Ny som chef – Ledarskapsutbildning

Utbildning Ny som chef – körkort för nybliven chef

Söker du en ledarskapsutbildning för Ny som chef ska du besöka Hjärtum Utbildnings hemsida. Som ny chef kommer att ställas inför nya utmaningar och utvecklande möjligheter. Men också obekanta situationer och främmande omständigheter. Att gå en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede borgar för att du snabbt kommer in i din nya roll.

Till exempel är du nu ny som chef över dina tidigare kollegor. Du har ansvaret för att din grupp och din verksamhet presterar goda resultat, ibland ska du coacha och stödja. Ibland måste du reda ut konflikter och lösa svåra personalproblem.

För att klara av allt detta behövs dels god kunskap om hur du som ledare bör och kan agera, dels ren faktakunskap om lagar och regler, modeller och verktyg.

Ny som chef – utbildningstips

Kort sagt: Ledarskapsutbildningen Ny som chef ger dig ett körkort i rollen som nybliven chef, och kommer att göra dig redo att axla ditt nya ansvar som ledare.

Ledarskapsutbildningen hjälper dig att forma ett respekterat och framgångsrikt kommunikativt ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.

Ny som chef | Utbildning – innehåll:

Ny som chef och ny i rollen

Ledarskap – att leda andra

Coachning som metod

Känslor skapar motivation

Förändringsnivåer

Oenigheter och konflikter på arbetsplatsen

Konflikter växer och kan urskiljas i olika stadier

Du som ny chef – vilken är din roll?

Medarbetarsamtal – utvecklingssamtal

Arbetsrättens för nybliven chef – en introduktion i ämnet

Ny som chef Ledarskapsutbildning

Ny som chef – utbildning i ledarskap

För att få en riktigt bra start på ditt ledarskap och känna dig trygg och säker. Både i dig själv och i din nya ledarroll, är det viktigt att du får en god bas att utgå ifrån. Kursen Ny som chef lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, coacha och kommunicera med dina medarbetare. Och även skapa motivation och engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår. Du får dessutom en genomgång av hur du genomför utvecklingssamtal. Och introduktion till svensk arbetsrätt.

Ny som chef och ny i chefsrollen

När du är ny i chefsrollen är det mycket du inte vet ännu om hur det är att vara chef. Det kan kännas överväldigande med det stora ansvaret och de höga förväntningarna som finns på dig från omgivningen. Att gå en ledarskapsutbildning för ny som chef ger dig en hint av vad som komma skall. Och ger dig en grund att stå på i ditt chefskap. Förberedelse inför denna position är A och O då du kommer att kunna ta kommandot från start och på så sätt vinna dina medarbetares förtroende. Ledarskapsutbildning hjälper dig att få en bra början på ditt nya yrke.

Utbildning för ny som chef

Att gå en ledarskapsutbildning för ny som chef är bara till din fördel inför den nya positionen. Ju snabbare du inser att du ska påbörja ett nytt yrke desto snabbare kommer du också att komma in i rollen och lära dig tackla dess egenheter. Du är inte längre en i gänget på arbetsplatsen utan en ledare som mer eller mindre ska styra dina medarbetare mot de uppsatta målen. Under ledarskapsutbildning får du råd och tips om ledarskapsstilar. Och på hur du kan undvika de vanligaste nybörjarmisstagen och de fallgropar som finns. Du kommer längs vägen att upptäcka nya färdigheter hos dig själv som du kommer att ha nytta av i ditt chefskap.

Ledarskap för ny som chef

Som ny chef är det viktigt att du utstrålar en viss säkerhet även om du inte känner dig riktigt varm i kläderna ännu. Ledarskapsutbildning för ny som chef kommer lära dig att din uppgift som chef inte är att ha alla svaren. Utan att motivera dina medarbetare till att hitta dem själva. För att detta ska vara möjligt måste de känna förtroende och respekt för dig som ledare. De flesta är oftast beredda att acceptera en ny chef men det vill till att du visar att de kan lita på dig och att du har kontroll på vad som sker. Ledarskapsutbildning ger dig den kunskap du behöver inför framtidens ledarskap.

Ledarskapsutbildning för ny som chef

Ledarskapsutbildning för ny som chef kan vara den bästa investering du någonsin gjort i dig själv under ditt yrkesliv. För att du ska få en så bra start som möjligt i din nya roll krävs det att du tydligt visar från början vem du är, hur din vision inom företaget ser ut, vad som är viktigt för dig och hur du vill agera som chef i ledarskapsrollen. Våga vara personlig. Under ledarskapsutbildning får du de knep som kan göra ditt arbete enklare och inte minst roligare, till exempel genom att gå en retorikkurs.

