Fokus på bra ledarskap för ledare

Fokus på bra ledarskap för ledare

Ledarskap i dagens arbetsliv är inte begränsat till personer som har en traditionell chefsroll eftersom projektarbeten av mer tillfällig art blir allt vanligare. Därmed blir det tydligt att man kan vara antingen både chef och ledare, eller bara ha en av dessa roller, eftersom begreppen är långt ifrån synonyma. Genom att ta fram det bästa från medarbetarna bidrar man till resultatet för hela verksamheten, och därför har man som ledare både stort ansvar och stora möjligheter. Oavsett om man arbetar i privat eller offentlig tjänst ger en bra ledarskapsutbildning både inspiration och relevant kunskap.

Inom projektarbete finns det ganska många modeller för ledarskap, och kunskaper om gruppdynamiska processer är användbara för projektledare, inte minst i ämnen som kommunikation och psykologi. Det går att göra skillnad, och oavsett om man är erfaren eller ny i denna position finns det evidensbaserade metoder som man kan lära sig på en bra ledarskapsutbildning. Med dagens flexibla arbetsformer bildas ofta tillfälliga arbetsgrupper för att lösa aktuella problem eller genomföra specifika projekt. Medlemmar i en projektgrupp kanske kommer från olika avdelningar, olika företag eller rentav olika länder vilket kan vara mycket stimulerande för projektet men samtidigt en utmaning för projektledaren.

Ett bra exempel på ledare som inte är chefer hittar vi inom idrotten, och där finns också mycket kunskap att hämta. Hur man får fram bra prestationer från individerna och hur man bygger ett team där helheten är betydligare starkare än summan av delarna, allt sådant är ju självklarheter inom sporten. Även om det finns olikheter kan det ändå vara nyttigt att lyfta blicken från den egna branschen till en helt annan sorts verksamhet. Gemensamt för bra ledarskap oavsett bransch är begrepp som dialog, kommunikation, förtroende och inflytande. Med stöd i en ledarskapsutbildning kan man både hitta bra metoder, och anpassa dessa till den egna verksamheten.Ledarskapsutbildning ledarskapskurs