Ledarskapskultur

Varför betyder ledarskapskultur så mycket?

Ledarskapskulturedarskapsutbildning LedarskapskulturEn bra företagskultur är en av de viktigaste överlevnadsstrategier ett företag kan ha. Ofta så har man en väl genomtänkt ledarskapskultur och noggrant uttalade värderingar. De som inte har förstått värdet av att hålla en gemensam linje kommer riskera att halka efter. Många företag har en speciell ledarskapsutbildning kopplad till själva kulturen i företaget. Den hålls ofta av en ledarskapskonsult. Kort kan man förklara det genom att ledarskapet lever efter den företagskultur man har. Det betyder att cheferna föregår med gott exempel och visar vad det innebär att leva efter företagskulturen. Varje företagskultur med sin specifika ledarskapskultur är unik för just det företaget.

Ledarskapskultur – Walk the talk

Det finns företag som överlevt länge och expanderat tack vare sin goda ledarskapskultur. Detta är inget man kan slänga upp på agendan och leva efter från en dag till en annan. Har man tur så har man en grundare som byggt upp företaget på värderingar som håller än idag. Ägaren håller sedan fast värderingarna genom t ex en ledarskapsutbildning. När man anställer människor så sveps de med i kulturen och lever den. Man utbildar sina chefer i ledarskapsutbildning för ledare så att även cheferna ska leva i den. Dagens konsumenter är inte lättlurade. Allt måste innehålla en trovärdig handling. Walk the talk.

Respekten är viktigast i en ledarskapskultur

En viktig komponent i en ledarskapskultur är respekten för ledningen. Medarbetaren måste ha respekt för ledningen. Företaget måste visa genom handlingar att vi tror på våra värderingar och vi lever efter dem. Man kanske måste ha någon form av ledarskapsutbildning. Allt för att ha ett öppet arbetsklimat. Givetvis med respekt för alla inblandade. På samma sätt så måste ledningen visa respekt för medarbetaren. Den typiska svenska ledarskapskulturen är känd för sin demokratiska ledning. Gruppen ska vara med och leda utvecklingen. Medarbetarna löser problem som dyker upp med ledningens förtroende. Det är en modell som är väldigt uppskattad även utomlands.

Svensk ledarskapskultur

Men frågan är om den kommer att överleva? En svensk ledarskapskultur i konkurrens med internationella modeller. Den frågan är upp till oss att avgöra. För att kunna bygga en bra ledarskapskultur så är det viktigt att man går en ledarskapsutbildning för att bli stärkt i sitt ledarskap. Att företaget enas kring att alltid arbeta efter samma modell. Det är bra att ta intryck av andra modeller, detta brukar tas upp om man går en ledarskapsutbildning. Om Ingvar Kamprad skulle börja avvika från sin filosofi skulle det nog väcka stor osäkerhet bland personalen. En företagskultur ska vara grundmurad i företaget som en viktig hörnsten.

Ledarskapscoachning

Om ledningen märker att vissa chefer inte förhåller sig till det som är överenskommet kan en hel företagskultur bli lidande i ett företag. Då är det viktigt att tidigt sätta in någon form av ledarskapscoachning. En ledarskapsutbildning för varje chef kan också behövas. Det är naturligt att chefer har olika ledarstilar, men de får inte avvika för mycket från företagets ledarskapskultur. Om personalen ska leva i företagskulturen så måste det finnas en trygghet i att även ledarna lever som de lär. En chefsutbildning kan få cheferna att fortsätta förmedla företagets värderingar genom ett coachande ledarskap.

Företagets ledarskapskultur

För att få in ledare som fungerar med företagets ledarskapskultur så börjar det oftast redan vid rekryteringen av chefer. Företaget sätter upp personliga egenskaper tillsammans med företagets värderingar som krav i rekryteringen. Det spelar ingen roll hur många chefskurser man har gått om man inte kan leva efter företagets värderingar. En ledarskapsutbildning gör naturligtvis inte automatiskt att man är den rätte för företaget, men det ger mycket goda förutsättningar för att förstå sitt eget ledarskap. Är man medveten om hur man fungerar som chef och har gått någon form av chefsutbildning så kan man motivera sitt ledarskap. Man vet också vad som behöver utvecklas.

Ledarskapsutveckling är a och o

När ett företag väl har anställt en ny chef, så har man oftast ett introduktionsprogram. Där ingår en redovisning av företagets värderingar och ledarskapskultur. Man besöker olika avdelningar och försöker träffa så många nyckelpersoner som möjligt. Kanske får man gå någon ledarskapsutbildning direkt för att säkra ledarskapet. Ledarskapsutveckling är a och o, även när man har blivit anställd på företaget. Det är ett ständigt pågående arbete med sin egen ledarroll när man är chef. Det är också ett ypperligt tillfälle att träffa kollegor och andra inspirerande människor. Ett nätverk med inspirerande människor som dessutom arbetar med ledarskap är alltid givande.

Ledarskapsutbildning som formar företagets ledning

Man behöver inte åka till Stockholm för att hitta företag med en stark företagskultur och en uttalad ledarskapskultur. Man kan lika väl åka till Älmhult eller Insjön för att hitta stora företag med en stark företagskultur. Där har företagets grundare lyckats skapa internationella företag med bibehållna värderingar och mål. Naturligtvis är det för att personalen och ledningen lever i företagskulturen och driver företagen framåt. De har båda en ledarskapsutbildning som formar företagets ledning och sen förs vidare till personalen. När företag expanderar så är ledarskapskultur och värderingar en av de svåraste delarna att behålla. En svår utmaning helt enkelt.

Ledarskapsutbildning förmedlar värderingar

Det finns många studier kring fenomenet med en levande företagskultur. Hur gör företaget för att förmedla sina värderingar både till personal och till kunder? Ledarskapsutbildning är en naturlig del av det, men det ger inget om inte ledning lever efter värderingarna. Att skapa en ledarskapskultur som driver företaget framåt är inte enkelt. Den måste vara trovärdig och möjlig att omvandla i det dagliga arbetet. Den ska gå att förmedla på ett begripligt sätt. Dessutom måste personalen agera efter vad som är företagskulturen. Det är därför det är så viktigt med rätt rekryteringar. Det måste vara naturligt för personalen att leva efter värderingarna.

Ledarskapsutbildning viktig för ledarskapsresan

Det finns inget säkert svar på hur man skapar och behåller en bra företagskultur. Att ha en stark ledarskapskultur och givna värderingar som alla kan leva efter är en framgång. Framförallt är det viktigt att ha med sig sin personal på ledarskapsresan. Det kan vara en svår utmaning att få hela företaget att gå mot samma mål, men det är något som måste prioriteras om företaget ska överleva. Behöver man ta till någon form av ledarskapsutbildning för att nå dit så ska man självklart göra det. Finns viljan och målet så är det möjligt.