Effektivt chefskap och ledarskap

Din vision om att allt ska vara perfekt inom ditt chefs- och ledarskap kommer bara att skapa stress så släpp det. Under en ledarskapsutbildning för ny som chef kommer du få kunskaper om hur du undviker att vara perfektionist i ditt chefskap. Ingen förväntar sig perfektion av dig så varför göra dig själv en otjänst med denna strävan. Din uppgift är att prioritera det viktigaste för tillfället och låta resten falla på plats naturligt. Med hjälp av ledarskapsutbildning kommer du att få insikter om hur du kan effektivisera ditt chefskap i modernt ledarskap för att tänka långsiktigt.

Ny som chef väljer ledarstil

Ny som chef är oftast en ny erfarenhet och ingen arbetsplats är den andra lik. Att ha rätt färdigheter och trygghet i rollen som ny chef är av stor vikt och dessutom en form av kostnadsbesparing för företaget. Därför vore det bra om du skaffar mer kunskap om hur det är att vara ny som chef och dessutom kanske fundera mer kring vilken typ av ledarstil du vill anta. Det finns otroligt många olika ledarstilar och det gäller att finna en som passar både dig och dina medarbetare.

Chefsutbildningar och chefskurser

Att kolla upp olika chefsutbildningar och chefskurser är en bra plan för att förstärka och utveckla ditt ledarskap. Chefsutbildningar/ chefskurser tar bland annat upp vad som förväntas av dig som chef och hur du motiverar dina medarbetare.

Under utbildningen kommer du arbeta i olika situationer som tränar din förmåga, framförallt när du är ny som chef. Under utbildningens gång får du tid att fundera på vilka dina starka sidor är och hur du som ny chef kan utveckla både dig själv och dina medarbetare. Du kommer förhoppningsvis även fram till en ledarstil som passar dig. Chefsutbildningar finns i många olika varianter och utföranden. Det finns chefskurser för de mer erfarna cheferna liksom för dig som är helt ny som chef.

Malmö, Stockholm och Göteborg har utbildningar för chefer

En bra chefsutbildning tar upp allt som du behöver veta för att bli en bra chef för din verksamhet. Den ska, förutom ta fram din ledarstil, bland annat ta upp vilka lagar man behöver känna till, hur man motiverar sina medarbetare och hur man delegerar uppgifter. Chefskurser ger dig konkreta verktyg att använda, bland annat hur du, ny som chef, aktivt kan delegera, coacha och prioritera.

Chefsutbildning eller chefskurser är nyckelordet när du ska utvecklas till en autentisk ledare. En chefsutbildning eller en chefskurs ger dig både värdefull kunskap och avsätter tid för din ledarskapsutveckling. De flesta större orterna som ex Malmö, Stockholm och Göteborg har utbildningar för chefer.

Introduktionsrutiner för ny som chef

Att vara ny som chef på en arbetsplats ger dig ett utmärkt tillfälle att få ett nytt perspektiv av verksamheten. Du kan ha en förförståelse av din nya arbetsplats som kanske inte stämmer med hur det egentligen är. Även om du har blivit ny chef på din gamla arbetsplats, är det bra att försöka få nya perspektiv genom att lyssna och lära om vad som fungerar och vad som skulle behöva en omstrukturering.

Att leda tidigare kollegor kan bli en känslig fråga, varför det är viktigt att göra rätt från början. Många företag och organisationer har rutiner för hur man introduceras när man är ny som chef. Men det finns också de som helt saknar rutiner för detta. Om introduktionsrutiner saknas kan du som ny chef själv göra upp en aktivitetsplan. Du kan exempelvis boka in tider med de personer du behöver träffa för att få kunskap om till exempel ekonomisystem och verksamhetsplanering.

Hur du hanterar den första tiden i ditt nya uppdrag där du är ny som chef lägger grunden för hur ditt fortsatta arbete kommer fungera. Om du introduceras på ett mindre fördelaktigt sätt, kan det vara svårt att reparera även om det går. Försök att hålla en låg profil tills du har en god inblick i arbetet. Lär känna dina medarbetare och bli accepterad först, innan du ändrar på verksamheten. När du väl har accepterats kommer andra att förstå dig bättre och vara villiga att stödja dig och förstå din ledarstil.

