Leda i förändring

Leda i förändring – ledarskapsutbildning

Mer än någon gång i historien lever vi i en tid av snabba förändringar. Samhället och tekniken förändras i ett snabbt tempo och så också våra arbetssituationer. Dagens företag måste ofta förändras och omstruktureras för att utvecklas och hänga med i samhällsförändringar. Detta ställer höga krav på dig som är ledare som ska föra människor igenom dessa förändringar. Att leda i förändring är ett tufft uppdrag som ställer höga krav på dig som är chef och på dig som arbetar med att leda utan att vara chef.

Att lära sig förändringsarbete

Att lära sig hur man hanterar förändringssituationer är högst väsentligt för chefer och ledare. Att chefa i förändring handlar bland annat om att skapa en delaktighet och låta medarbetarna känna sig involverade i processen. Att informera och föra en kontinuerlig dialog med medarbetarna minskar eventuell oro och förvirring. Är du chef eller har en position som innebär att leda utan att vara chef behöver du vara närvarande och tillgänglig under hela förändringsprocessen.

Ledarskap

Att lära sig förändringsarbete är ett viktigt steg mot ökad effektivitet. Du som arbetar med att ledarskap utan att vara chef har mycket att vinna på att kompetensutveckla dig i ledarskap. En ledarskapsutbildning kan ge dig rätt verktyg att arbeta med när det gäller att leda i förändring. Rent konkret handlar det bland annat om att lära sig vara tydlig och rak med sina kollegor. Man kan inte nog betona vikten av en god och fungerande kommunikation.

Ledarskapsutbildning

En  ledarskapsutbildning för ledare kan ge dig som jobbar med att leda utan att vara chef konkreta metoder för att utveckla dig själv och dina medarbetare. Att hitta rätt ledarskapsmetod kan vara avgörande för hur det fungerar att chefa i förändring. Förändringar ger nya problem men också nya möjligheter. För att klara ut dessa räcker det inte med att använda gamla metoder, även dina metoder och din ledarposition måste kanske förändras.

Att leda i förändring

Att leda i förändring är en stor utmaning. Det kan innebära att det ledarskap du normalt bedriver kanske inte räcker till. Att chefa i förändring kan göra att du kanske måste hitta nya sätt att bedriva ledarskap. Det kan bland annat handla om att börja uppmuntra medarbetarnas egna idéer och ämna utrymme för kreativa processer. Om du jobbar med att leda utan att var chef kan du behöva en ledarskapsutbildning för att kompetensen för ditt ledarskap och därmed skapa störa förutsättningar för lyckade förändringsprocesser.

Leda utan att vara chef

En förändring kan vara en ny möjlighet till att tänka nytt. När du som ledare ska leda i förändring kan du behöva omvärdera och omprioritera resurser och tillgångar. Här öppnas möjligheter till kreativitet och innovation. Det kan bli en riktig utmaning för ditt sätt att tänka och samla nya idéer. Du som har positionen att leda utan att vara chef får chansen att visa vad du går för som ledare och hur just du kan vara med och utveckla verksamheten.

Ledarskapsutbildning om att leda i förändringleda, ledarskapsutbildning i London

Förändringar kan för många vara något omvälvande. Förändringar påverkar såväl individen som verksamheten i stort. Förändringar kan innebära att grupper måste splittras och att tryggheten känns hotad. Därför gäller det för dig som ska leda i förändring att ständigt arbeta på att skapa tillit hos och till dina medarbetare. Tillit skapar ett öppet arbetsklimat och gör att man vågar uttrycka sina synpunkter och idéer. Det skapar en öppenhet som gör det lättare för verksamheten att klara förändringsprocesser tillsammans. Detta lär du dig mer ingående under en ledarskapsutbildning.