Vidareutbildning

Ledarskapsutbildning ger vidareutbildning i ledarskap

Ledarskapsutbildning innebär vidareutbildning för ledarenOlika sorters ledarskapsutbildning och vidareutbildning inom ledarskap kan ha olika karaktär. Viss ledarskapsutbildning innebär att skaffa kunskap kring konkreta ämnesområden. Det handlar bland annat om coachning, ekonomi, arbetsrätt, rehabilitering eller olika system som man i sitt arbete som chef behöver ha kunskap om. Det är viktigt att kontinuerligt fylla på denna kunskap, då dessa ämnen och system är föränderliga.

Lär dig om ansvaret du har som chef

Att vara chef och utöva ledarskap innebär att ha en stor makt över människors tillvaro. Detta innebär i sig ett stort ansvar. Under en ledarskapsutbildning går vi igenom ansvarsfrågan och vad den innebär för dig som ledare. Den som är ledare arbetar med sig själv, sina erfarenheter och sitt beteende som främsta redskap. För att upprätthålla och utveckla dessa förmågor behöver man som chef ständigt sträva efter att inte stagnera. Genom bland annat vidareutbildning genom hela sin karriär som chef kan man motverka att fastna i förlegade och destruktiva mönster.

Andra typer av utbildningar för ledare

Andra sorters ledarskapsutbildning och vidareutbildning inom ledarskap har sitt främsta fokus på att utveckla själva ledarskapet och chefsförmågorna. Genom denna typ av utbildning i ledarskap kan du enskilt och i grupp lära dig att identifiera dina styrkor och svagheter i ditt ledarskap. Du lär dig mer om dig själv och ser tydligare vilka områden som du kan behöva arbeta med för att kunna leda på ett både effektivt och hållbart sätt.

Ledarskapsutbildning tar upp ledaregenskaper

Under en ledarskapsutbildning, både enskilt och i grupp, får du träna på att förstärka dina positiva ledaregenskaper. Du kan även tillsammans med andra utveckla de sidor som är mindre positivt framträdande. En vidareutbildning av detta slag är ofta väldigt omvälvande för den som är chef. Därför är det klokt att den görs i en grupp eller sällskap där du känner dig trygg med att visa dina svagheter. Du behöver få insikter om vilka dessa svagheter är, för att kunna jobba vidare med dem.

Vidareutbildning inom organisationen

Det finns olika vägar att gå för den organisation som vill satsa på vidareutbildning för sina chefer. Ofta finns det interna möjligheter till vidareutveckling inom organisationen. Genom interna experter eller mer erfarna kollegor kan en hel del ledarskapsutbildning arrangeras. Fördelen med detta är att kostnaden hålls nere, samtidigt som utbildarna har god kunskap om den aktuella organisationen. Nackdelarna är att externa impulser uteblir och det finns en risk att man kör på i samma hjulspår, som kanske inte fungerar optimalt. En extern utbildning ser till att fräscha kunskaper och nya infallsvinklar kommer in i organisationen.

Ledarskapsutbildning för chefer

Ledarskapsutbildning för cheferOfta kan det därför finnas ett mervärde i att satsa på extern ledarskapsutbildning för ledare inom en organisation. Att få såväl information som inspiration från externa källor kan starta nya processer och ge uppbåd till ytterligare kreativitet och nytänkande hos cheferna. Av denna anledning är det sunt att då och då satsa på att låta organisationens chefer genomgå externa utbildningar inom ledarskapsområdet. Sedan kan dessa kompletteras med intern utbildning i vissa specifika och mer organisationsorienterade ämnen.

Utbildning på plats hos er

Även om organisationen vill satsa på extern ledarskapsutbildning för sina chefer kan man genom att hålla denna på hemmaplan fortfarande hålla kostnaden nere. Att samla organisationens alla chefer vid ett tillfälle och bjuda in en extern utbildare kan vara ett sätt att optimera nyttan av de investerade utbildningspengarna. Många ledare och chefer kan då få samma budskap och ta del av nya lärdomar samtidigt. Diskussioner kan hållas, även i mer känsliga och interna frågeställningar.

Ledarskap och vidareutbildning

Dock bör man inte glömma att en hel del vidareutbildning, i synnerhet den som syftar till att identifiera och utveckla sitt personliga ledarskap, ger bättre resultat i mindre grupper. En organisations chefer har genom sitt ledarskap ett stort inflytande på organisationens hela resultat. Därför är det en klok investering att tillgodose deras behov av ledarskapsutbildning. Att alternera interna utbildningar med externa föreläsningar och utbildningar kan vara ett bra sätt att hålla såväl kvalitet som kreativitet levande i organisationen.