Distansutbildning i ledarskap

Lär dig att leda genom en distansutbildning i ledarskap

Distansutbildning i ledarskap är en slags ledarskapsutbildning

I dag har ledarskapsutbildning som  genomförs på distans fått stor genomslagskraft. Faktum är att en distansutbildning i ledarskap fungerar väldigt bra. Vi som utbildningsarrangör genomför många utbildningar på distans och våra utbildningsdeltagare är mycket nöjda. De tycker att distanskurserna fungerar över förväntan. Så är också våra utbildningsledare extremt duktiga och har anpassat sina upplägg så att det passar för både klassrum och distans. Detta gör att det blir enkelt för deltagarna att lära sig vad ledarskap är, även på distans.

Våra distansutbildningar är anpassade

Tvärtemot vad en del tycks tro är det inte bara att ställa om till digital utbildning från en dag till en annan. Digitala utbildningar kräver mycket arbete. Upplägg, workshops, övningar mm måste anpassas så att de passar för det digitala klassrummet. Detta arbete har vi gjort grundligt och vi har lärt oss mycket under resans gång. Efter finjusteringar fungerar nu våra distansutbildningar i ledarskap och andra ämnen mycket bra. En ledarskapsutbildning för ledare på distans är ett bra val när du snabbt vill få nya kunskaper.

Modernt innehåll i utbildningarna

När du går en distansutbildning i ledarskap hos oss på kan du vara säker på att ledarskapsutbildningens innehåll är uppdaterat. Du kan lita på att utbildningsmaterialet är anpassat och tekniken på topp. Våra utbildningsledare har förmågan att se och uppmärksamma dig som är med på distans. Du kommer att uppleva det nästan på samma sätt som om du var med oss i klassrummet. Du interagerar, ställer frågor och diskuterar som under en ”vanlig” utbildning.

Workshops och övningar under en distansutbildning

Övningar och workshops genomför du i praktiska digitala grupprum. Du arbetar tillsammans med andra ledare som är i liknande situation som du. Utbytet blir mycket gott och en fördel är att ni kan diskutera helt privat i gruppen, utan att andra deltagare kan lyssna. Ibland kan det vara bra, särskilt om du har ett problem som du vill bolla, men inte ta upp inför hela gruppen. Sedan kan du själv välja om du även vill diskutera den med hela utbildningsgruppen. Ibland är det bra, för att få många nya infallsvinklar och se hur andra skulle lösa problemet.

Arbetsledarutbildning på distans

Att gå en utbildning i arbetsledning som en distansutbildning fungerar mycket bra. Vi genomför ofta så kallade hybridutbildningar. Det innebär att vi har deltagare både i klassrummet och online. Denna typ av distansutbildning i ledarskap blir levande och påminner mycket om en fysisk utbildning. Många föredrar detta utbildningsupplägg jämfört med att gå en webbutbildning, där alla deltar på distans. Båda varianterna på utbildning fungerar mycket bra.

Fördelar med en distansutbildning i ledarskap

Båda typerna av ledarskapsutbildning är populära och vi tror att du kommer att blir nöjd med vilken du väljer. Programmet under en distansutbildning i ledarskap för arbetsledare är detsamma. Kunskaperna du får är samma så vilken utbildning du väljer är en fråga om vad du själv tycker passar bäst för dig, just nu. Som ledare har du mycket att göra och många tycker därför att det är tidsbesparande att slippa resorna. Det kan vara en av anledningarna till att många väljer en utbildning på distans eller på webben.

Utveckla ditt ledarskap som arbetsledare

Andra vill komma bort från arbetsplatsen eller hemmet och deltar därför helst fysiskt. Oavsett vilket du väljer är du välkommen som utbildningsdeltagare hos oss på Hjärtum Utbildning. När du deltar vår ledarskapsutbildning på distans för arbetsledare lär du dig hur du utvecklar ett långsiktigt hållbart ledarskap. Du lär dig till exempel att delegera och fördela arbetet i din grupp. Du får redskap för att göra detta med ett minimum av friktion i teamet.

Lär dig om gruppdynamik och andra ledarskapsämnen

Dina färdigheter i gruppdynamik blir bättre och du lär dig om coachning och konflikthantering. Med dessa kunskaper och andra blir du väl förberedd för att börja arbetsleda. Du får kunskaper som gör arbetsdagar mer produktiva och fyllda av arbetsglädje och motivation. En distansutbildning i ledarskap ger dig helt enkelt rätt kunskaper i ledarskap, vilket bidrar till att du kan skapa motivation i arbetslaget. På köpet utvecklar du dig själv och dina färdigheter och talanger som ledare.