Vad är ledarskapsutbildning?

Vad är ledarskapsutbildning för dig?

Utbildning i ledarskapOrdet ledarskapsutbildning kan betyda olika saker för olika människor, beroende på vad du arbetar med och varför du har valt att bli en ledare. En del ledare brinner passionerat för en sak och vill leda andra så att de också engagerar sig i samma sak. Här betyder ledarskapsutbildningen en möjlighet att lära sig att inspirera andra att följa efter. Andra ledare tänker mer strategiskt och vill leda mot ett visst ekonomiskt resultat eller vill gå förbi konkurrenterna. För denna ledare betyder utbildningen en chans att få hjälp med att staka ut en riktning för personalen att följa.

Hitta dina ledaregenskaper

Du behöver komma fram till vad är ledarskapsutbildning för dig. Vilken är din vision eller riktning? Hur ska du kartlägga din väg mot ditt framgångsrika ledarskap? Att göra denna resa tillsammans med andra under en utbildning i ledarskap är både spännande och dynamiskt. Du kommer att få insikter om dig själv som du inte var medveten. Du får möjlighet att både lyfta fram och hålla tillbaka dina ledaregenskaper, så att du kan mejsla fram din personliga stil som ledare.

Utbildning vägleder dig

En utbildning inom ledarskapsområdet ser till att du navigerar rätt bland de olika vägarna du kan ta som ledare. Du lär dig att använda och utveckla dina ledningsfärdigheter för att vägleda dina medarbetare till rätt slutmål på ett smidigt och effektivt sätt. Du får hjälp att ställa dig själv rätt frågor, så att du verkligen kommer till botten med vad det är som bäst driver dig som ledare. Vad är ledarskapsutbildning kanske inte är den första fråga som du ställer dig, men den är relevant om du känner att du behöver vägledning i din ledarskapsutveckling och funderar på vad en utbildning kan ge dig.

Lär dig om processer i ledarskapet

En utbildning inom ledarskapets mysterier kan sätta fingret på ledarskapsprocessen, vilken är av stor betydelse för de val du kommer att göra. Det finna en hel del olika modeller för att synliggöra processen, t ex ”transformational leadership”, (James MacGregor Burns och Bernard Bass). Detta är ett synsätt på ledarskap som belyser vikten av att tänka visionärt och skapa förändring, istället för att upprätthålla och förbättra nuläget.

En definition av ledarskapsutbildning

Det är svårt att ge en definition av vad ledarskapsutbildning är, men kortfattat kan man säga att en den bland annat ger dig följande:

  1. Hjälper dig att skapa en framtidsvision av vad du vill uppnå som ledare
  2. Ger dig verktyg som motiverar andra att engagera sig i din vision och dina mål
  3. Utvecklar en plan som gör visionen möjlig
  4. Lär dig hur du coachar och bygger ditt team så att ni tillsammans når målen
  5. Skapar en trygghet för dig själv som ledare

I ditt praktiska arbete som ledare bör din vision ge en realistisk och övertygande skildring av var du vill vara i framtiden. När du har visionen klar stakar du ut riktningen, prioriterar och följer upp, så att du kan se att du har kommit dit du vill.

När du mejslar ut en vision kan en ledarskapsutbildning ge dig tips om olika verktyg som är till din hjälp, t ex PEST Analysis, USP Analysis, Core Competence Analysis och SWOT Analysis. Alla dessa använder du för att analysera din nuvarande situation. Modellerna tar hänsyn till hur branscher kan utveckla sig och hur konkurrenter kan bete sig. De tittar på hur förnyelse kan ske och hur man kan forma sina strategier för att lyckas i framtiden. Låter det teoretiskt? Vad är ledarskapsutbildning för hjälp i detta skede? Vissa utbildningar tar upp dessa eller liknande verktyg, men vanligare är att åtminstone en basutbildning inte är fullt så teoretisk.

Proaktivt ledarskap

Ett proaktivt ledarskap har fokus att se framåt se till att vara beredd på det oväntade och inte vara nöjd med saker som de är. När du som ledare har utvecklat dina visioner måste du även se till att de är övertygande och förtroendeingivande. En övertygande vision kan dina medarbetare förstå och känna för att genomföra. Proaktiva och starka ledare ger en målande bild av hur framtiden kommer att se ut när deras visioner har blivit verkliga. De berättar om framtiden på ett inspirerande sätt och förklarar vad de till åstadkomma på ett sätt som alla kan relatera till.

