Utbildning i ledarskap – Ledarskapsutbildning

Utbildning i ledarskap

Utbildning i ledarskap ledarskapsutbildningKan en utbildning i ledarskap vara lösningen för dig som vill vidareutveckla både dig själv som person och ditt personliga ledarskap? Svaret är ja. En ledarskapsutbildning kan vara exakt vad du behöver för att komma vidare i karriären. Kanske har du arbetat som chef eller ledare i några år, eller så är du helt ny i rollen. Oavsett vilket så kan vi alla behöva guidning ibland för att kunna se saker ut nya perspektiv och hitta nya vägar. Genom en utbildning i ledarskap träffar du kursdeltagare som sitter i en liknande sits som du och som du kan få ett stort utbyte av.

Kunskap om definitionen av ledarskap

Under en utbildning i ledarskap kommer du inse att begreppet ledarskap är oändligt. Du får kunskaper om att ämnet är svårdefinierat, då det är personligt och väldigt komplext. Forskare, lärare, professorer, ledarskapsexperter, doktorer, ledarskapskonsulter och andra säger sitt om vad det innebär. Intresse för området har genom alla tider utvecklat egna definitioner av vad ledarskap står för och innebär.

Det finns många uppfattningar och åsikter om vad det innebär att leda och under en utbildning för ledare får du hjälp att förstå ämnet. Du lär dig kanske inte vilken den kompletta profilen på en ultimat ledare är, men du lär känna dig själv som ledare. Genom en utbildning i ledarskap får du en ökad förståelse inför allas våra olikheter.

Utbildning i ledarskap – en ledarskapsresa

Att vara chef och/eller ledare är en stor utmaning och en spännande uppgift. Rollernas bredd kan i början kännas överväldigande. Och det är just därför en utbildning i ledarskap hjälper dig att få en överblick av det viktigaste du har framför dig. Genom en utbildning i ledarskap blir du rustad med den grundkunskap. Som är nödvändig för att du ska kunna få en bra start på din resa. För det är precis vad det är, ledarskapsresan. Du tar härmed första steget mot ditt yrkeslivs mest utmanande äventyr. Här gäller det att du är förberedd på vad som komma skall. Både mentalt och med den rätta utrustningen i bagaget som du kommer att behöva.

Ledarskapsträning för chef och ledare

En utbildning i ledarskap kommer att ta upp skillnaden mellan att vara chef och ledare. Dessa två roller blandas lätt ihop när de i själva verket har skilda betydelser. En chef är en formell titel som en person blir tilldelad utav en arbetsledning. Denna titel innebär ansvar över ekonomi och budget, personal, administration, arbetsmiljö, beslutsfattande, inhämtning och utlämning av information, uppföljning, styrning med mera.

Chefstiteln har tidigare varit den ”hårdare” av dessa två och beskrivits i uttryck som: chefen trycker på, ledaren drar med. Chefen säger ”jag”, ledaren ”vi”. Chefen bevarar, ledare utvecklar. Numera har gränsen mellan de två rollerna mer eller mindre suddats ut och ett chefskap inkluderar oftast idag även ett ledarskap.

Föreläsningsämnen i ledarskap

Under en utbildning i ledarskap får du lyssna till föreläsningsämnen som hjälper dit att lära känna alla dina sidor som ledare. Om du har arbetat en tid som ledare har du skaffat dig de tekniska färdigheter i rollen. Det är bland annat dessa som har tagit dig dit du är nu. Men om du vill komma framåt i karriären och vidareutveckla dina egenskaper som ledare är det dags att fylla på kunskapsnivån. Du behöver avsätta tid  för att reflektera över hur nya kunskaper skulle kunna användas i din yrkesroll.

Du kan slänga den gamla myten om att någon föds som ledare åt sidan och gå in för att öva upp dina ledaregenskaper och de kvalitéer som du tycker är viktiga inom ditt personliga ledarskap. En utbildning i ledarskap kan hjälpa dig att bli en framgångsrik ledare.

Utbildning tar upp ny forskning i ledarskap

Det forskas intensivt kring ämnet ledarskap. Och drömmen om att lyckas utveckla ett instrument. Som genom beräkningar kan skapa det optimala ledarskapet är i allra högsta grad aktuell. Vid Handelshögskolan i Göteborg finns forskningsprogrammet Ledarskap, Innovation och Management (LIM). Det samlar mångdisciplinär forskning kring området ledarskap. Allt i syfte att undersöka olika aspekter av kreativitet och innovationsverksamhet i arbetslivet. Även Malmö och Stockholm bedriver aktivt forskningsarbete vid Högskolor, Universitet och andra lärosäten. Under en modern utbildning i ledarskap får du som är ny som chef lära dig om ledarskap förr, nu och i framtiden.

