Att leda andra – Ledarskapsutbildning

Att leda andra – populär ledarskapsutbildning

Att leda andra cheferAtt vara del i ett ledarskap och arbeta med att leda andra är en stor och viktig uppgift. Som ledare fungerar man som inspiratör och förebild för människor. Har man en stark ledarkompetens skapar man starka och hållbara grupper. En bra ledare motiverar och engagerar sina medarbetare till att göra ett bra arbete.

Ett starkt ledarskap är en viktig framgångsfaktor för företag och organisationer. För att lyckas med att leda andra behöver man känna till ledarskapets grunder. Det finns mycket att säga om ledarskap.

Idag bedrivs det mycket forskning om bland annat olika typer av ledarstilar. Det finns även gott om utbildning i ledarskap där man kan lära sig mer om olika aspekter på ledarskap. Ett aktivt ledarskap kräver ledarskapsträning vilket bland annat kan innebära vidareutbildning i ledarskap.

Att leda andra | Innehåll i denna ledarskapsutbildning

Ledarskapets grunder
Aktivt ledarskap – motivation och mod
Hantera hinderbanan på jobbet
Vägled dina medarbetare med rätt verktyg
Motivera och utveckla teamet
Kommunikation i ledarrollen

Ledarskapsutbildning i att leda andra

Man behöver inte vara chef för att leda andra. Det finns en mängd andra olika situationer och positioner där man kan vara ledare. Många företag arbetar idag med team eller projekt. Det uppstår allt fler positioner som behöver människor med förmåga att leda. Känner man sig manad att bli ledare kan man förbereda sig genom att gå en utbildning i ledarskap och lära sig ledarskapets grunder.

Personligt ledarskap

Det finns väldigt många olika sätt man kan leda på. Som ledare kan man anta olika roller, eller anpassa sig till olika ledarstilar. Olika tillfällen kräver olika sätt att leda på. Det gäller att hitta rätt ledarskap på rätt plats. I vissa grupper funkar ett mer personligt ledarskap och ibland behöver man var en mer autoritär ledare. Att lära sig att leda andra tar tid och kräver övning.

Framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap brukar sägas bestå av engagerade ledare som är måna om sina medarbetares välmående. Det blir alltmer populärt att anamma coachande ledarskap. Att leda andra framgångsrikt innebär i allt högre grad att man väver in etiska, miljömässiga och sociala aspekter i sitt ledarskap. En engagerad ledare är mån om de anställdas välmående och om den miljö som omger dem.

Ledarkompetens

Ledarkompetens skaffar man sig genom arbete och erfarenhet. Genom att använda sig av olika typer av ledarskapstekniker och pröva på ledarskap i olika former kan man hitta nya spännande varianter på att leda andra. För att bli en riktig ledarskapsexpert är det bra komplement att gå en ledarskapsutbildning och få råd från professionella ledarskapscoacher.

Ledarskapets kärna

Hur hittat man ledarskapets kärna? Det finns många teorier och modeller för hur man ska lyckas med att leda andra. Men hur ska man hitta den modell som passar just på din arbetsplats och i din specifika situation som ledare? För att hitta kärnan i ditt sätt att leda behöver du fundera på vilka värderingar som är viktiga för dig. Vilka principer vill du agera utifrån? Vad är målet med ditt ledarskap?

Självinsikt och självkännedom

Självinsikt och självkännedom är viktiga faktorer för dig som ledare. När man arbetar med att leda andra måste man även vara känslig för förändringar och våga pröva nya saker. Man bör inte fastna i gamla invanda mönster. Framtidens ledarskap är det anpassningsbara och flexibla ledarskapet. Som ledare bör du välkomna förnyelse samtidigt som du har en stark grund av fasta principer att vila på.

Våra utbildningar

Certifierad ledare - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ledare men inte chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer>>

Ny som chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ny som arbetsledare - Arbetsledarutbildning

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Projektledarutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info