En ledarskapsutbildning hjälper dig att kombinera hitta sätt som verkligen motiverar och inspirerar ditt team. Din egen vision av vad du vill som ledare är din grund, men det är din förmåga att synliggöra visionen för gruppen som leder till resultat.

Ledarskapsutbildning kan förverkliga din ledarvision

Vilken är din vision som ledare?Som ledare måste du se till att det arbete som krävs för att du ska förverkliga din ledarvision hanteras på rätt sätt. Mycket måste du göra själv, men en del kan du också delegera. Se bara till att ditt team har förstått och accepterat visionen. Se även till att de har rätt kunskaper. Kanske behöver ni någon form av ledarskapsutbildning, även för teamet. Då kommer ni att nå fram på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt.

För att teamet ska kunna göra detta, är det nödvändigt att det finns prestationsmål som är kopplade till er övergripande vision. Det kan vara fastställande av relevanta nyckeltal och milstolpar som ska ni ska uppnå på vägen. Försök att hitta en metod som säkerställer att det som ska hända verkligen händer.

Du måste också se till att du hanterar förändringar på ett bra sätt. Om din vision medför att justeringar måste göras måste detta förankras i teamet. Du måste ha stöd från de som ska vara med och göra visionen verklig. När du har det på plats kan du genomföra de förändringar som krävs för att uppnå visionen. Det kommer då att ske smidigt och grundligt, med stöd och hjälp från alla inblandade.

Lär dig coacha under en ledarskapsutbildning

Individuell utveckling såväl som teamutveckling är viktiga aktiviteter för en ledare. För att utveckla ett team måste du först och främst förstå gruppdynamiken. Flera väletablerade och populära modeller beskriver detta, till exempel Belbins teamroller som du kan lära om i vår populära ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef.

När du har en modell att gå efter kommer du enklare att kunna ge teammedlemmarna de färdigheter och förmågor som krävs för att göra sitt jobb och uppnå visionen. Genom coachning och regelbunden feedback samt genom att se till att alla har bra utbildning förbättrar du individuella och lagprestationer.

I ett gott ledarskap ingår också att leta efter ledarskapspotential i ditt team. Genom att utveckla ledaregenskaper inom ditt team skapar du en gynnsam utvecklingsmiljö. Där kan ni fortsätta er framgång på lång sikt och det är ett verkligt mått på stort ledarskap.

Skillnad mellan chef och ledare förtydligas under en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning tar ofta upp skillnaderna mellan att vara ledare och chef. Ordet ledare används ibland felaktigt för att beskriva människor som ”bara” gör ett bra jobb. Dessa personer kan vara mycket skickliga i sin yrkesutövning och värdefulla för sin organisation, men det gör dem bara utmärkta chefer, inte ledare.

Var därför lite försiktig med hur du använder ordet ledare. Anta inte rakt av att personer med ”ledare” i sina jobbtitlar faktiskt skapar och levererar ledarskap. Det finns personer som beskriver sig själva som ”ledare” eller grupper som benämner sig ”ledarskapsteam”, men de leder inte på riktigt . En särskild fara i dessa situationer är att människor som befinner sig runt en sådan individ eller grupp tror att de blir ledda, men det gör de inte. Det kanske faktiskt inte finns något ledarskap alls, eftersom en vision och engagemang inte finns. Detta kan bidra till allvarliga problem på lång sikt.

Ledarskap kan nämligen vara svårt att definiera och kan betyda olika saker för olika människor. I ett genuint och verkligt ledarskap sätter ledaren riktningen. De hjälper sig själva och teamet att göra det rätta för att gå vidare. För att göra detta skapar de en inspirerande vision. De motiverar och inspirerar sedan andra att nå den visionen. De bygger och coachar sina team och teammedlemmar för att göra dem allt starkare. Ett verkligt ledarskap handlar om allt detta – och det är en spännande resa att ge sig ut på!