Chefsutbildningar

Utbildningar för chefer med bestående resultat

chefsutbildningar ny som chef

Chefsutbildningar för nya chefer är viktiga

Den som är ny som chef behöver gå en eller ibland flera chefsutbildningar för att bli bekant med rollen. Utbildningar i chefskap ger en grundläggande kännedom om de krav som ställs på en ledare och chef. Ibland kallas utbildningarna ett körkort för att bli chef. På samma sätt som du behöver ett förarbevis för att köra bil, behöver du ett körkort för att kunna leda. En chefsutbildning innehåller många olika ämnen. Utöver själva ledarskapet ingår ofta områdena medarbetarsamtal och arbetsrätt, vilka är viktiga för en chef.

Spännande arbete att vara chef

Som chef har du ett kreativt och spännande arbete. Att vara chef innebär att ständigt arbeta med sig själv som redskap. Därför är det viktigt  att både få en bra start i sin karriär och sedan inte stagnera i sin utveckling. Utbildningar i ledarskap och chefskap ser till att du ständigt hittar nya sätt att optimera dina färdigheter. Att under sin karriär som chef gå olika chefsutbildningar kan vara ett bra sätt att ta sin kompetens till en ny nivå. Det kommer hela tiden nya sätt att se på ledarskap och chefskap. Det gäller att hänga med i tiden, för att kunna leda både unga och äldre medarbetare.

Utbildningen Ny som chef

Som ny chef behöver din chefsutbildning ge en god kunskap om att hitta din roll som chef. Utbildningen Ny som chef ger dig svaren på många av dina frågor. Bland annat hur du bäst kan motivera och entusiasmera dina medarbetare. Du lär dig även hur du som chef drar tydliga gränser och hur du kan hantera krävande situationer. Genom att du genomgår olika chefsutbildningar i ett tidigt skede lär du dig att bemästra balansgången mellan att ha makt och att använda denna makt på ett konstruktivt sätt.

En bred grund av kunskaper i att vara chef

Den som är ny som chef bör också se till att skaffa sig en god kunskap kring grundläggande arbetsrätt och ekonomi. Det finns många olika chefsutbildningar med olika inriktningar. Det finns till exempel ekonomi för chefer och arbetsrätt för chefer. Dessa ger en bred kunskapsgrund för nya chefer och är en god investering. Det är viktigt att som chef vara medveten om de lagar och ramar som styr verksamheten. På så sätt undviker du onödiga och potentiellt kostsamma misstag. Din framtoning som chef blir också bättre, när du kan visa att du har rätt kunskapsnivå.

Även erfaren chef behöver uppdaterade lärdomar

Även för den erfarne chefen kan deltagandet i chefsutbildningar vara av stor vikt. Att ständigt söka ny kunskap och inspiration i sitt ledarskap borde vara en självklar del av alla chefers arbete. Genom att kontinuerligt satsa på att gå olika sorters utbildningar får du som chef ny inspiration. Det är både givande och roligt. Förutom att du får lyssna till en motiverande utbildare, får du även ta del av berättelser från andra utbildningsdeltagare. Båda fyller en viktig funktion under utbildningen. Ni kan diskutera olika situationer och sätta in modeller och fakta i olika sammanhang.

Öppna upp för förändring i ledarskapet

En utbildning i att vara chef kan hjälpa både den nya och den erfarne chefen att ifrågasätta och därmed utveckla sitt ledarskap. En bra ledarskapsutbildning bör få chefen att fundera över sitt sätt att leda. Därmed skapar du en god grund för reflektion. Vissa utbildningar syftar främst till att ge konkret kunskap inom ett ämne. Men det är lika viktigt att som chef även arbeta med sin personliga utveckling som chef. Ditt ledarskap och chefskap är tätt förknippat med vem du är som person. När du går framåt i din utveckling, kommer även ditt sätt att vara chef att följa med.