En ledarskapsutbildning är en investering

Utbildning är en investeringAtt vara ny som chef och gå en ledarskapsutbildning är en investering du inte kommer ångra. Vare sig du har tidigare erfarenheter utav att leda kommer en utbildning i ledarskap, en chefsutbildning eller en projektledarutbildning. Att ge dig en komplett överblick över din roll och lägga en stabil grund du sedan kan bygga vidare på. En utbildning i ledarskap är inte till för att ge dig en massa pekpinnar om hur du ska och inte ska agera. Utan har som syfte att coacha dig till att utforska och utveckla ditt personliga ledarskap utifrån dina förutsättningar. Hoppa av vardagens ekorrhjul för en stund. Och ta dig tiden till att reflektera och analysera dina känslor och ditt liv som en del i din ledarskapsutveckling.

Stockholm har ett brett utbud av utbildningar

Vårt lands huvudstad Stockholm har ett brett utbud vad gäller utbildningar och kurser inom ledarskap. Välj att gå en utbildning i ledarskap riktad mot dig som är ny som chef, och varför inte även en chefsutbildning och en projektledarutbildning. Om du är sugen på en ledarskapsutbildning är Göteborg och Malmö också definitivt de rätta städerna för dig. Där kan du välja mellan flertalet utbildningar, breda eller mer specificerade. Allt beroende på vilka behov just du har. Om du nu är helt ny som chef kan du gå en utbildning i ledarskap. Som ger dig grundkunskaperna inom området för att sedan gå en fortsättningskurs längre fram.

Lär dig mer om utmärkande framgångsfaktorer för ledare

Olika definitioner av begreppet ledarskap finns det gott om och här finns det inget rätt eller fel. Den ständiga frågan om varför vissa människor lyckas i sitt ledarskap medan andra inte gör det är hittills obesvarad. Men genom undersökningar och studier kring ämnet har man kunnat påvisa starka samband och andra gemensamma faktorer. Hos framgångsrika ledare som ändå tar oss lite närmre mot att kunna förstå vad som främjar ett gott ledarskap.

Enligt en av världens mest framstående forskare inom området. Nämligen Susan Wheelan, är flexibilitet och viljan att lära sig det som avgör om du lyckas som ledare eller inte. Lär dig mer om utmärkande framgångsfaktorer genom en utbildning i ledarskap.

En utbildning i ledarskap kan ta dig vidare i din karriär

Det är inte alltid helt enkelt att veta exakt vad som kan och behöver utvecklas om vardagen går sin stilla gång utan större missöden. Det är också lätt att bli bekväm eller intala sig själv att tiden inte finns till att påbörja förändringar eller andra förbättringsåtgärder. Varje resa börjar med ett steg och detta är inget undantag. En utbildning i ledarskap kan vara det steg som tar dig vidare i din karriär och till en ny nivå inom ditt personliga ledarskap. I och med en utbildning i ledarskap får du den tiden du behöver för att kunna utforska dig själv och se de möjligheter och utmaningar som finns framför dig.

Arbeta vidare med din ledarskapsutveckling

Under en utbildning i ledarskap får du som chef och ledare konkreta och praktiska tips. På hur du kan arbeta med din ledarskapsutveckling. Genom teori och praktiska övningar får du en kombination av de båda delarna som ditt ledarskap kommer att vila på under hela ditt yrkesliv. En utbildning i ledarskap ger dig både ny kunskap och kunskap du kanske redan hade sedan tidigare. Oavsett vilket kommer detta öppna upp nya vägar och synsätt hos dig som du inte trodde var möjligt. Att lära känna sig själv är spännande och prövande men det är just detta som utveckling handlar om. Att våga kasta sig ut mot det okända med insikten om att man ändå alltid landar på fötterna.

Utbildning i ledarskap ger dig de rätta redskapen

Det kan låta som världens vanligaste klyscha men en positiv attityd är en grundförutsättning till att kunna bli en bra ledare. Att vara negativ skapar stress vilket i övervägande fall leder till försämrade prestationer. Under en utbildning i ledarskap kan du träna dig i att ha en optimistisk inställning. Och försöka göra det bästa av varje situation. En utbildning i ledarskap ger dig de rätta redskapen. Som gör att du kommer märka att det blir enklare att motivera din omgivning. Och hjälpa de runtomkring dig att växa genom en positiv attityd. Ett optimistiskt förhållningssätt kommer inte alltid gratis utan kan behöva tränas upp.

