Utbildning för projektledare

Utbildning för projektledare

En utbildning för projektledare tar fasta på både de praktiska delarna av att vara projektledare och själva ledarskapet. När du går en projektledarutbildning lär du dig mer om de egenskaper som du behöver ha för att bli en riktigt bra projektledare. Du lär dig bland annat hur du gör en behovsanalys, sätter mål, strukturerar och hur du kan hantera förändringar i projektet. Att ha god kontroll av projektarbetet är viktigt liksom att behärska riskhanteringen. Ett projekt utan budget och uppföljning av kostnaderna kommer inte att överleva länge, därför ingår dessa delar under en utbildning för projektledare. Teamet är själva hjärtat i projektet och därför behöver du lära dig mer om ledarskap. Här kan en ledarskapsutbildning för ledare vara till god hjälp och utveckla ledarskapet mer än vad en projektledarutbildning hinner ta upp.

Agil projektledarutbildning

En projektledarutbildning kan ta upp det agila arbetssättetDet finns även utbildningar som tar upp agil projektledare utbildning. Detta är en så kallad adaptiv projektmetod. Det är ganska stor efterfrågan på agil projektledning. Det finns flera orsaker till denna efterfrågan. För det första är det svårt att förutse problem som kan komma att uppstå under genomförandet av ett projekt. För det andra är projektkraven inte statiska, utan de förändras på grund av dynamiken runt projektet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte räcker att bara lära sig de olika metoderna. Mjuka färdigheter är också avgörande för att projektledare ska bli framgångsrika. Dina mjuka färdigheter är till hjälp under hela projektet. De är bra verktyg som fungerar oavsett vilken metodik du som projektledare arbetar med. Projektledaren gör därför klokt i att öva upp sina mjuka färdigheter. Detta kan du lära dig mer om under en projektledarutbildning.

Öva upp mjuka färdigheter under en projektledarutbildning

Som projektledare är du, som namnet antyder, en ledare av ett projekt. Det innebär att du måste öva upp de så kallade mjuka delarna av dig själv. En projektledarutbildning innehåller därför oftast grunderna i ledarskap och övar upp dina förmåga att leda, kommunicera och förhandla. Dessutom lär du dig hur dynamiken i projektgruppen fungerar och hur du använder dig av den för att motivera projektets medlemmar. Att leda handlar även om att kunna fatta beslut och möta konflikter och en utbildning i projektledning tar därför upp även dessa delar.

Utbildad projektledare kan leda

Det här är de områden som kan hjälpa dig på många sätt medan du leder ett projekt. Du behöver kunna kommunicera med människor för att både driva och slutföra projektet. Då och då måste du lösa problemen hantera konflikter. Dessutom måste du kunna fatta kritiska beslut. För att kunna genomföra dina beslut måste du lära dig hur du kommunicerar med projektgruppen. Du måste kanske också förhandla med tredje part. En projektledare behöver helt enkelt alla dessa mjuka färdigheter för att bli en framgångs ledare av projektet. Gå en projektledarutbildning och inhämta de kunskaper du behöver för att leda ditt projekt.

Projektledarutbildning i den digitala tidsåldern

Projektledarutbildning som lär dig metoder, modeller samt mjuka värden är tillräckliga för att bli en bra projektledare. Men det finns även utbildningar som dessutom tar hänsyn till vår digitala tidsålder. Just nu utvecklas disruptiv teknik över hela världen. Framåttänkande företag bygger produkter och skapar kundrelationer med en hastighet som inte har setts tidigare. Det finns således projektledningsfärdigheter som behövs för att du ska trivas i digitala och omvälvande tider. Man kan kalla det för future project management. Till dessa färdigheter hör:

  • Datakunskap
  • Innovativt sätt att tänka
  • Säkerhets- och integritetskunskap
  • Att kunna fatta datadrivna beslut
  • Digital samarbetsförmåga

Du kommer att ligga i framkant om du ser till att skaffa dig kunskaper inom ett eller flera av dessa områden. Då kommer du att ha ett försprång och vara redo för framtiden.

Projektledarutbildning ger dig mångsidiga kunskaper

Projektledning är tvärvetenskapligt. Därför behöver en projektledarutbildning ge dig breda kunskaper. Det kräver ansträngning och det är inte något enkelt jobb. Projektledning innebär flera steg och omfattar planering, genomförande och kontroll. Det innebär styrning och avslut och kunskapsåterförande efter projektet. Du blir framgångsrik och effektiv som projektledare om du kan projektet och teamet på rätt spår. Detta kräver inte bara tekniskt kunnande. Du måste ha flera andra egenskaper och kunskaper.

Utveckla projektledarens kompetenser

Ofta tenderar organisationer att anställa tekniska experter som projektledare. Det finns en utbredd uppfattning att eftersom de utmärker sig inom tekniska områden kommer de också att bli perfekta projektledare. Är det verkligen så? I allmänhet inte. Eftersom du som projektledare behöver bära många olika hattar för att bli effektiv räcker det inte med tekniskt kunnande. Du måste till exempel veta hur man använder vissa projektledningsverktyg. Att lära dig MS-projekt kommer till exempel att förbättra dina planeringsfärdigheter. Även om en projektledare kan ha mycket goda tekniska färdigheter, är dessa inte en förutsättning för projektledningsfärdigheter. Det är faktiskt viktigare att förstå och tillämpa bra projektledningstekniker samt ha en gedigen förståelse för allmänt ledarskap.

Utbildning för projektledare – sammanfattning

Du har nu fått en överblick över alternativ för projektledarutbildning. Summa summarum handlar det om att skaffa dig de färdigheter som kan hjälpa dig att i din karriär som projektledare. Det är viktigt att dina kompetenser är uppdaterade och det kommer att de att bli med en utbildning för projektledare. Du behöver utveckla olika kompetenser och detta kan du göra genom  att gå en projektledarutbildning.