Utbildningar för att bli chef

Olika typer av utbildningar för att bli chef Det finns många olika utbildningar för att bli chef. En del sträcker sig över lång tid och upp till ett år är inte ovanligt. Då kallas de för ledarskapsprogram eller chefsplattform. Andra är kortare. Från en dag upp till en vecka. Ibland …

Kurs i projektledning

Kurs i projektledning En kurs i projektledning tar sikte på att lära dig som är projektledare om hur du bäst tar hand om ett projekt. Du är den som för projektet framåt, månar om gruppens medlemmar, ser till att projektteamet samarbetar och levererar slutresultatet i tid och inom fastställd budget. …

Krav på ledare

Att möta kraven på dig som ledare Som ledare för en grupp har du många olika krav att leva upp till för …

Olika utbildningar för ledare

Utbildningar för ledare Att gå en ledarskapsutbildning är ett utmärkt sätt för dig som modern ledare att tillägna dig det senaste inom …

Vad är ledarskap?

Ledarskapsutveckling en del av ledarskapet Ledarskap är inte något du behärskar automatiskt, bara för att du blir chef i en organisation. Ledarskap …