Inlärning viktigt för ledaren

Inlärning viktig för ledareIbland kan man ha turen att få möta en person som utstrålar sådant självförtroende och sådan karisma att man blir helt betagen av dennes närvaro. Det händer inte alltför ofta men de finns där ute, och du kan bli en av dem. Självsäkra personer är otroligt inspirerande och har en tendens att ”locka till sig” sin omgivning. Då människor gillar att vara med personer som tror på sig själva och på det de gör.

Under en utbildning i ledarskap får du chansen till viktig inlärning av nya kunskaper. Du kan få tid att bygga på ditt eget självförtroende genom att bli medveten om de saker du hitintills redan åstadkommit i ditt liv. Att veta vart du är på väg och vilka mål du har hjälper också till att bygga en trygghet inom dig själv som syns utifrån. Reflektera över detta under en utbildning i ledarskap.

Få kunskaper om kommunikation i ledarskapet

Kommunikation är grunden till allt. Till dig som chef och ledare kan detta inte poängteras för många gånger. Då vi alla alltför ofta bevittnar tillfällen där bristande eller otydlig kommunikation skapar missförstånd och onödiga missöden. I och med en utbildning i ledarskap har du som ledare möjligheten att bryta detta mönster. Och bli ett föredöme för andra chefer och ledare vad gäller tydlig och god kommunikation. Att som ledare vara en god kommunikatör innebär att uppmärksamma. Både dina medarbetares och dina egna, känslor. En utbildning i ledarskap ger dig verktygen som hjälper dig hantera dessa känslor för att kunna skapa starka relationer.

Fortbildning hjälper dig skapa din vision av ledarskapet

Fortbildning för ledaren mejslar fram din egen vision av ledarskapet. Alla vill vi vara en del av något större än oss själva. Detta betyder inte att vi förminskar vår egen betydelse utan att vi vill känna känslan av samhörighet och att ingå i ett sammanhang. Att göra något utan att veta varför man gör det skapar till slut känslor av likgiltighet och o-engagemang. Som ledare är det oerhört viktigt att skapa en vision, en positiv bild av framtiden och ett syfte med det ni uträttar på er arbetsplats. Du kan få vägledning om hur du och dina medarbetare tillsammans skapar denna vision på en utbildning i ledarskap.

Lär dig verktyg som gör dig effektiv som ledare

En stor del av din uppgift som ledare, vilket en utbildning för ledare kan hjälpa dig med, är att vara effektiv. Detta är något som, i nästan alla fall, kan förbättras genom träning. Du som ledare måste dagligen fatta beslut av olika slag, utföra administrativa sysslor såsom svara på mejl, prata i telefon och gå på möten samt försöka pricka av så många punkter som möjligt på din att-göra-lista. Detta är något som kan skapa stor stress om du inte vet hur du ska hantera allt det som du hinner. Men också inte hinner, genomföra.

En utbildning i ledarskap sätter stopp för ditt ständigt dåliga samvete över att inte hinna med allt. Och optimerar istället ditt sätt att prioritera så att du kan bli mer effektiv i ditt arbete.

Utbildning i att skapa rätt teamkänsla

Du är ledare över en grupp människor som tillsammans ska prestera. Hur går du tillväga för att ni ska lyckas nå era mål? Efter en utbildning i ledarskap kommer du förstå vikten av att skapa teamkänsla i en grupp. Att som ledare ha en förståelse för sitt team och vilka styrkor den besitter är nyckeln till framgång. En utbildning i ledarskap får dig att inse att ett framgångsrikt team. Och inte bara kan bestå av Zlatan utan att backarna, mittfältarna, anfallarna, avbytarna, målvakten, coachen och den som klipper planens gräsmatta alla har lika stor del i det slutgiltiga resultatet.

Bildade ledare är modiga ledare

Som chef och ledare är du en förebild för många runtomkring dig. Din omgivning ser upp till dig och väljer av denna anledning att följa dig. Om du dessutom har en hög bildningsnivå inom ledarskap inger det ytterligare förtroende. Detta är en förtroende som inte får tas för given utan du som ledare hela tiden måste se till att förtjäna. Detta betyder att du måste göra det du säger och säga det du gör. Alltså, du måste leva som du lär. Den tillit som dina medarbetare känner för dig kan raseras lika snabbt som det tog tid att bygga upp.

