Chefsutbildning – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för ny som chef

Utbildningen ny som chef

Lär dig hur du agerar som ny chef

En ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef ska vara en modern chefsutbildning. Den ska innehålla flera viktiga områden inom ledarskap, till exempel kommunikation och konflikthantering. Andra områden du behöver kunskaper om är coachning, medarbetarsamtal och gruppdynamik. Utbildningen Ny som chef är gjord speciellt för dig som är ny i chefsrollen. Den innehåller alla delar du behöver ha grundkunskaper i som chef. En chefsutbildning för nya chefer lägger plattformen för ditt ledarskap och ser till att du inleder din karriär med goda baskunskaper.

Utbildning som ger fakta om ledarskap

Att gå en utbildning inriktad mot nya chefer är mycket värdefullt när du ska ta sig an din nya roll. Du lär dig vad som förväntas av dig och blir förberedd på de krav som dina medarbetare och din chef kan komma att ställa på dig. Med chefsrollen kommer också ett stort ansvar. Utan utbildning kan det vara nervöst att axla rollen och inse att du nu ansvarar för andra människors vardag. Men med rätt ledningsverktyg och fakta i ledarskap i bagaget kommer du att känna dig mycket mer säker och trygg i din nya karriär.

Utbildningsledare guidar dig

Under en ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef möter du våra erfarna utbildningsledare. Dessa guidar dig genom ledarskapets många olika aspekter. De sätter fokus där det ska vara; på att du ska lära dig att leda andra. Kompetensutveckling hos Hjärtum Utbildning är ett tryggt sätt att skaffa kunskap och lärdomar inom ledarskapsområdet. Målsättningen med våra utbildningar att du ska få både faktakunskaper och mer mjuka lärdomar, till exempel i att lyssna och motivera. Dessa mjukare kunskaper är något du bör beakta när du ska leda. Du kommer att få större förtroende hos dina medarbetare om du jobbar aktivt med dialog och feedback.

Välj utbildningsnivå

Det första du måste undersöka är nivån på den ledarskapsutbildning för ledare du är intresserad av. Riktar den sig till någon som är ny som chef eller till någon som vill vidareutveckla sitt chefskap? Är inriktningen mot formella nya chefer eller mot mellanchefer? Välj den chefsutbildning som bäst passar in på dig själv. Ofta finns ett steg 2 också, så att du kan fortsätta att utveckla ditt ledarskap. Nivån avgör även vilka dina kurskamrater kommer att vara. Det är bra att välja en nivå som stämmer med den där du befinner dig, då får ni störst utbyte av varandra i utbildningsgruppen. Diskussionerna under utbildningen blir på rätt nivå och du kan få många nya insikter bara genom att lyssna till andra deltagares erfarenheter.

Ledarskapsutbildning lär dig om ledarskapets kärna

Generellt kan man säga att en renodlad ledarskapsutbildning alltid innehåller ett avsnitt om själva ledarskapet. Det är ju själva kärnan i att vara chef. Du behöver ordentliga kunskaper i ledarskapets grunder för att utvecklas som ny chef och bli den starka ledare som dagens verksamheter efterfrågar. Utbildningar för chefer tar upp många olika delar av att leda andra människor. Bland annat hur du går från att ha varit specialist till att bli chef, hur du leder tidigare kollegor, hur du skapar motivation i teamet och hur du reder ut konflikter. Alla delar är lika viktiga för att få ditt ledarskap att fungera friktionsfritt.

Ledarskapsträning lär dig hantera chefens arbetsuppgifter

Du behöver träna upp ditt ledarskap

Alla behöver träna, även ledare

Under en ledarskapsutbildning får du träning i att hantera de vanligaste arbetsuppgifterna för dig som ny chef. Som chef förväntas du kunna ställa realistiska krav och ifrågasätta sådant som inte fungerar. Samtidigt ska du vara inkännande och kunna ta emot feedback från ditt team. Idag är kulturen på arbetsplatserna inte lika hierarkiska som tidigare, utan organisationerna har blivit allt plattare. Därmed har chefens arbetsuppgifter förändrats. Tidigare var chefen mycket detaljkunnig om de produkter eller tjänster som enheten producerade. Nu är det istället själva ledarskapet som chefen ska vara bra på. En chefsutbildning är då en bra språngbräda till att utveckla ledarskapet i rätt riktning.

