Ledarutbildning

Ledarskapsutbildning för nya arbetsledare

Ledarutbildning

Hitta din ledarutbildning hos Hjärtum Utbildning

Vill du få de bästa förutsättningarna som ny arbetsledare ska du gå vår ledarutbildning Ny som arbetsledare. Att vara ny som ledare kräver en hel del av dig. Det är ingen lätt uppgift och du kan behöva öva upp dina färdigheter.

Att gå en utbildning ger dig möjlighet att öva i en trygg miljö, där du även får respons från utbildningsledaren. En ledarutbildning har som mål att lära dig att arbetsleda på ett engagerande och uthålligt sätt. Kunskaper i att leda ökar markant förutsättningarna att lyckas som ledare.

Utbildning för ledare låter dig öva

När du deltar i en utbildning för ledare får du öva på innebörden av att leda. Du lär dig om vanliga fallgropar och lär dig hur du parerar vanliga hinder. När du börjar en ny tjänst som ledare är en utbildning mycket bra, eftersom den utvecklar ledaren inom dig. En utbildning kommer med andra ord att underlätta ditt arbete och lär dig om ledarskap, kommunikation, konflikthantering med mera. Detta är värdefulla kunskaper att ha med sig in i sin nya tjänst.

Specialistutbildning i ledarskap

En ledarskapsutbildning för ledare ger dig en effektiv specialistutbildning för nya ledare och gör att du snabbt kommer in i din nya roll. Du lär dig att hantera krav och förväntningar. Till exempel får du lärdomar om hur du inför förändringar på ett smart sätt. Att förändra invanda mönster är svårt och en ledarskapsutbildning lär dig hur du gör. Gör du en förändring tidigt i din nya roll finns risken att du inte hunnit sätta dig in i verksamheten. Kanske trampar du sina kollegor på tårna rejält. Under en utbildning kommer du skaffa dig kunskaper som gör förändringar lättare att genomföra.

Kompetens för den nya arbetsledaren

När man är ny som arbetsledare så blir man snabbt ifrågasatt. Det kan vara väldigt frustrerande och du behöver lära dig hur du ska parera. Ofta får man höra att det har vi gjort förut utan resultat, varför ska vi prova igen? Det är viktigt att komma ihåg att det som hänt förut är historia men det är inget facit. Man kan testa igen men med lite annan utformning. En ledarskapsutbildning inriktad på förändringsarbete kan då vara intressant när man är ny som arbetsledare.

Ledarskapsutbildning lär dig om delaktighet

En ledarskapsutbildning talar ofta om delaktighet från medarbetare som en viktig komponent. Det kan vara frustrerande att få genom förändringar om personalen är motsträvig. Det viktigaste då är att sakta ned. Du kommer ingenstans om du inte har dina kollegor med dig. Det märks direkt. Försök hellre få med medarbetare i processen. Det är svårt att vara ny som arbetsledare. Speciellt över sin gamla grupp då man var en i gänget. Vissa kan till och med bli avundsjuka för att de inte är chef. Man blir utsatt för pikar och försök till att ”sätta dit en”. En ledarutbildning som tar upp svåra samtal kan då vara att bra komplement att gå.

Lär dig om coachning

Går man en ledarskapsutbildning får man ofta med sig det coachande ledarskapet som en rekommendation. Det är lättare sagt än gjort. Att försöka leda på ett sätt som man inte är bekväm med är inte lyckat. Man är den man är och det återspeglas i ledarskapet. När man är ny som arbetsledare så är det viktigt att vara äkta. Spela inte en roll som du tror är en ledarroll. Det blir bara dåligt. Något som är uppskattat och ger ett bra klimat är att ställa öppna frågor, vilket en utbildning som tar upp coachning kommer att lära dig.