Självklart förväntas inte perfektion utav dig, du är mänsklig som resten av din omgivning. Men att när något inte gått som planerat eller vid ett eventuellt misstag kunna erkänna och stå för detta är att leda genom att vara ett föredöme. En utbildning i ledarskap lär dig om mod.

Utbildning i ledarskap belyser fallgroparna

Se upp för ledarens fallgroparSom ovan nämnt är en chef ingen övermänniska som hela tiden ska ha svar på allt och vara klanderfri. Ingen i din omgivning förväntar sig perfektion av dig så sätt inte heller denna onödiga press på dig själv. Du kommer garanterat göra misstag i din roll. Och förhoppningsvis då lära dig av dessa men det finns vissa klassiska situationer som enkelt går att undvika om du är medveten om dem när de uppstå. Som ledare kan du gå en utbildning i ledarskap och ta del av de vanligaste fallgroparna. Allt för att du ska kunna undvika dem och slippa det extraarbete de tillför.

Utveckla färdigheter som gör att du undviker stress

I dagens samhälle är det oerhört viktigt att kunna göra flera saker samtidigt. Det är mer eller mindre en standardfråga under en arbetsintervju. Du behöver lära dig att hantera multitasking och den stress detta kan skapa. Denna ledaregenskap kan du utveckla under en utbildning som lär dig att bli mer effektiv. De flesta svarar antagligen ungefär samma sak, att det inte är några problem. Att man arbetar som bäst under press och när man har flera uppgifter att utföra samtidigt.

En viss dos stress, eller adrenalinet det medför kan vara bra för oss men det är en tunn linje mellan den ”goda” och den ”dåliga” sorten. Som chef är ett av de vanligaste misstagen att ha för många bollar i luften på samma gång. Detta är det perfekta receptet på att bränna ut sig och det sämsta du kan göra om du vill ha din hälsa i behåll. Det är ingen annan som vinner på att du stressar ihjäl dig, det är bara du som förlorar.

Utbildning i ledarskap lär dig att optimera din arbetstid

Många chefer och ledare förväxlar arbetsinsats med resultat. Bara för att du arbetar stenhårt betyder inte det att du gör ett bra jobb. Du måste se till det resultat som blir av dina arbetstimmar, inte hur långa dagar du stannar på arbetsplatsen. Under en utbildning i ledarskap kan du lära dig att effektivisera och optimera din arbetstid så att det arbete du gör faktiskt håller en god kvalité. Hårt arbete medför ju, i de flesta fall, goda resultat men var noga med att ditt extra slit också syns på det resultat du får.

Utbildning ger dig förtroende och kunskap att delegera

Vi har tidigare skrivit om att dina medarbetare måste känna förtroende och tillit till dig som ledare och individ om de ska vilja följa dig. Detta måste också ske från ditt håll. Du måste kunna lita på din omgivning och den kompetens som de har. Att du som chef eller ledare försöker detaljstyra verksamheten själv kommer inte att ge några positiva effekter. Utan bara visa att du inte känner tillit till dina medarbetare och det arbete de utför. Genom en utbildning i ledarskap får du lära dig om förtroende och att delegera.

Träning i konflikthantering under en ledarskapskurs

Att ha en positiv inställning är en grundförutsättning till att lyckas i rollen som ledare. Men att låta det positiva, medvetet eller omedvetet, filtrera bort svårigheter och problem är inte bra. Som chef och ledare kan du inte blunda för det ”dåliga” och bara fokusera på det som är bra. Utan måste kunna hantera eventuella svåra situationer som uppstår innan de växer sig onödigt stora. Under en utbildning i ledarskap får du praktiska kunskaper angående konflikthantering, problemlösning och andra matnyttiga tips och trix för hur du kan handskas med det du tycker känns svårt.

Öka kunskapsnivån inom området ledarskap

Vilka har mest insyn i området ledarskap och dess alla sidor? Ledarna såklart. Visst sitter ledarskapsexperter, professorer och forskare med flera på en hel massa information, men det är ju de individer som har arbetat och arbetar i rollen som har den mest sanningsenliga bilden av hur verkligheten ser ut. Därför ska du som ledare och chef gå en utbildning i ledarskap där du får lära av och prata med personer. Som själva varit eller är verksamma inom området och har den erfarenhet som ligger närmast sanningen.