Ledarskapsutbildning lär dig om modernt ledarskap

I dagens moderna ledarskaps har expertkunskapen överlämnats till medarbetarna och chefen ska leda teamet mot företagets målsättning. Det här är en mycket praktisk ledarskapsutveckling. Det ökar rörligheten och öppnar upp nya chefsdörrarna för fler individer än tidigare. Detta är ett vanligt sätt att rekrytera chefer inom internt inom organisationen. Men det är lika vanligt att anställa någon ny chef utifrån. Fördelen med nyrekrytering är att denne kan tillföra nya idéer och ny inspiration teamet. Oavsett om chefen kommer inifrån eller utifrån organisationen är en ledarskapskurs alltid bra för att underlätta tillträdet som chef.

Få kunskap om coachning under en chefsutbildning

Ett coachande ledarskap handlar om att utveckla sig själv som ledare samtidigt som medarbetarna går framåt i sin utveckling. En ledarskapsutbildning innehåller ofta ett inslag om coachning. Vilket innebär att du som ny chef guidar och lotsar en medarbetare längs dennes väg mot sitt individuella mål. Målet har naturligtvis bäring på arbetsuppgifterna och harmonierar med företagets intentioner och verksamhet.

Chefskap i fokus under utbildning för ledare

Genom en chefsutbildning kan du utveckla ditt chefskap och bli den bästa chef du kan bli. Där får du genom teori, ledarskapsfilosofi och praktiska övningar i ledarskap. Detta kommer du att ha nytta av i hela din framtida karriär som chef. En utbildning för ledare har alltid fokuset inställt på ditt chefskap och målet är att du ska upptäcka och finjustera dina egna ledaregenskaper. När du gör det blir du en förtroendeingivande ledare, som ditt team kommer att respektera.

Ny som chef lär sig att prioritera

Chefsutbildning lär dig om prioritering

Lär dig att prioritera i din vardag som chef

Som ny chef har du höga förväntningar på dig och dina ansvarsområden. För att kunna hantera dessa måste du hitta ett sätt som passar dig i din chefsroll. En av de viktigaste delarna i ditt chefskap är att du måste lära dig är att prioritera. Detta är en baskunskap som lärs ut när du utbildar dig i ledarskap. Den är mycket användbar och rent utav nödvändig, för att du ska kunna leda hållbart. Prioritering och delegering är några av chefens ledord. En chef som inte kan delegera kommer snart att bli utbränd. Var därför inte rädd för att låta andra göra jobbet. Det kommer att frigöra tid för dig att ägna dig åt att leda på ett smart och hållbart sätt. Du ska ju hålla i många år och kunna stödja din personal. Det går inte om du inte samtidigt tar hand om dig själv.

Ledarskapsutbildning utvecklar rollen som ledare

Genom att du går en ledarskapsutbildning undviker du att fasta i fällor som kan hindra dig i ditt ledarskap. Du lär dig om mod och att ta tag i de problem som uppstår och inser att du är ytterst ansvarig för vad som sker. Som ny ledare har du bland annat huvudansvaret för resultat. Att i denna nya chefsroll se dig själv som offer och inte stå för sådant som möjligen gått snett inom företaget är inte att rekommendera. Att skylla på andra när saker går dåligt är inget chefskap.

Chefsutbildning lär dig vad chefskap innebär

Att som ny som chef gå en ledarskapsutbildning är något som kommer att gynna dig på arbetsmarknaden. Och under en chefsutbildning lär du dig vad chefskap är. Chefsutveckling innebär att våga testa okänd mark och inte vara rädd för att se nya möjligheter. Att lära sig ny kunskap om vad chefskap innebär är något som får oss individer att växa och upptäcka nya sidor hos oss själva som vi inte visste fanns.

Övningsuppgifter lär dig om självkännedom

Under en bra ledarskapsutbildning ökar du medvetenheten om dig själv. Detta sker ofta genom olika workshops och övningar, där du guidas av utbildningsledaren att varsamt hitta dina ledaregenskaper. Självkännedom är grunden till allt vi företar oss så ta chansen och utforska ditt inre. Det är ingen som förväntar sig perfektion av dig som ny chef så tro inte att du har alla svaren utan ta tillvara på den kompetens som finns runtomkring dig.

Lärande är vägen till bra ledarskap

En chefsutbildning är till för både den som är ny som chef och för den som redan sitter som i chefspositionen men som vill utöka sin chefskompetens. När du genomgår en ledarskapsutbildning får du  chansen att ta del av lärande som gynnar din utveckling till ledare. Med hjälp av en bra och effektiv chefsutbildning kommer du få en större förståelse för vad som krävs för att vara en bra ledare. Utbudet av chefsutbildningar är stort och väldigt bra. Undersökningar visar att de företag som låter ledarna genomgå utbildningar i hur man är som chef har bättre strategier för sitt chefskap och därmed färre sjukskrivna.