Lärdomar om feedback

Under en utbildning i ledarskap kommer ni att komma in på feedback. Att du som arbetsledare får lärdomar i detta ämne kommer att underlätta i ditt ledarskap. Du lär dig hur du ställer så kallade öppna frågor. Du får insikter om hur du gör för att leda dem mot samma lösning som du tänker på. När man är ny som arbetsledare och går en ledarskapsutbildning så gör det en inte automatiskt till en bra arbetsledare. Det kan däremot underlätta. Man börjar reflektera över sitt ledarskap och det måste man göra hela tiden. Övning ger färdighet.

Vad lär du dig genom en ledarskapsutbildning?

ledarskapskonferensLedar- och ledarskapsutbildningar är specialiserade program för ledare. De är utformade för att hjälpa dig att lära dig  hantera ledarskapstekniker och förfina dina färdigheter för att driva ett team. Programmen brukar inkludera förtroendeingivande kommunikation, motivationsmetoder och coachning. Ledarskapsutbildning är idealisk för alla i en arbetsledande roll. Det gäller dig som just har klivit upp till en ledande position till mer erfarna chefer som vill utvecklas i sitt ledarskap.

Som ledare är du den viktiga drivkraften i din grupp. Du är ju den person som ska se till att teamet når sin fulla potential, och du ska ta fram det bästa av varje individ. Dessutom ska du själv uppnå dina karriärmål. Med en ledarskapsutbildning underlättar du arbetet med att bli den ledare du vill vara. Under en utbildning dyker du in i de viktigaste ledarskapsfärdigheterna du behöver ha. Det handlar bland annat om att lära sig grundläggande ledarskapspraxis. Innan du kan behärska något annat måste du nämligen först lära dig grunderna. Grunderna i en ledarskapsutbildning går ut på att  komma fram till ditt syfte som ledare. Du behöver förstå dina egna tankesätt och vad du behöva öva upp för att börja ditt och ditt teams utveckling.

Lär dig grundläggande ledarskapspraxis

Här listar vi några av de mest grundläggande egenskaperna du behöver odla för att bli en riktigt bra och framgångsrik ledare.

  • Du behöver inse att du är en förebild och agera som en sådan – det du gör och står för kommer att prägla din grupp
  • Du kan påverka som ledare – använd din makt att påverka andra på rätt sätt
  • Ta reda på vilken din vision som ledare är och följ denna
  • Uppmuntra samverkan och samarbete inom ditt team och även med andra team i organisationen
  • Försök att alltid vara positiv – ett positivt synsätt på arbetsuppgifter, arbetsbelastning, cheferna osv kommer att smitta av sig på ditt team

En ledarskapsutbildning vägleder dig fram till att hitta din egen praxis för att leda. Ditt sätt att leda kommer då att kännas autentiskt och äkta och ditt förtroende som ledare kommer att öka.

En ledarskapsutbildning är en målinriktad process mot din ledarstil

Under en ledarskapsutbildning kommer du att jobba på att hitta din egen ledarstil. Tänk till exempel på den bästa ledaren du någonsin har träffat. Det kan vara en kollega, din första chef, kanske till och med en gammal lärare. Vad var det som utmärkte deras ledarskap och hur såg andra på dem? En utbildning i ledarskap vill främja förmågan att komma fram till hur just du vill leda. En bra ledarskapsutbildning hjälper dig att identifiera din ledarstil. Under övningarna kommer du att få ställa frågor till själv som hjälper dig att hitta din stil. En fråga kan vara; vilken typ av ledare är du idag och vilken vill du vara i framtiden?

Utveckla och förstärk din färdigheter i att leda

Alla ledare behöver utveckla sina färdigheter och hitta sin egen personliga ledarstil. Detta får du hjälp med under utbildning för ledare. Du kommer att förstå skillnaderna mellan en delegerande, en demokratisk och en enväldig ledare. Alla stilar har för och nackdelar. Du behöver inse både vilken stil du passar för och vilken du vill utöva. Din stil behöver passa din personlighet, så att du kan hantera människor på rätt sätt. En utbildning ger dig förståelsen för dina egna styrkor och svagheter och lär dig att hitta din ledarstil.