Currently browsing category

Utbildning för ledare

Utbildningar för att bli chef

Olika typer av utbildningar för att bli chef Det finns många olika utbildningar för att bli chef. En del sträcker sig över lång tid och upp till ett år är inte ovanligt. Då kallas de för ledarskapsprogram eller chefsplattform. Andra är kortare. Från en dag upp till en vecka. Ibland …

Kurs i projektledning

Kurs i projektledning En kurs i projektledning tar sikte på att lära dig som är projektledare om hur du bäst tar hand om ett projekt. Du är den som för projektet framåt, månar om gruppens medlemmar, ser till att projektteamet samarbetar och levererar slutresultatet i tid och inom fastställd budget. …

Krav på ledare

Att möta kraven på dig som ledare Som ledare för en grupp har du många olika krav att leva upp till för att kunna bedriva framtidens ledarskap. Du ska få ditt team att känna att det behövs och fyller ett viktigt syfte i organisationen. Du ansvarar för att de är …

Olika utbildningar för ledare

Utbildningar för ledare Att gå en ledarskapsutbildning är ett utmärkt sätt för dig som modern ledare att tillägna dig det senaste inom ledarskap och management. Genom utbildning kan du utveckla de delar som du har behov av att förstärka och bygga upp. Kanske är du ny som chef och behöver …

Vad är ledarskap?

Ledarskapsutveckling en del av ledarskapet Ledarskap är inte något du behärskar automatiskt, bara för att du blir chef i en organisation. Ledarskap är ett beteende du utövar, som syftar till att höja medarbetarnas medvetenhet och motivation för att nå verksamhetsmålen. Ledarskapet och dess utveckling är därför helt avgörande, både för …