Få chefskompetens genom utbildning

Få chefskompetens genom utbildning

Det är roligt och nyttigt att utbilda sig tillsammans med andra

Att utföra ett chefskap är inte alltid något självklart. Med en chefsutbildning kan man få motivation till att hitta sin egen personliga ledarstil. Man får även lära sig att motivera medarbetarna på arbetsplatsen. Man får lära sig hur man leder större och mindre grupper och hur man bygger tilltro och en god lagkänsla på jobbet. Under en utbildning i chefskap och ledarskap kommer ens chefskompetens att öka. Och man kommer få ledaregenskaper som är nödvändiga i framtiden. För att veta hur man ska gå tillväga är det viktigt att man får bra vägledning. Idag finns det riktigt bra och kompetent hjälp i hur man kan genomgå en chefsutveckling till det bättre. När man sedan är klar kan man själv vara den som agerar rådgivare och coach, vilket är något som många förväntar sig av en chef.

Utbildning i ledarskap genom UGL

Idag är chefsutbildning vanligt inom flera yrken. Försvarshögskolan har idag UGL, utveckling av grupp och ledare. På UGL har man ända sedan 1981 genomfört ledarskapsutbildning, vilket är och har varit enormt givande. Du måste dock inte gå en UGL för att bli en bra ledare. En kortare ledarskapskurs är minst lika bra och även lättare att avsätta tid till. En tvådagarsutbildning är ett snabbspår till roligt och framgångsrikt ledarskap och är starten på din resa mot ledarskap på ditt sätt.

Ledarskapsutbildning på distans och fysiskt

Under en ledarskapsutbildning får man lära sig genom chefsträning vad det finns för olika typer av ledarskapsstilar. Du kan dessutom vara en ledare på distans samt en ledare som har sina medarbetare på plats fysiskt, eller en blandning av dessa. Under en utbildning får du kunskap som hjälper dig att hitta en  ledarskapsstil som är bäst anpassad för den arbetsplats du jobbar på och för den person du är. Men att vara en chef innebär inte bara att kunna styra och bestämma, utan det innebär också väldigt mycket ansvar.

Lärande för chefen skapar kontroll

På en chefsutbildning får man lära sig hur man som chef ska kunna ta kontrollen och ansvara över arbetet. Man får chansen att känna på hur det är att ha ett tungt ansvar och hur man tacklar den känslan på bästa sätt. Att vara ledare eller chef kräver att man har en stabil plattform att stå på. Chefskap handlar om förtroende och säkerhet. Under en chefsutbildning med en eller flera ledarskapsutbildningar kan man få en betydelsefull grund som kan hjälpa till i resten av ens arbetskarriär.

Pedagogiskt lärande om kommunikation

Som chef måste man kunna kommunicera med medarbetarna, vilket är något som man får lära sig under en chefsutbildning. Där kommer du att få ta del av utbildningsledarens pedagogiska lärande om hur du bäst kommunicerar med ditt team. Man får även lära sig hur man går till väga för att själv känna sig bekväm i chefsrollen. Och hur man får medarbetarna att känner av ens chefskompetens, vilket gör att de kan känna att det finns en ömsesidig förståelse. Under en utbildning inom chefskap förberedas man på hur rollen som ledare och hur arbetet kommer att bli. Det kommer bidra med en säkerhet som genomsyrar hela arbetslaget.

Föreläsningar om konsten att kommunicera

Föreläsning för nya chefer

Att kommunicera är centralt i ledarskapet

Bristande dialog och kommunikation kan vara den bristande länken för en chef. Både för en som är ny som chef och för en redan erfaren ledare. Det är A och O att man pratar öppet och att alla får känna sig betydelsefulla. Förr såg det annorlunda ut. Det handlade mestadels om att ge strikta order till medarbetarna. Idag lägger man ner mer tid på skaffa kunskaper genom att gå på olika föreläsningar, så att man förstår hur kommunikation fungerar. Det har visat sig att det ger en bra atmosfär på jobbet. Detta leder i sin tur till att alla mår bra och att alla presterar bättre. Under en utbildning för ledare kommer du att få lyssna till flera föreläsningar om konsten att kommunicera.

Lärandet i arbetslivet

Det handlar om forskning om lärandet i arbetslivet och i samhället. Forskningen tittar på vilka typer av pedagogik som fungerar bäst och vilken effekt de har. Det pågår ständigt analyser och tester om vad som ger bäst chefsutveckling. Det kan vara allt från att man lär sig mer om man är glad. Man presterar bättre sittandes vid ett fönster, medarbetaren mår bättre om man sover ut ordentligt, listan kan bli längre.