Pamela Collin, journalist, skribent och informationskonsult, har skrivit boken ”Ledande personligheter”. Där 12 kända ledare såsom blanda annat Jan Carlzon, VD och koncernchef på SAS år 1981 – 1993, Filippa Reinfeldt, politiker och sjukvårdslandstingsråd samt Alexandra Charles, PR-konsult och tidigare nattklubbsägare, delar med sig av sina upplevelser av att sitta på en ledarpost.

Möt olika yrkesroller under en utbildning i ledarskap

Rollen som ledare är nästintill densamma oberoende inom vilket yrkesområde du är verksam. Det finns strategier och strukturer inom ett ledarskap som kan anammas inom alla arbetskategorier. Där olika yrkesroller inom ledarskap kan lära varandra otroligt mycket. Genom att gå en utbildning i ledarskap har du verkligen chansen att träffa människor med olika bakgrund och professioner. Som kan ge dig mycket användbar kunskap. Om du är öppen för nya arbetssätt och metoder kommer du att kunna ta tillvara på de möjligheter du får genom mötet med dessa individer.

Ledare utvecklar sitt ledarskap genom utbildning

Framgångsrika kockar har alltid förstått vilken som är den viktigaste ingrediensen till att lyckas i köket: planering. De startar varje arbetspass med en planeringsfas, den så kallade ”mice-en-place” vilket betyder att allting ska vara på rätt plats. Allt för att undvika onödiga avbrott och andra distraktioner senare under passets gång. Ron Friedman, ägare av konsultfirman Ignite80 som hjälper ledare utveckla sitt ledarskap samt författare till boken ”The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace”. Hävdar att dagens chefer och ledare kan lära sig mycket av stjärnkockarnas metodik.

En utbildning i ledarskap lär dig beslutsfattande

En ledarskapsutbildning lär dig fatta beslutEn bra ledare tar beslut. En utbildning i ledarskap lär dig grunderna i beslutsfattande och hur du kan hantera det ansvar som ibland kan kännas betungande. Din uppgift som ledare är att trampa upp stigen för dina medarbetare. Vilket betyder att du ibland måste ta snabba beslut om du ska såga ner trädet som är i vägen eller om du ska gå runt det. Dina medarbetare kommer inte alltid att stå bakom dig i dina beslut, men faktum är ju att du faktiskt inte behöver deras godkännande i ryggen. Du ska göra det som är bäst för verksamheten i längden och för de i din omgivning. Du som ledare måste våga göra det du ska, vilket är att leda.

Så skapas förtroende, tillit och respekt

Vi har tidigare konstaterat att ett ledarskap är en relation. Att som ledare skapa goda relationer med sin omgivning är en grundförutsättning för att de i din närhet ska vilja följa dig. Goda relationer bygger på förtroende, tillit och respekt. Under en utbildning i ledarskap får du lära dig flera sätt för hur du som ledare kan skapa dessa band till dina medarbetare. Men hur du nu än gör måste du också kunna visa din omgivning vem du är.

Att gå in i rollen med attityden om att som chef och ledare hålla en opersonlig profil kommer inte ta dig någonstans. Du måste våga vara dig själv och visa dig mänsklig. En god ledare vet skillnaden mellan att vara tillgänglig och öppen utan att för den skull behöva bli privat.

Fysisk aktivitet främjar vår yrkeskarriär

Fysisk träning är idag mer ”inne” än någonsin. Att ta hand om sin kropp genom god kost och träning har blivit lite av en trend. Alla vet vi ju innerst inne att vi både mår bättre och lever längre vid lagom mängd regelbunden fysisk aktivitet. Och detta är något som även främjar vår yrkeskarriär. Om du vill vara en bra chef och ledare bör du ta hand om dig själv i både kropp och knopp. För att orka med de många utmaningar ett ledarskap ställer oss inför är det dags att börja ta tag i dina motionsvanor om du nu inte redan gör det. Genom en utbildning i ledarskap får du mer kunskap om de positiva effekter en god fysisk hälsa har på dig som ledare.

Kunskaper ger självförtroende och självkänsla i ledarskapet

Som ledare har du ett ansvar att sträva efter att vara det bästa du kan bli i rollen, både gentemot dig själv och dina medarbetare. Oberoende vad vi har för profession är en hälsosam balans nyckeln till framgång. Att ha en positiv självbild är helt avgörande för hur vi mår och vad vi lyckas uppnå i vårt liv. Vår självbild består av två delar: självförtroende och självkänsla. Dessa båda begrepp får inte antas ha samma betydelse då de har olika innebörd men dock är beroende av varandra. Med en utbildning i ledarskap får du jobba med din självbild och stärka de delar som är i behov av detta.

