Ledaren utbildar sig i att coacha

Utbildning i att coacha är lärorikt

Det coachande ledarskapet guidar medarbetaren mot måletAtt som ledare lära sig om coachande ledarskap är lärorikt och nyttigt. Att avsätta ett par utbildningsdagar för att utbilda sig i coachning kommer att ge effekt i ditt ledarskap. En utbildning går igenom vad det egentligen innebär att utöva ett coachande ledarskap. För att kunna ge svaren på vad coachning innebär måste vi börja från början. Coaching kommer från USA och användes från början mest inom idrotten. Efter ett tag såg man dock hur användbar coachingen är, även på företags- och organisationsnivå. I detta sammanhang började olika utbildningar i coachning att komma fram.

Med coachning på agendan

En modern ledarskapsutbildning för ledare har ofta coachning på agendan. Det beror på att coachningen fungerar utmärkt för att vägleda och utveckla individerna inom en verksamhet. Den bidrar till ökad måluppfyllelse och engagemang. Under en utbildning lär du dig om coachens roll i denna process. Utbildningsledaren trycker på att du är just vägledande och stöttande, en samtalspartner och lyssnare. Din roll är att hela tiden se till att individen håller målet i fokus. Själva förändringsarbetet utför dock individen själv.

Lär dig vara länken mellan nuläge och mål

I ett coachande ledarskap är det du som är länken mellan nuläget och målet. Detta betonas under en utbildning om coachning, eftersom det är essentiellt för att du ska bli en framgångsrik coach. Samtalet mellan dig som ledare och individen är mycket viktigt i coaching. Ni bör därför träffas regelbundet, för att få en effektiv och givande avstämning av hur arbetet fortskrider. Går det för lång tid finns risk för att arbetet avstannar. Det kan till exempel bero på ett oväntat hinder av något slag, som den som blir coachad inte kan ta sig över på egen hand. Med frekventa möten blir risken mindre, eftersom alla hinder kan bli omhändertagna och bearbetade snabbare.

Öva upp din coachning under en ledarskapsutbildning

Du får ofta tillfälle till att öva upp ditt sätt att coacha när du går en utbildning med fokus på coachning. Samtalet i ett coachande ledarskap bygger till stor del på frågor från dig som coach. Under utbildningen lär du dig att ställa korrekta frågor. Genom rätt frågor kan du trigga igång processer och tankar som individen annars inte skulle blivit medveten om. Frågorna ska öppna upp för nya synsätt, nytt tänkande, nya banor och mynna ut i konkret handling som tar individen mot dennes uppsatta mål.

Så styr du tillbaka mot målet

Om du som coach märker att individen har klivit in på en väg som inte kommer att leda mot målet, måste du få tillbaka honom eller henne på rätt bana igen. Du behöver lära dig att känna igen tecknen på att detta håller på att ske. Väl avvägda frågor ska få individen att själv inse vart vägen bär. Genom att lyssna uppmärksamt på svaren märker du om du lyckas nå fram och avstämningsmötena blir än mer viktiga. Kanske behöver ni öka antalet möten en period, för att säkerställa att målet är i fokus igen och att individen tar bästa vägen dit.

Kunskapsträning för den coachande ledaren

Skaffa dig effektiv kunskapsträning och bli en coachande ledare. Du tränar på att se på din roll på rätt sätt. Coaching börjar alltid i nutid och slutar i framtid. Inom coaching är det viktigt att du som coach har rätt synsätt på din roll. Du är inte en mentor, eftersom det i mentorsrollen ligger att handleda, lära ut och visa hur individen ska göra. Du är heller inte en terapeut, eftersom denne utför behandlingar av symtom och problem. I ett coachande ledarskap är det alltid individen som själv skapar sin framgång och utför själva förändringsarbetet.

Bygg upp individen genom coachning

Som coach ska du bygga upp och lyfta fram viljan, kraften och modet att gå mot målet och korsa mållinjen. Detta är något som utbildaren trycker när du lär dig om coachning. Coaching innebär att du går vid sidan om individen, lotsar och bistår, frågar och svarar och följer med på den spännande utvecklingsresan. Du är drivande men inte styrande, du är oljan, men inte motorn. Att du har förstått detta är grundläggande och under en utbildning lär du dig förstå varför det måste vara på detta sätt.

Att coacha är inte så lätt

Syftet med en utbilda dig i coachning är att du ska lära dig vad coachning innebär och att du ska lära dig att coacha i praktiken. I det coachande ledarskapet ligger att du som ledare inser att din första uppgift är att främja individens utveckling. Detta är inte så lätt som det låter. Du som coach bär på en mängd erfarenheter och kunskaper, som det är väldigt lätt att vilja överföra till den som blir coachad. Självklart måste du kunna ge råd och stötta utifrån dina upplevelser och från händelser som du varit med om. En utbildning pekar dock på att det gäller att hela tiden ställa det i relation till individens egna mål och vägar till det målet. Häri ligger kärnan i coaching och, rätt använd, leder ett coachande ledarskap till önskad förändring, förnyelse och utveckling. Allt detta lär du dig på en ledarskapsutbildning om coachande ledarskap.