Att välja utbildning

Det kan ibland vara svårt att hitta rätt alternativ bland de chefsutbildningar som finns på marknaden. Ett sätt att hitta rätt bland alla kurser kan vara att kontakta andra organisationer inom den egna branschen. Be om deras råd och tips och stäm av om de utbildat sig hos någon särskilt bra arrangör av utbildningar. Det är också klokt att för sig själv formulera vad man vill ha ut av kursdagarna. Då säkerställer du att du letar efter rätt alternativ för de egna behoven. Dessa behov kan man även kommunicera med den utbildningsarrangör man är intresserad av att anlita. De kan ofta skräddarsy en utbildning för er, som matchar förväntningarna. Ni behöver då vara några stycken chefer som går utbildning. Detta för att både få ekonomi i utbildningen och för att det det ska bli bra dynamik i gruppen.

Effektiv ledarskapsutbildning för ny som chef

Är du ny som chef och har svårt att finna dig i din nya roll? Behöver du råd och hjälpmedel för att axla det nya jobbet på bästa sätt? Eller har du kanske tappat spåret för hur du ska leda din grupp och behöver hjälp att komma på rätt köl igen? Testa då någon av våra tre chefsutbildningar; Ny som chef steg 1 och 2 samt Certifierad ledare. Utbildningsdagarna kommer att ge dig både nya kunskaper och nya bekantskaper. Båda dessa kommer du att ha stor nytta av i din chefsroll.

Vi guidar dig i rätt riktning

Att gå från anställd till en chefsposition är ibland svårare än vad man kan tro. Nya rutiner, nya arbetsuppgifter och nytt ansvar väntar ofta dig som är ny som chef. Har du däremot varit chef ett tag eller till och med länge, kan du plötsligt hitta dig själv fast i gamla hjulspår. Du kan bli oförmögen att ge dina anställda det de behöver och förväntar sig. Med någon av våra chefsutbildningar lär du dig hur du på bästa sätt tar dig an ditt chefsuppdrag. Vi guidar dig i rätt riktning. Med en chefsutbildning i ryggen får du en stabilare grund att stå på när du hamnar i nya situationer. Du får på samma gång redskap att använda när du vill utvecklas i din roll som chef.

Lär dig att hålla samman din grupp

Utbildningar för nya chefer

Fokusera på rätt saker som chef och ledare

Att vara ny som chef är ofta fantastiskt. Men det kan lika ofta innebära en stor påfrestning, om du inte vet hur du ska hantera din nya roll. Plötsligt har du makten och ansvaret över ett stort eller litet antal människor. Dessa förlitar sig på att du har den kunskap som behövs för att sköta jobbet. Likväl kan du som erfaren chef tappa fokus från dina anställda och fokusera för mycket på resultat och vinst. Många chefsutbildningar fokuserar till stor del på hur du som chef styr och håller samman en grupp eller organisation. Detta för att få dem att prestera bästa resultaten. Det som ofta glöms bort är något minst lika viktigt, nämligen hur du som chef hanterar och behandlar sin personal. I våra ledarskapsutbildningar får du båda delar. Vi tror att dessa två bitar tillsammans kommer hjälpa dig att prestera på toppen av din förmåga i din nya position.

Tekniker, tips och modeller

Vår förhoppning är att du genom ledarskapsutbildning hos oss ska känna dig tryggare och säkrare att bemöta de utmaningar du ställs inför. Alla våra chefsutbildningar omfattar två utbildningsdagar, där teoretiska föreläsningar varvas med praktiska övningar. Tillsammans med de andra deltagarna får du testa på de tekniker, tips och modeller ni lärt er. Utbildningen är tänkt att ge dig nya influenser och insikter, som du sedan kan ta med dig vidare i ditt arbetsliv. Under utbildningstiden får du även möjlighet att lyssna på de andra deltagarnas erfarenheter, när de delar med sig av sina bästa tips och erfarenheter. Målet med utbildningarna är att du kommer få med dig en ny och förbättrad verktygslåda, så att du kan fortsätta din utveckling som ledare och chef.