Kurs i arbetsrätt för chefer

Kurs i arbetsrätt

Kurs i arbetsrätt

En ledarskapskurs innehåller ofta även arbetsrätt

Om du är personalansvarig chef eller arbetar på en personalavdelning, är förväntningarna idag att du har kunskap om de vanligaste arbetsrättsliga frågorna. Företaget spar tid och pengar om du kan agera på ett riktigt sätt i alla de frågor som kan dyka upp på en arbetsplats. Det handlar bland annat om lönesättning, kontroller, uppsägning och diskrimineringsfrågor. De mest grundläggande av dessa frågor tar ledarskapskurser för chefer upp. Om du vill djupdyka i ämnet arbetsrätt behöver du gå en specifik kurs i just detta ämne.

Kan du skriva ett korrekt anställningsavtal?

Du behöver veta hur du ska skriva ett anställningsavtal på ett korrekt sätt och vara säker på att du vet vad LAS står för i praktiken. Många diskuterar om visstidsanställningar och omplaceringar. En kurs i arbetsrätt kan spara en hel del tid om du vet hur du ska agera korrekt både för olika anställningsformer och vid uppsägningar. Även om LAS ska skydda arbetstagaren, så lär dig den också vilka rättigheter du har som arbetsgivare inom lagens råmärken. Arbetsrätten är under konstant förändring, vilket gör att du behöver bli uppdaterad då och då för att inte göra misstag.

Kurs i arbetsrätt och avtal

Anställningsavtalets formulering är avgörande för vad som gäller vid en tvist. Du behöver ange vilken anställningsform avtalet gäller och vilka begrepp du ska använda som är juridiskt korrekta. På en kurs i arbetsrätt lär du dig hur ett anställningsavtal bör se ut för att fungera bäst. Dessutom får du kunskaper om bra formuleringar när det finns kollektivavtal som styr det enskilda avtalet.

Uppsägning av ett anställningsavtal måste också följa vissa former. En kurs i arbetsrätt lär dig vad en saklig grund för uppsägning är. Den vanligaste orsaken är uppsägning på grund av arbetsbrist men det finns fler orsaker du bör känna till. En slarvigt genomförd uppsägning kan leda till att saken tas upp i Arbetsdomstolen. På en kurs i arbetsrätt får du flera exempel på hur Arbetsdomstolen dömt i olika fall. Din kunskap om anställningsavtalet är viktig om du tycker att arbetstagaren brister i sina åtaganden. Om den anställde bryter grovt mot avtalet har du rätt att avskeda.

LAS och MBL

Sist in först ut, är nog den mest kända av våra LAS-regler, men vad innebär det i  praktiken? I en kurs i arbetsrätt får du lära dig att reda ut begrepp som turordning, driftsenheter, kollektivavtalsområde och ortsbegrepp. Du behöver också kunna beskriva de kvalifikationer som är nödvändiga för företaget att behålla, samt kunna beräkna anställningstiden korrekt. Om sedan företaget går bättre och man behöver återanställa, då gäller särskilda återanställningsregler.

MBL är ett annat begrepp som är väl känt. Även här kan en kurs i arbetsrätt ge dig riktlinjer för vad du behöver ta hänsyn till. När ska du förhandla med facket och när har du informationsskyldighet? Ett gott fackligt samarbete till allas gagn kan lätt övergå till hårda förhandlingar om du inte vet hur du bäst går tillväga för att förebygga. Att hamna i tvist med facket kan bli en långdragen och kostsam affär.

Investera i en kurs i arbetsrätt – det är ett enkelt sätt att känna sig trygg bland alla lagar som reglerar dina och de anställdas rättigheter.