Härskartekniker

Lär dig se härskarteknikerna på arbetsplatsen

Ledarskap genom härskartekniker

Härskartekniker

På varje arbetsplats förekommer användning av härskartekniker någon gång. Ibland kan det till och med en chef som använder dessa, speciellt om han eller hon har auktoritär ledarstil. Det kan också handla om en ledare som använder narcissistiskt ledarskap. Ofta sker härskartekniken kollektivt. Det innebär att flera anställda är inblandade i följderna av denna teknik. En sorts härskarteknik handlar  om osynliggörande, vilket är en effektiv teknik som får offret att må dåligt. Som ledare bör du använda dig av ett gott ledarskap och se till att alla behandlas lika. Detta lär du dig under en ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning.

En ledarskapsutbildning lär ut det goda ledarskapet

Det är alltså viktigt att gå på någon typ av chefsutbildning för att lära sig att använda bra ledarstil och inte använda någon av härskarteknikerna. En bra utbildning gör att du lär känna dig själv, inklusive dina svagheter. Du behöver inse om du har en tendens att använda härskartekniker och lära dig hur du ska använda andra medel istället. Var gärna öppen mot personalen om dina insikter och visa att du försöker arbeta bort de negativa sidorna. Då kommer trivseln att öka på arbetsplatsen. Dina medarbetare kommer att tycka om att du gör något åt dina brister, vilket ökar ditt förtroendekapital.

Svagt ledarskap använder härskarteknik

Ofta är de som hamnar i klorna på en ledare som utövar härskarteknik duktiga och självständiga människor. Detta kan den svaga ledaren uppleva som ett hot. Då tar man härskartekniker till hjälp. Förlöjligande är ett sätt att försöka få den duktiga medarbetaren må dåligt. Man bemöter till exempel viktig information med hån och försöker förminska vikten av det medarbetaren säger. Allra värst är det om chefen i sitt ledarskap har den auktoritära ledarstilen och/eller är en narcissistisk chef. Du som blir utsatt för en sådan ledare ska komma ihåg att bara en svag ledare använder härskartekniker. Du som medarbetare är mycket starkare, vilket i sig är en del av problemet. Den svaga ledaren har svårt att hantera detta och blir då elak. För att bryta situationen finns egentligen bara två saker att göra. Antingen går du till någon inom organisationen som har makt och mod att konfrontera ledaren. Eller så tackar du för dig och slutar.

Bra ledarskap är demokratiskt ledarstil

De som använder härskartekniker använder ofta undanhållande av information vilket är ett effektivt sätt att frysa ut en människa. Den som blir utsatt för detta förstår ingenting mer än att man känner sig utfryst och kränkt. Det kan vara svårt för ledaren, speciellt för en ny chef, att se detta om det är medarbetare som använder den här tekniken. Det krävs ledarskapsutbildning för att lära sig att se vad som egentligen händer på arbetsplatsen. Det krävs även att man använder bra ledarskap och demokratiskt ledarstil för att förstå vad allt handlar om.

Om en medarbetare får hela tiden höra att det är fel på det han eller hon gör, och det man inte gör känner man till slut att allt man gör är fel. Till exempel straffas deltidsarbetande person med att man lägger möten på tider när de inte är i arbetet. att man använder en av härskartekniker; dubbelbestraffning.

Ledarskap är kommunikation

En av härskarteknikerna är påförande av skuld och skam. Offret känner sig bestraffad och förlöjligad. Som chef måste du lära dig att i ditt ledarskap kommunicera med dina medarbetare regelbundet, göra klart målen men vara beredd att någon kanske vill nå målen på ett annat sätt, vilket kan vara svårt att acceptera. Detta kräver regelbundna möten, medarbetarsamtal, e-mail och annan typ av kontakt med alla dina medarbetare.

Offer för härskartekniken

När man har hamnat som offer för användandet av härskartekniker kan man utveckla allergieffekt vilket betyder att man inte vill prata om sådant som har hänt i arbetet. Detta leder inte något konstruktivt utan till onödiga sjukskrivningar. Även om det är mest män som i sitt ledarskap använder dessa tekniker mot kvinnor, kan kvinnor lika gärna använda dem, antingen mot kvinnor eller män. Som företag är det bra att utarbeta riktlinjer för vilken uppförandekod som gäller på arbetsplatsen. Ta även gärna fram en utbildning för alla ledare och chefer, där de får lära sig om koder och policys som gäller.