Olika chefsutbildningar

Eftersom första tiden är så pass avgörande när man är ny som chef, kan det vara bra att gå en så kallad basutbildning. Hjärtum Utbildning håller chefskurser för dig som är ny som chef. Hjärtum har utbildningar och kurser i Malmö, Stockholm och Göteborg. Chefskurserna hjälper den som är ny som chef att hantera de krav som kommer med den nya positionen. Dessa krav är inte alltid självklart att man vet hur de ska hanteras. Hur gör man när man förhandlar och argumenterar med ledningen eller facket? Hur presenterar du en större förändring? Vilken av alla ledarstilar passar dig?

Genom chefskurser lär du dig de viktiga grunderna för att kunna leda och kommunicera på bästa sätt samt du lär dig hitta din ledarstil. Olika chefsutbildningar ger dig fler idéer om hur du kan genomföra detta i din organisation.

Skapar förtroende för dig som är ny som chef

När du är ny som chef vill du naturligtvis visa framfötterna och kommer kanske med många goda idéer om hur arbetssätt och metoder kan utvecklas för att verksamheten ska fungera ännu bättre. Det är bra att visa entusiasm och idérikedom, men arbeta långsamt. Att påskynda förändringar leder sällan till något positivt. Dina medarbetare kan ha svårt att förstå förändringarna och motsätta sig dem. Det är tillsammans med dina medarbetare du lyckas i ditt arbete som chef. Du måste kunna förmedla din kompetens på ett autentiskt sätt och kunna både ta och ge konstruktiv kritik. Det skapar förtroende för dig som är ny som chef. Hur du sätter gränser är en del av det du lär dig på basutbildningen som Hjärtum erbjuder ibland annat i Göteborg och Malmö.

Bygga förtroendefulla relationer till medarbetarna

Att tidigt bygga förtroendefulla relationer till medarbetarna är avgörande för ett bra samarbete. Planera tidigt in samtal med var och en av dem så att du kan lära känna dem, deras kompetens och hur de ser på verksamheten. Ta reda på vilka förväntningar de har på dig som är ny som chef. Informera dem också om hur du ser på ditt uppdrag och vilka förväntningar du har på dina medarbetare. Detta tar tid, men kan ge god utdelning. Att etablera sig genom intervjuer när man är ny som chef är ett bra sätt för att få respekt och få viktig information. När man är ny som chef uppfattas man som neutral, därmed kommer andra att vara mer villiga att berätta ”sanningen” om arbetsplatsen. Att lära sig ”sanningen” om arbetsplatsen är att lära sig om kulturen där.

De informella ledarna på arbetsplatsen

Du behöver lära känna kulturen på arbetsplatsen och företagets historia för att förstå var ni befinner er idag. En ledare får mer respekt om han tar sig tid till att ta reda på vad medarbetarna har gjort tidigare och vad man är stolta över. Genom att belysa tidigare framgångar ökar din trovärdighet när du presenterar nya mål.

En annan viktigt taktik är att bli vän med de informella ledarna på arbetsplatsen. Dessa personer är de som kontrollerar och påverkar de andra medarbetare och kommer ha stort inflytande på din auktoritet. Acceptera att dessa informella ledare kommer ha större makt än du, i alla fall i början av din tid som ny chef. Informella ledare som inte accepterar eller respekterar dig kan sabotera ditt arbete och dina försök att genomföra förändringar. De kan med andra ord vara besvärliga. Hjärtum Utbildning har en kurs om så kallade besvärliga människor. Kursen hålls i Stockholm i 2015 och 2016.

Intressanta kurser hålls i Stockholm

När du ny som chef väl har etablerats och accepterats, kan du använda den information som du fick från intervjuerna och börja skapa förändringar av de vanligast förekommande problemen som påverkar medarbetarna. Detta visar att du är seriös när det gäller förbättringar på arbetet. Dina andra idéer och tankar om förändringar kan du skriva ner för att återkomma till senare när du blivit lite mer varm i kläderna i din nya roll som chef. Då har du större utsikter att prioritera vad som är realistiskt och prioriterat.

En kurs som kan var bra att gå på, är Hjärtums kurs i presentationsteknik. Genom denna kurs får du lära dig hur du håller en framgångsrik och intressant presentation och hur du fångar åhörarna. Kursen hålls i Stockholm under oktober och november 2014.

Kurs i affärsjuridik för ny som chef

Som chef kommer du även få ta en del svåra samtal med dina medarbetare. Inte bara utvecklingssamtal, anställningsavtal, förhandlingar med facket, utan kanske även uppsägningar eller reprimand. Det kan vara av stor vikt att gå en kurs i affärsjuridik när man är ny som chef. Som chef kommer du ständigt i kontakt med olika juridiska aspekter som rör verksamheten. Bland annat ska du kunna skriva kontrakt och avtal, liksom kunna lägga anbud och kräva fodringar. Att ha god kunskap om affärsjuridik är med andra ord A och O för ditt jobb som chef på en arbetsplats. Hjärtum Utbildning har kurser i affärsjuridik, vilka hålls i Stockholm under 2015 och 2016. Juridiken finns med även i basutbildningen i Malmö och Göteborg.

