Ledarstilar – Ledarskapsutbildning

Hitta din ledarstil under en ledarskapsutbildning

Ledarstilar ledarskapsutbildning

Hitta din egen stil som ledare

Har du hittat din ledarstil? Om inte kan en ledarskapsutbildning från Hjärtum Utbildning hjälpa dig att hitta den. Ledarstilar är den typ av ”stil” som en ledare använder i sitt ledarskap. Det handlar bland annat om hur du väljer att dela ut arbetsuppgifter, hur kommunikationen sker och hur tillgänglig du är. Den styr även vilken relation du väljer att upparbeta med dina medarbetare. Det handlar om hur du arbetar mot att uppnå det resultat som du strävar efter i ditt ledarskap. Stilen du väljer är avgörande för ditt ledarskap. Det kan därför vara värt att avsätta ett par utbildningsdagar och ta reda på vilken som bäst passar för dig.

Det finns tre huvudsakliga ledarstilar

Generellt brukar man säga att det finns tre huvudsakliga ledarstilar. Dessa är; demokratisk ledarstil, auktoritär ledarstil och delegerande ledarstil. Den demokratiska ledarstilen innebär att ledaren låter medarbetarna vara med och tycka till innan olika typer av beslut fattas. På så sätt tas förhoppningsvis de beslut som flest tycker passar bäst. Men det är ändå ledaren som har den slutgiltiga rätten att fatta beslutet. En ledare som använder en auktoritär stil tar alla beslut enväldigt. Vad andra tycker är inte viktigt. Hur många gillar en sådan ledare idag? Att använda delegeringsverktyget som ledarstil innebär att man litar fullt ut på sina medarbetare och gärna lämnar över uppgifter till dem.

Auktoritära ledarstilen

Den auktoritära ledarstilen är raka motsatsen till den demokratiska ledarstilen och innebär att ledaren själv tar alla beslut utan att ta hänsyn till de övrigas åsikt. Denna ledarstil bland alla ledarstilar ger sällan det bästa resultatet. Och den är inte alls effektiv för att nå framgång som ledare eftersom att det lätt kan uppfattas som själviskt att inte ta hänsyn till sina medarbetare. Det kan i värsta fall skapa en dålig stämning på arbetsplatsen vilket påverkar arbetet negativt.

Delegerande ledarstilen

Den delegerande ledarstilen innebär att man som ledare inte tar allt ansvar utan fördelar en del av de ansvarstagande uppgifterna till de underordnade. Denna ledarstil passar bra när man som ledare har för mycket att göra för att hinna med allt själv. Eller när de andra medarbetarna har djupare erfarenhet av jobbet som ska utföras än vad man själv har.

Demokratiska ledarstilen

Bland de ledarstilar som tidigare nämnts så är det oftast den demokratiska ledarstilen som är bäst att tillämpa. Men i många ledarskap kan det passa bra att blanda lite mellan de olika ledarstilarna och välja olika ledarstilar beroende på vilken situation det är. För även om den demokratiska ledarstilen passar bra för det mesta. Så finns det även tillfällen då någon av de andra ledarstilarna passar bäst.

Forma din personliga ledarstil under en ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning och ledarstil

En ledarskapsutbildning hjälper dig hitta din ledarstil

Det gäller att inspirera och motivera sina medarbetare genom kommunikation och coachning. Då kommer de att vilja nå de uppsatta målen. Det är dock viktigt att du hittar din personliga ledarstil. Den ska vara helt naturlig för dig och du ser den som mest effektiv i vardagen. Det finns alltid rum för utveckling inom området ledarskap. Att vara lyhörd för medarbetarna omkring dig och lyssna till deras erfarenheter kan ge dig mycket kunskap och inspiration. Till slut mejslar du fram en stil som fungerar både för dig och för din grupp. Då kommer det att bli lättare att leda och du frigör tid till att jobba med visioner och framtidsprospekt.

Modernt ledarskap

Modernt ledarskap kännetecknas av begrepp som kommunikation och lyhördhet. Det finns gott om bevis både i teori och praktik för att en dialog med medarbetarna ger bättre resultat på alla plan. Inte minst genom att ökat inflytande får varje individ att både trivas och prestera bättre. Det kan vara något av en utmaning att vara öppen och lyssnande. Samtidigt som man behåller sin integritet och inte riskerar att man tappar styrfart och inriktning genom att vara alltför påverkbar. En ledarskapsutbildning kan vara en bra hjälp när det gäller att hitta riktlinjer för ledarstilar i modernt ledarskap och för framtidens ledare.