Bra chef reder sig

Du blir en bra chef efter ledarskapsutbildning

Bli en bra chef efter en ledarskapsutbildningVi har alla haft en chef, varit chef eller på något sätt varit i kontakt med en chef. Och förmodligen har vi alla därför en uppfattning om vad som kännetecknar en bra chef. Att vara chef är både ett tilldelat uppdrag och en roll. Det finns en hel del olika egenskaper som är förknippade med att vara en bra chef. Dessa egenskaper behöver du utveckla genom ledarskapsutbildning och övning. En hel del av dessa färdigheter finns inom en själv. De handlar om personliga egenskaper som man behöver upptäcka och utveckla. Genom sitt uppdrag och de olika omständigheter man där möter växer man som chef. En hel del kan även bli änne bättre fram genom bland annat olika typer av ledarskapsutbildning för ledare och chefer.

 Att företräda både sina medarbetare och verksamheten

För att bli en bra chef krävs att man förstår sin roll och sitt uppdrag. Som chef måste man kunna företräda både sina medarbetare och verksamheten gentemot omvärlden. Därtill behöver man kunna förmedla verksamhetens budskap tills sina medarbetare på ett tydligt och konkret sätt. En hel del av detta behöver man som chef träna på i sin roll. En ledarskapsutbildning  kan också vara en god hjälp för att vidareutveckla dessa egenskaper. Under en chefsutbildning kan man som chef möta andra chefer som arbetar med sin roll, och utbyta erfarenheter kring detta. Att vara chef kan stundom vara ensamt, och därför kan det vara av stort värde att få möta andra i samma situation.

Lär känna dig själv och din ledarstil

Det är också viktigt att som chef förstå sin ledarstil. Snarare än att göra om sin stil och anpassa sig för mycket till omvärlden är det viktigt att förstå var man hittar de egna styrkorna och svagheterna. Ingen människa kan alltid vara bra på allt, men alla är bra på något. En bra chef känner sig själv och är trygg med sina styrkor och sina mindre starka sidor. Utifrån detta kan han eller hon sedan arbeta med att använda sina starka sidor och komplettera de egenskaper som saknas. Ta dig därför tid att lära känna dig själv och identifiera alla dina sidor.

Hitta dina styrkor under en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig som chef att identifiera dina styrkor och svagheter och sedan hitta vägar för att använda denna kunskap optimalt. Att som chef kunna hitta talanger bland medarbetarna i sitt team och arbeta för att utveckla dessa är ett utmärkt sätt att skapa ett starkt och framgångsrikt team med stolta medarbetare som tillåts växa. En bra chef ser teamet som en helhet och låter olikheter vara en styrka.

Kunskaper gör att du vågar vara chef och ledare

De flesta tycker om att få ökat ansvar och att få växa på sitt jobb. Många vill också känna sig sedda och att deras kunskaper används. För en bra chef är det därför viktigt att ge sina medarbetare en bra arena för att jobba självständigt och utvecklas. Därtill är chefens tid alltför viktig för att fyllas med uppgifter som hans eller hennes kompetenta kollegor skulle kunna utföra. Chefen behöver luft i sitt schema för att kunna se helheten och driva verksamheten framåt. Därför är det viktigt att som chef kunna och våga delegera.

En bra chef lyckas också med balansen mellan att våga vara sig själv och samtidigt vara chef. En bra chef är trygg i att våga vara personlig och visa att han eller hon inte är perfekt. Han eller hon lyckas med att våga släppa fram andra och inte vara bäst på allt. Samtidigt är det chefen som i slutänden är ansvarig, och som måste kunna stå bakom sina medarbetare och inge trygghet och förtroende.

Få lärdomar under en utbildning för ledare

En utbildning för ledare ger bra lärdomarEn bra chef delegerar mycket, balanserat och klokt. Att delegera är dock inte enkelt. Det kräver tillit till medarbetarna, kunskap om deras kompetens samt mod att släppa kontrollen. Det är också viktigt att ge sina medarbetar tillräckliga mandat och befogenheter för att slutföra sina uppgifter. Detta går att träna upp. En hel del finns till exempel att lära sig i rätt ledarskapsutbildning eller chefsutbildning. En bra chef arbetar genom sina medarbetare. Chefen utser riktningen och ramarna, och medarbetarna arbetar genom dem. Riktningen och ramarna måste vara tydliga för att undvika förvirring kring syfte och mål. Därtill måste mandat och befogenheter vara klara, för att undvika såväl konflikter som dubbelarbete eller att moment missas.

Bra chef kan ge konstruktiv feedback

Medarbetarna måste också känna uppskattning och få bekräftelse på att de är på rätt väg. Detta görs genom att ge både konstruktiv feedback när något behöver korrigeras, och att uppmuntras det som går rätt väg. Att ge feedback som utvecklar medarbetarna är en konst. Det gäller att som chef vara tydlig och ge feedback på konkreta utförda uppgifter eller observerat beteende. Många sorters ledarskapsutbildning och chefsutbildning innehåller moduler kring hur man som bra chef arbetar med feedback och gör det till ett starkt verktyg i sitt ledarskap.

Spetskunskaper i att lyssna

Inom ledarskap och chefsrollen ingår att fatta beslut. En bra chef lyckas hitta balansen mellan att fatta snabba, balanserade och tydliga beslut och att kunna lyssna in och ställa om. Det krävs av chefen att ha en översiktsbild av verksamheten, och att utifrån den kunna fatta beslut som gynnar den riktning i vilken verksamheten är på väg. Inte sällan är beslut både obehagliga och svåra. Medarbetarnas och omgivningens reaktioner på fattade beslut kan vara starka, och det krävs att man som chef står stadigt förankrad i de beslut man fattat. Däremot bör en bra chef vara mottaglig för sina medarbetares kloka ord innan det slutgiltiga beslutet fattas. Det är utmärkande för en bra chef att kunna lyssna på och ta tillvara åsikterna och tankarna hos sina medarbetare.

Chefsutbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö

För att utveckla sitt ledarskap och optimera sina förutsättningar för att bli en bra chef finns en hel del olika typer av ledarskapsutbildning och chefsutbildning. Idag finns många av dessa att finna över hela landet, men en hel del är även koncentrerade till våra större städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Att hitta en passande ledarskapsutbildning eller chefsutbildning med hög kvalitet kan vara en utmaning, i den konkurrens som finns idag. Det är därför bra att söka efter referenser och recensioner för olika utbildningsföretag. Om man själv eller den organisation man arbetar för inte befinner sig i storstadsområdena kan det ibland vara möjligt för utbildningsföretag att skräddarsy en utbildning för din organisation och din ort.