Rollen som chef i fokus under chefsutbildning

Med en chefsutbildning kan man få reda på var ens svagheter och ens styrkor ligger. Man får lära sig hur man kontrollerar olika egenskaper. När man har rollen som chef är det viktigt att man inte bara känner till medarbetarnas olika egenskaper, utan också att man vet vad man själv är bra och dålig på. Självinsikt är betydelsefullt, speciellt för en som ska leda en grupp. En ledarskapsutbildning kan ge större förståelse för detta och även hjälpa till på traven med att utveckla de olika förmågorna. Att genomgå en chefsutbildning innebär också att man genomgår en chefsutveckling.

Ledarskapsutbildning i Sverige

I våra största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö finns det flertal chefsutbildningar som kan erbjuda riktigt bra vägledning. De är fyllda av användbara övningar och information om hur man ska handskas med den roliga. Men ibland svåra uppgiften som man tar på sig som ny chef eller som man har om man redan är en erfaren chef. Det finns olika intensiv ledarskapsutbildning med olika mycket fokus på olika delar av chefskapet.

Övergripande utbildning för ledare

Ibland läggs största vikten på hur man strukturerar upp grupper. Om hur man sätter lagom med krav på medarbetarna eller hur man tar ansvar. Detta är bara några punkter som utbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kan erbjuda. Ibland kan det vara svårt att veta vad det egentligen är som man själv bör utveckla. Att varje chefsutbildning ger en relativt övergripande vägledning där de mest nödvändiga. Och vanligast förekommande problem tas upp, är därför en fantastisk förmån.

Få chefskompetens under en utbildning

Det finns flera frågor som är både aktuella och viktiga, som ständigt kommer upp på den ledarskapsutbildning man väljer att gå. Under en chefsutbildning får man bland annat träna på hur man tar ansvar. Hur man får en genomgående och bra dialog med medarbetarna. Hur man handskas med konflikter som ofta kan uppstå och hur man helt enkelt blir ett med chefsrollen. Genom att prova på olika chefssituationer som är mer eller mindre bekväma, kan man få en bra och realistisk syn på hur det ser ut att vara en chef eller en ledare i verkligheten.

Utbildning i ledarskap förbereder dig

Chefsutbildning ger den nya chefen ny kunskap

Utveckla din kompetens som ledare och chef

En chefsutbildning ger bra förberedelser inför framtida utmaningar. För alla som är nya i rollen som chef eller som vill bli bättre chefer är en chefsutbildning verkligen att rekommendera. En ledarskapsutbildning kan verkligen ge riktigt goda resultat på kort tid. Genom att gå en utbildning kommer du att med hjälp av enkla och smarta medel kunna utveckla din chefskompetens. Du kommer även att utvecklas som både människa och ledare. Dessutom blir själva utbildningstillfället en bra chans till att samtala med andra chefer. Du kan lära dig mycket av att lyssna till andra i samma situation.

Lär dig vad rollen som ledare innebär

Att inneha rollen som ledare men inte chef innebär att du finns tillgänglig och visar intresse för medarbetarna och visar din vilja att lyssna och förstå. Risken finns att det skapas en arbetsplats utan stadga, ledning och målinriktning. Medarbetarna tappar lätt fokus när de inte får veta vad som är på gång och heller inte träffar sin ledare särskilt ofta. De informella kanalerna i organisationen är viktiga och en ledarskapskurs kan ge dig fler tips och insikter, som du annars kan missa. En annan mycket viktig bit är informationshanteringen. Vid vilken tidpunkt du förmedlar informationen, till vilka och på vilket sätt du gör det kan många gånger vara avgörande för hur den tas emot.

Ny som ledare – viktig ledarskapsträning

En viktig grundprincip när du är ny som ledare är att se till att alla dina medarbetare får samma information samtidigt. Detta lär du dig under en distansutbildning för nya ledare, bland annat. Dessutom måste du se till att alla verkligen har förstått den. Att bara sända iväg ett mejl när det är något mer komplicerat du ska förmedla är inte en bra idé. Du kan inte vara säker på att innehållet uppfattas så som du avser. Egna tolkningar kan läsas in när mottagaren inte kan se ditt minspel eller din kroppshållning. En ledarskapskurs kan lära dig en både effektiv och välstrukturerad informationsteknik, kunskap du har god användning för i många situationer.