Få verktyg för att sätta regler och vara konsekvent som ledare

Tydlighet är något som vi alla, mer eller mindre, behöver jobba på. Missförstånd och andra situationer uppkomna av förvirring och otydlighet kan med rätt kunskap och verktyg till stor del undvikas helt. Det är särskilt viktigt för dig i rollen som ledare att vara medveten om den kommunikation du sänder ut. Genom en utbildning i ledarskap kan du bli ännu bättre på att sätta spelregler på arbetsplatsen. Och vara tydlig med vad du förväntar dig av dina medarbetare. Var också tydlig med varför du sätter dessa regler och var konsekvent.

Alla kommer förmodligen inte att gilla det men kom ihåg att din uppgift inte är att bli omtyckt av alla till varje pris utan göra det du tror är bäst för verksamheten och dina medarbetare i det långa loppet. En utbildning i ledarskap utvecklar dig som person och som ledare.

Föreläsningsämnet coachande ledarskap

En mer coachande ledarstil är på intåg. Som ledare vill du få dina medarbetare att växa och utvecklas och detta sker genom ansvar och eget tänk. Om du vill få ett mer coachande ledarskap finns tekniker som kan hjälpa dig att bli en vassare coach för ditt team. Ställ följdfrågor istället för att ge färdiga svar. Ta dig tid att lyssna och ställa frågor istället för att komma med klara lösningar. På detta sätt får du inte enbart mer självgående medarbetare utan det öppnar också upp för att kunna hitta de mest optimala lösningarna på ett problem. Under en utbildning i ledarskap får du träna dig i att ställa de ”rätta” frågorna.

Lär dig att som chef och ledare vara i nuet

Att vara i nuet är lättare sagt än gjort. Men detta är något som går att träna upp. Att som ledare vara närvarande är avgörande i relationen till dina medarbetare. Alla vill vi bli sedda och hörda när vi berättar om sådant som är viktigt för oss. En coachande ledare vet att närvaro handlar om så mycket mer än att vara på plats rent fysiskt. Du som ledare måste kunna vara närvarande både mentalt och känslomässigt även fast du har deadlines och andra tankar som far runt i ditt huvud. Öva på att fokusera i nuet under en utbildning i ledarskap och på hur du stänger av oönskade tankar när situationen kräver det. Genom att praktiskt träna på detta kommer din förmåga att vara i nuet förbättras avsevärt.

Framgångsrikt ledarskap kräver regelbundna utbildningstillfällen

Regelbunden utbildning bra för ledarenEn framgångsrik ledare har alltid ett klart syfte med vad de gör. Därför är du noga med att göra upp en plan för dina utbildningstillfällen under året. Du vet att oavsett om du leder ett möte, ett samtal eller ett företag behöver du färska kunskaper som skapar en tydlig riktning både fokus och trygghet. Det är i de flesta fall alltid bättre att börja gå åt ett håll för att sedan ändra riktning istället för att stå och trampa runt på samma ställe utan att komma någon vart alls. Som ledare behöver du inte veta exakt vart du och ditt team ska gå, men att ni börjar gå är ditt ansvar.

I ditt coachande ledarskap är det oerhört viktigt att du har ett syfte med varje uppgift du utför. En utbildning i ledarskap ger dig metoder och verktyg till hur du skapar klara syften och hur du lyckas hålla dig till denna röda tråd ända fram till målet.

Utbildning i ledarskap ger tips om ledarskapsteknik

Välmående och presterande medarbetare har ledare som främjar deras utveckling och får dem att växa. Återkoppling och feedback är de nyckelord du som ledare ska arbeta utefter. När vi människor gör något rätt behöver vi få höra detta. Samma sak gäller när vi gör något som är fel. Alla har vi saker att lära och feedback är det som gör att vi lär av våra misstag. Tyvärr har många chefer och ledare problem med att ge feedback och konstruktiv kritik. Mycket på grund av en rädsla för hur det ska mottas av den individ det gäller. Med en utbildning i ledarskap får du konkreta tips om ledarskapsteknik som hjälper dig att hantera detta på bästa möjliga sätt. Genom rätt struktur och uppbyggnad ska du få dina medarbetare att vilja prestera bättre istället för att känna nedstämdhet och misslyckande.