Ledarskapsstilar – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning lär dig om stilar

Ledarskapsutbildning lär dig om ledarstilarPå en ledarskapsutbildning lär du dig mer om olika ledarskapsstilar. Det finns många olika stilar inom ledarskap. Valet av ledarskapsstil är i många fall det som är avgörande för hur väl en chef och ledare kommer att lyckas med sin uppgift. Det är ju trots allt ledaren som ska få de övriga i gruppen att känna sig motiverade och inspirerade att jobba hårt för gruppens bästa. Att du då har hunnit att lära dig om vilka stilar som du kan använda kan vara avgörande för hur framgångsrik du blir.

Utbildning ger kunskaper om ledarstilar

Ledarens sätt att leda och dennes stil påverkar i hög grad hur pass inspirerande och motiverande som ledaren verkligen är. Som ledare behöver du därför kunskaper om vilka stilar som finns och vilken som passar för dig. Vi kan varmt rekommendera att du deltar i en ledarskapsutbildning. Där lär du dig om olika organisationsteorier och diskuterar vilka ledarskapsstilar som passar bäst för dig i relation den egna verksamheten. Ofta tar nya ledare till sig tidigare ledares olika stilar. Ibland fungerar det bra, men risken finns att du kommer att leda på ett sätt som egentligen stämmer överens med den du är.

Lärdomar från auktoritära ledarskapsstilar

Går man tillbaka några år i tiden så var lärdomar om den auktoritära ledarskapsstilen tydligt dominerande. Den auktoritära ledarskapsstilen kännetecknas av en ledare som inte betraktar de övriga gruppmedlemmarna på ett personligt plan. De är mer som redskap som enbart ska lyda order och får sina arbetsuppgifter tilldelade. Den auktoritära ledaren vill även ha full kontroll, på allt som ska göras och vill också vara den som ensamt styr och tar alla beslut. Denna typ av ledarskap ger dåliga förutsättningar för att skapa god sammanhållning inom gruppen. Detta i sin tur ger dåliga chanser för gruppen kommer lyckas väl och nå upp till sina mål och visioner. Auktoritära ledarskapsstilar är på utgående i modernt ledarskap och särskilt de ledarstilar med härskarteknik som grund.

Ledarskapsutbildning tar upp demokratiska ledarskapsstilar

I dagens samhälle är det istället demokratiska ledarskapsstilar som är dominerande, vilket du lär dig under en ledarskapsutbildning. Den är nästan motsatsen till den auktoritära ledarskapsstilen. Denna ledarstil innebär att ledaren i mycket större grad sätter sig in i de underordnades situation och jobbar för deras eget bästa. Till exempel så tar den demokratiska ledaren sällan eller aldrig några enväldiga beslut. I alla fall inte då det kommer till stora och viktiga frågor. Den demokratiska ledarskapsstilen innebär alltså att alla i gruppen, både ledare och underordnade, får inflytande över de beslut som tas. Alla har därmed möjlighet att påverka gruppens situation med egna åsikter och synpunkter. I och med att den demokratiske ledaren sätter människan i fokus är denna typ av ledarstil också det som i de allra flesta fall visar sig ge bäst resultat. Stilen ser till helheten på ett mycket bättre sätt än den auktoritära ledaren.

Vad är transaktionella ledarskapsstilar?

Det finns också något som heter transaktionell ledarskapsstil och som är ganska vanligt idag. Denna ledarskapsstil går ut på att motivera medarbetarna till hårt arbete genom rättvis ersättning för det arbete de utför. Även belöningar för extra väl utfört arbete brukar användas. Dessa belöningar kan vara i form av löneförhöjningar, bonusar, förmåner eller några eftertraktade rättigheter. Den transaktionella ledaren måste därför vara bra på att veta hur eventuella belöningar ska vara fördelade. Vid till exempel lönesamtal så måste ju medarbetarna bli nöjda samtidigt som lönebudgeten inte får bli för stor. Att få ihop detta kan ibland vara en stor utmaning, vilket bland annat kräver att den transaktionella ledaren är bra på att förhandla och argumentera för sin sak.

Lär dig om situationsanpassade ledarskapsstilar

Ett annat exempel på ledarskapsstil är olika situationsanpassade ledarskapsstilar, vilket du kan lära mer om under en ledarskapsutbildning. Denna stil går ut på att ledaren måste vara flexibel och anpassa sig till de olika medarbetarnas kunskapsnivå och personliga förutsättningar. Han eller hon måste även anpassa sig och sina ledarstilar till de olika uppgifter som ska bli gjorda. Dessutom måste man ta hänsyn till de olika situationer som kan komma att uppstå.

Ledarskapsutbildning ger svar på frågor

Frågor får svar under en ledarskapsutbildningUtöver ovan nämna stilar finns den transformella och den karismatiska ledarskapsstilen som går ut på att ledaren använder sin karisma och personliga utstrålning till att engagera och inspirera de andra i gruppen. Vilka ledarstilar passar dig? Under en utbildning i ledarskap lär du dig mer om de stilar som ledaren kan använda sig av. Du ser även vilken stil övriga kursdeltagare ser ut att använda och du kan jämföra med dig själv. Skulle du passa för att använda en sådan stil? Hur tror du att dina medarbetare skulle reagera? Dessa och många andra frågor får sina svar under en ledarskapsutbildning.