris för att visa din omgivning att det är du som bestämmer. Vilket är en uråldrig uppfattning om chefsrollen. Det är enkelt att skrika åt människor men desto svårare att vara genuint tuff när situationen kräver det. Under en chefsutbildning får du lära dig mer om det coachande ledarskapet. Som går ut på att skapa självständiga och starka medarbetare. Genom att du som chef inte ger bort alla svar utan låter dessa hitta egna lösningar.

Det finns en chefsutbildning för var och en

Du kommer att öra fel som chef. Du kommer göra misstag, det gör alla. Men det är ditt beteende efter sådana händelser som visar vilken slags chef och ledare du är. Du kan inte älta gamla problem som varit och tappa perspektivet i chefsrollen. Detta kommer enbart sätta käppar i hjulet för dig och hindra dig från att leda organisationen in i framtiden. Det finns en chefsutbildning för var och en, vad du nu än må behöva eller vill förbättra inom ditt chefskap. En chefsutbildning är också ett ypperligt tillfälle till att träffa andra chefer och utbyta erfarenheter med dessa.