Medarbetarsamtal för ledare

Ledaren och medarbetarsamtalet

Något som ofta ingår i en utbildning för ledare är hur du håller ett bra medarbetarsamtal. Det personalen ofta funderar på är lönen, men under utbildningen inser du att lönen inte är allt. Visst, lönen är viktig, men att vara engagerad i företags framgångar är också en viktig faktor som får medarbetare att stanna kvar, visar undersökningen gjord av Ranstad. De företag som inte har möjlighet att ge löneökning eller bonus kan alltså behålla sin personal genom att få dem att känna sig mer delaktiga. Men då är det bra med medarbetarsamtal som har struktur och på förhand genomtänkta samtalssituationer för att skapa just delaktighet och effekt i personalens vardag, vilket du lär dig på under en utbildning i ledarskap.

Frågor att ta upp under samtalet

På en ledarskapskurs får du tips om viktiga frågeställningar och diskussionsämnen att ta upp under samtalet med dina medarbetare. Du inser under utbildningens gång att nyckeln till ett framgångsrikt och konstruktivt medarbetarsamtal är förberedelser. Som chef behöver du förbereda dig, men det är lika viktigt att även den anställde får tid att tänka igenom vad ni kommer att diskutera. Under en utbildning för ledare som tar upp medarbetarsamtal lär du dig hur du kan förbereda både dig själv och medarbetaren.

Lär dig använda mallar

Ofta ingår olika mallar som är bra att använda inför och under medarbetarsamtalet. En mycket användbar mall delar du med fördel ut i förväg. Där ställer du frågor om till exempel den allmänna trivseln med arbetssituationen, målsättning, ansvar, arbetsbelastning, relationer till kollegor med mera. Hur en sådan här mall kan utformas lär du dig under en utbildning. Rätt använda ökar mallarna möjligheten att ett medarbetarsamtal upplevs som utvecklande.

Kunskap om din roll under medarbetarsamtalet

Du behöver förstå vilken din roll som ledare är under ett medarbetarsamtal. Rollen blir tydlig för dig när du går en ledarskapsutbildning för ledare i medarbetarsamtal. Genom goda förberedelser visar du som chef och ledare att du verkligen är intresserad av en bra diskussion. När du är utbildad vet du att du inte bara genomför ett samtal helt rutinmässigt för att det ingår i din chef- och ledarskapsroll. Du har lärt dig att ett mer ambitiöst samtal kan sprida sig som ringar på vattnet inom hela organisationen.

Undvik att styra samtalet

Under ett medarbetarsamtal är det viktigt att inte styra samtalet för mycket, utan vara lyhörd och ge den anställde stort utrymme. Under en utbildning får du öva på att genomföra medarbetarsamtal. Du får tips och råd från utbildningsledaren. När övningarna är genomförda går utbildningen vidare till att ta upp uppföljningen. Att följa upp ett medarbetarsamtal kan vara lika viktigt som förberedelserna. Kanske har den anställde kommit med konstruktiva förslag som man kan fånga upp och implementera.

Lär dig ta fram en handlingsplan efter medarbetarsamtalet

Eftersom det är viktigt att ta fram en handlingsplan efter medarbetarsamtalet, ingår detta moment ofta som en del av utbildningen. Handlingsplanen ska basera sig på de målsättningar som kommit fram under samtalet. Planen ska klarlägga på vilka områden det finns utrymme för förbättringar, och visa hur medarbetaren ska genomföra detta. I detta läge är det bra att redan nu boka in en tid för ett uppföljningssamtal.

Ledarskapsutbildning belyser metoder för medarbetarsamtal

En bra ledarskapskurs kan belysa olika metoder för att förbättra kommunikationen och samarbetet inom organisationen. Det är viktigt i gott ledarskap att ha visioner för vad ni vill åstadkomma, och arbeta långsiktigt för att utveckla både individerna och hela verksamheten. En central målsättning i modernt ledarskap går därför ut på att ta vara på resurserna hos varje individ. Om man ökar sin egen kompetens genom att gå lärorika ledarskapsutbildningar kan man komma tillbaka till sin arbetsplats med ny energi och inspiration. Då kan man hitta nya vägar att handleda och uppmuntra sin personal.