Ledaregenskaper – Ledarskapsutbildning

Utveckla dina ledaregenskaper

En ledarskapsutbildning utvecklar dina ledaregenskaperHur blir du en bra ledare med goda ledaregenskaper? Det är en fråga som ständigt är aktuell och där många har åsikter. Faktum är att det finns en genväg till ett gott ledarskap, där du har bra möjligheter att utveckla dina ledaregenskaper. Genvägen består av att boka in dig på en ledarskapsutbildning för ledare. Under utbildningen får du grunderna i ledarskap serverade för dig. Du lär dig vad ledarskap egentligen innebär och vilka krav andra kan komma att ställa på dig. En utbildning i ledarskap är en bra möjlighet till att utveckla dina ledaregenskaper och dessutom få nyttiga insikter om dig själv som ledare. När du sedan kommer tillbaka till arbetet är det din uppgift att försöka passa in ditt ledarskap i din organisation, omgivning, situation och inte minst i ditt team.

När du leder utan att vara chef

Det kan vara speciellt utmanande att leda en grupp när du faktiskt inte är chef över gruppen. Det är många ledare som sitter i den sitsen. Det är därför vi tagit fram utbildningen Att leda utan att vara chef. Denna ledarskapskurs fokuserar på ditt personliga ledarskap i en roll som kan vara svår. Ditt ledarskap kommer att bli format utifrån de individuella ledaregenskaper som du besitter. Det är därför utbildningen har sin utgångspunkt i att utveckla din personlighet och dina värderingar. För att du ska bli långvarig i rollen behöver du en passion för att leda. Dessutom behöver du kunskap om hur du skapar relationer och hur du får människor att växa. Om du tar dig tid att utveckla dessa kvalitéer har du goda chanser till att kunna utveckla ditt personliga ledarskap.

En ledaregenskap handlar om kommunikation

Att vara bra ledare är ett stort ansvar som kräver kunskap, kompetens och vissa specifika personliga egenskaper. Ledaregenskaper som du bör ha för att kunna bli en bra ledare är en rak och tydlig kommunikation. Sedan behöver du lära dig att hantera konflikter, vara strukturerad och planera, kunna skapa positiva relationer med din omgivning och få människor att vilja följa dig. Detta är läroämnen som är vanliga under en ledarskapsutbildning. Du måste även ha modet att våga ta de beslut som din roll faktiskt kräver samt stå för dem oberoende utfallet. Detta är endast en handfull av viktiga kvalitéer som en ledare bör ha.

Dina ledaregenskaper avgör vilken ledare du blir

Ledaren utvecklar sig genom ledarskapsutbildningNär du axlar ledarrollen finns där ett antal frågor du måste ställa dig själv. Vad är ledarskap och vad innebär det för mig? Vem är jag som ledare? Hur strukturerar och planerar jag mitt arbete i vardagen på ett konkret sätt? Vilka utmaningar ser jag i mitt ledarskap? Hur ser nuläget ut och vilka målsättningar finns? För att kunna svara på dessa frågor måste du veta vilka förväntningar och krav som finns på dig som bra ledare. Vilka ansvar och befogenheter du har i rollen samt ha god kunskap. Och om hur du ska hantera de mjuka delarna inom ditt ledarskap. Såsom relationer till dina medarbetare med mera. Det är dina ledaregenskaper som kommer att avgöra vilken ledare du blir.

Ledaregenskaper och ledarutveckling

En oerhört viktig del när det kommer till ledaregenskaper, som ofta tyvärr faller i någon slags glömska, är att ge konstruktiv vägledning. Din uppgift som bra ledare är att skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare till att kunna utvecklas och att växa. Både som individer och inom organisationen. Därför har du ett ansvar, inte bara för det du säger utan även för det du inte säger. Att ge feedback och beröm är ett nästintill omättligt behov hos oss människor som bara ger positiva biverkningar.

Ledarskap är kommunikation

Att kommunicera med andra människor är i grunden en överlevnadsfaktor. Men som speciellt inom affärsvärlden ställer alltmer höga krav på oss och vår förmåga att ta emot och föra ut budskap på ett effektivt sätt. Ledaregenskaper du som ledare måste lära dig att hantera är hur du för ut de budskap du vill till dina medarbetare samt hur du mottar deras respons. Framgång uppstår när vi människor kan och vill utföra något. Därför bör ditt största fokus som bra ledare vara att inspirera och motivera dina medarbetare till att vilja göra stordåd. En god ledare vet vikten av att känna sin omgivning.

Vem passar som chef och ledare?

Funderar du på om du verkligen passar som chef och ledare? Kanske är du redan det idag eller så har du målet att bli i framtiden. I vilket fall som helst är detta något du säkerligen någon gång reflekterat över. Att vara chef och ledare ställer höga krav på dig. Krav från omgivningen men väldigt ofta också desto fler och högre krav från dig själv. Du läser och hör om de ledaregenskaper du som chef och ledare bara ”måste” ha och vilka förväntningar som de flesta runtomkring dig har på din roll. Släpp här direkt tanken på den ”perfekta” ledaren och arbeta utifrån dina egna förutsättningar och värderingar.

Ledaregenskaper kan tränas upp

Det fina med oss människor är att vi har förmågan att utvecklas och införskaffa ny kunskap när som helst vi vill. En grundförutsättning till detta är dock att det finns ett intresse och engagemang inför den kunskap vi vill ta till oss. Att vi föds med olika personliga egenskaper och grundläggande beteenden spelar absolut en roll för de val vi gör under hela våra liv. Men om viljan finns är det inte heller mycket som står i vägen för att vi ska kunna uppnå exakt det vi vill. Ledaregenskaper är något som kan tränas upp och utvecklas under en utbildning i ledarskap.

Forskning om ledaregenskaper ger svaren

Forskning om ledarskap är viktigFrågan om att vissa föds till ledare och att de vilka inte besitter, vad vi tror är. Tydliga ledaregenskaper inte är lämpade för rollen kan bollas fram och tillbaka hur många gånger som helst utan att få ett klart svar. Delade åsikter råder om detta och här får man helt enkelt ta ställning till vad man tror på själv. Det vi dock kan syna och utgå från är den forskning. Och de tester som gjorts inom området och då speciellt angående ledaregenskaper. Som med allting annat där vi inte kan hänvisa till tydliga bevis. Får vi välja vårt beteende utefter vad vi som individer tror är rätt och fel.

Sammanställning av ledaregenskaper

Inom den forskning som gjorts angående ledaregenskaper har man ändå kunnat påvisa ett mönster bland stora ledare och vilka utmärkande egenskaper de haft gemensamt. Utifrån detta kan vi då, genom kvalificerade gissningar, göra en sammanställning av de ledaregenskaper som vi anser skapar ett gott ledarskap. Några av dessa visar en individ som kan glömma och förlåta. Någon som inte skäller utan stöttar, någon som hela tiden strävar efter förbättring. Som inspirerar och skapar mening, som inte drivs av ett kontrollbehov. Och någon som ser bortom handling och istället söker efter bakomliggande orsaker.

Strategi för bättre ledaregenskaper

Ledaregenskaper är säkert i många fall något du som chef och ledare redan är medveten om. Utmaningen i detta är att utveckla ditt ledarskap. Att bli den ledare som du vill och vet att du kan bli. Genom att aktivt bryta mönster och ändra dina beteenden. Ofta gömmer man sig i ursäkter om att tiden är för knapp och begraver sig i vardagliga sysslor. Här gäller det att ta sig tid till att reflektera och analyser vad man vill göra och vart man vill komma. När detta är satt kan du börja lägga en strategi för hur du ska arbeta med dig själv.