Kurs i medarbetarsamtal i Malmö

Att kunna använda sin röst och sitt kroppsspråk är en stor fördel när man är ny som chef eller har en annan ledande position i ett företag. Hjärtum har en kurs för dig som vill lära dig att använda din röst och ditt kroppsspråk på bästa sätt, både när det gäller medarbetarsamtal och när det kommer till förhandlingar av olika slag. Kursen hålls både i Stockholm och i Malmö under oktober och november 2014. För den som inte vill eller kan gå denna kurs ingår även en lättare variant av retorikkursen i basutbildningen som hålls i bland annat Göteborg.

Chefsutbildningar i Göteborg

Den som visar intresse för individen och tar till sig kritik på ett positivt sätt, är den verkliga ledaren. När du är ny som chef är det därför viktigt att du har en ödmjuk ledarstil där du kan omvandla intressen och erfarenheter till något användbart och nytt. Därför är det viktigt med chefsutbildningar och kurser eftersom de lär dig hur detta kan implementeras inom verksamheten. Dessa färdigheter finns i basutbildningen som bland annat erbjuds i Malmö och Göteborg.

Att gå en chefsutbildning är en investering

När man är ny som chef ställs man inför nya utmaningar, nya möjligheter och nya situationer. Genom att gå på en eller flera chefskurser eller utbildningar kan du få en bra start på ledarskapet och utveckla din egen ledarstil. Att gå en chefsutbildning är med andra ord en investering för verksamheten. Du lär dig vad det innebär att leda andra, hur du kommunicerar på bästa sätt, hur du bäst sätter samman ett team samt hur du får både dina medarbetare och ledningen att förstå dina mål och visioner.

Arbetsledarutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ibland finns behov av att dela in medarbetarna i olika team vilka behöver en arbetsledare. Dessa arbetsledare kan behöva gå en specifik arbetsledarutbildning för att lära sig hur de kan leda en grupp utan att vara chef samt vilka förväntningar de kan ha på arbetet. Arbetsledarutbildning hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö 2014-2015 av Hjärtum Utbildning. Utöver arbetsledarutbildning kan dina arbetsledare behöva gå på kurser inom ledarskap för att kunna arbeta tillsammans inom olika projekt eller arbetsgrupper. Genom att gå kurser lär de sig hur man leder andra utan att vara en formell ledare. Det är meningen att de ska utveckla sin ledarpotential och sitt sätt att kommunicera på liksom konflikthantering och planering. Dessa kursen finns att tillgå genom Hjärtum Utbildning och de hålls i Malmö, Göteborg samt i Stockholm under oktober 2014.

Ny som chef hanterar konflikter

Att vara ny som chef innebär så mycket mer än bara delegera arbetsuppgifter, hantera konflikter eller få sina mål uppfyllda. Det handlar även om arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsplatsen ska fungera ur många olika synvinklar och vara en säker och trygg arbetsplats där alla känner sig sedda och respekterade. Därför är det viktigt att du förankrar dina intentioner med ledningsgruppen och presenterar ett tillvägagångssätt med olika delmål med vilka ni kan följa utvecklingen.

Ny som chef får hög kredibilitet

Se till att de förändringsförslag som kommit upp och godkänts genomförs snabbt. Detta stimulerar till fler förslag och skapar engagemang på arbetsplatsen. Om du skapar en stimulerande arbetsplats, skapar du även en god anda hos dina medarbetare. Då kan du lättare se symtom och signaler om allt inte står rätt till bland dina medarbetare. Genom att tidigt uppmärksamma dessa kan du förebygga händelserna och de blir lättare att hantera. Det ger den som är ny som chef större kredibilitet.

Att ha en bra ledarstil och ett visst mått av ödmjukhet är nyckeln till framgång, även vid svåra samtal. Om du har gått olika chefsutbildningar bör du ha lärt dig att ta fram din ödmjuka och respektfulla sida. Genom att respektera dina medarbetare stärker du ditt anseende. Hjärtum Utbildning erbjuder olika kurser som finns tillgängliga i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Ett svar på “Ny som chef – Ledarskapsutbildning”

  1. Pingback: Ny som chef - Hjärtum Utbildning

Lämna en kommentar