Härskartekniker

Härskartekniker på varje arbetsplats

Ledarskap genom härskartekniker
Härskartekniker

På varje arbetsplats förekommer användning av härskartekniker någon gång. Det kan vara chefen som använder dessa, speciellt om han eller hon har auktoritär ledarstil och/eller det handlar om narcissistiskt ledarskap. Ofta sker detta kollektivt, dvs flera anställda är inblandade i detta. Speciellt när det handlar osynliggörande, en effektiv teknik som får offret må dåligt. Det är ledarens plikt att se att sådant inte händer.

Chefens ledarskap

Ofta är de som hamnar i offersituationen duktiga och självständiga människor. Och detta kan upplevas som hot av de andra och även av chefen. Då tar man härskartekniker till hjälp. Förlöjligande är ett sätt att försöka få den duktiga medarbetaren må dåligt. Man bemöter informationen med hån till exempel när personen kommer med viktig information. Allra värst är det om chefen i sitt ledarskap har den auktoritära ledarstilen och/eller är en narcissistisk chef för då gör han eller hon ingenting. Och då krävs det att någon annan ser vad som händer och gör slut på detta.

Bra ledarskap är demokratiskt ledarstil

De som använder härskartekniker använder ofta undanhållande av information vilket är ett effektivt sätt att frysa ut en människa. Den som blir utsatt för detta förstår ingenting mer än att man känner sig utfryst och kränkt. Det kan vara svårt för ledaren, speciellt för en ny chef, att se detta om det är medarbetare som använder den här tekniken. Det krävs ledarskapsutbildning för att lära sig att se vad som egentligen händer på arbetsplatsen. Det krävs även att man använder bra ledarskap och demokratiskt ledarstil för att förstå vad allt handlar om.

Om en medarbetare får hela tiden höra att det är fel på det han eller hon gör, och det man inte gör känner man till slut att allt man gör är fel. Till exempel straffas deltidsarbetande person med att man lägger möten på tider när de inte är i arbetet. att man använder en av härskartekniker; dubbelbestraffning.

Gott ledarskap under ledarskapsutbildning

I stället för att göra så borde man som ledare använda gott ledarskap och se till att alla behandlas lika. Detta lär man sig på ledarskapsutbildning. Det är alltså viktigt att gå på någon typ av chefsutbildning för att lära sig att använda bra ledarstil och inte använda någon av härskarteknikerna.

Ledarskap är kommunikation

En av härskarteknikerna är påförande av skuld och skam. Offret känner sig bestraffad och förlöjligad. Som chef måste du lära dig att i ditt ledarskap kommunicera med dina medarbetare regelbundet, göra klart målen men vara beredd att någon kanske vill nå målen på ett annat sätt, vilket kan vara svårt att acceptera. Detta kräver regelbundna möten, medarbetarsamtal, e-mail och annan typ av kontakt med alla dina medarbetare.

Offer för härskartekniken

När man har hamnat som offer för användandet av härskartekniker kan man utveckla allergieffekt vilket betyder att man inte vill prata om sådant som har hänt i arbetet. Detta leder inte något konstruktivt utan till onödiga sjukskrivningar. Även om det är mest men som i sitt ledarskap använder dessa tekniker mot kvinnor, kan kvinnor lika gärna använda dem, antingen mot kvinnor eller män.

En bra ledarskapsutbildning

En bra ledarskapsutbildning gör att du inte hamnar situationer som dessa. Och då trivs alla på arbetsplatsen och tycker att de gör något som respekteras och leder företaget fram mot målen.