Ny bok om ledarskap – ledarskapsutbildning

Ny bok om ledarskap – ledarskapsutbildning

En ny bok om ledarskap för skidlärare, Will-Skill-Hill, lär ut ett ledarskap som bygger på vilja, passion och utmaningar. Boken är tänkt att användas för ledarskapsutbildning inom skidorganisationer, men kan läsas av alla som är intresserade av ledarskap.

Boken Will-Skill-Hill är skriven av de tre skid- och brädåkande Robert Hansson, David Holmberg och Kristofer Olsson som alla är kursledare i Friluftsfrämjandet och därför har mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildning. De tre har tillsammans utvecklat en ledarskapsmodell där man utgår från deltagarens vilja, Will, deltagarens förmåga, Skill, och lärmiljön, Hill.

Som skidlärare behöver man förstå deltagarens vilja och mål med skidåkningen. En annan viktig del är att forma utmaningar som passar åkarens nivå och miljöns förutsättningar. Genom att återkoppla till de mål deltagaren har satt upp kan man skapa motivation och spänning även när man ska nöta ett tråkigt moment.

När de tre författarna presenterade den här modellen i ledarskap på den internationella skidkonferensen Interski fick de så positiv respons att de bestämde sig för att skriva en bok. Tanken har varit att skapa en genväg för nya skidlärare så att de snabbt kan få en känsla för metodiken.

Flera skidorganisationer har visat intresse för boken under produktionen och Friluftsfrämjandet har redan bestämt att den ska användas som kursbok på ledarutbildningarna för nya skidlärare. Ledarskap är en viktig fråga för Friluftsfrämjandet eftersom den verksamhet man bedriver är ledarledd. Under 00-talet gjorde man en stor satsning på ledarskap då man bland annat strukturerade om sin ledarskapsutbildning och introducerade en syn på ledarskapet där man ser till individen och använder sig av dialog och reflektion som verktyg. Detta är en ledarskapssyn som ofta kommer automatiskt hos en erfaren ideell ledare, men genom att formalisera synen och införa den på alla ledarutbildningar säkerställer Friluftsfrämjandet att alla ledare agerar på ett likartat sätt.

Robert Hanssons, David Holmbergs och Kristofer Olssons modell för ledarskap kan ses som en vidareutveckling av den ledarskapssynen. Tanken är att metodiken ska fungera för alla typer av skidlärare vare sig de arbetar med barn eller vuxna, nybörjare eller elitåkare. Även ledare i andra friluftsaktiviteter kan använda sig av modellen på sin ledarskapsutbildning – oförutsägbara förutsättningar karakteriserar ju inte bara utförsåkning utan allt friluftsliv.

Modellen för ledarskap är också intressant för annan typ av ledarskapsutbildning för ledare. Många som engagerar sig ideellt som ledare på sin fritid känner att de kan ta med sig erfarenheterna därifrån till sitt arbete. Det är väldigt lärorikt att vara ledare i en ständigt skiftande miljö med olika deltagare, där man kan tvingas ta snabba realtidsbeslut och behöver kunna läsa av vilka konsekvenser besluten leder till. Man inser fördelarna med att tänka igenom redan vid planeringen av en aktivitet hur deltagarna kan tänkas reagera och utifrån det planera för hur man ska agera i olika situationer.

Dessa erfarenheter kan man ta med sig när man går inomhus – att bygga sitt ledarskap på vilja, passion och utmaningar och få fram en positiv och aktiv läroprocess kan vara fruktbart även i en inte fullt så föränderlig kontorsmiljö. Boken kanske inte passar som kursbok på en konventionell ledarskapsutbildning, men den fungerar bra som bredvidläsning för den som är intresserad av att utveckla sitt ledarskap.

Will-Skill-Hill ges ut av Warp Publishing.

Ledarskapsutbildning nyheter