Utbildning i att bygga team

En ledarskapsutbildning om att bygga team

En utbildning i att bygga teamEn ledarskapsutbildning tar upp flera olika delar som alla handlar om konsten att bygga team. Du får bland annat kunskaper om hur tillit och struktur är en viktig beståndsdel i en utbildning i att bygga team. Grupper går igenom olika stadier och en del av utbildningen tar upp fasen där relationerna är präglade av tillit. Du lär dig om hur gruppen utvecklas genom att gruppmedlemmarna känner större förtroende till varandra och till sin ledare. I denna fas är gruppen redo att arbeta mer med mål och struktur och du som ledare kan nu delegera fler uppgifter till dina medarbetare.

Lär dig konsten att delegera

Att delegera kan vara svårt i början och en ledarskapsutbildning för ledare kan hjälpa dig få insikter som underlättar. När du behärskar delegering kan du som ledare också ta ett steg tillbaka. Du kan vara mindre framträdande och styrande och istället arbeta mer konsultativt. Gruppen blir då mer och mer självgående. Arbete och produktivitet blir bättre och medlemmarna i gruppen är trygga med varandra och som allra mest produktiva. De har verktyg för att hantera meningsskiljaktigheter, och de känner varandra väl.

Utbildning i att bygga team

En ledarskapsutbildning i att bygga team stannar ett ögonblick i den här trygga fasen. Här kan du som ledare ta ett steg tillbaka och låta gruppen lösa mycket själva. Denna fas är mycket behaglig för de inblandade, och de får mycket gjort. Arbetsklimatet präglas av harmoni och fokus på att tillsammans lösa uppgiften. Under denna fas har du ofta tid att fundera lite extra på ditt eget ledarskap och din utveckling. Om du behöver komplettera med kunskaper är detta ett lysande tillfälle att gå en ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning tar upp avslut av grupper

En grupp kommer inte att arbeta ihop i samma konstellation för alltid, vilket en ledarskapsutbildning hjälper dig att inse. Nya medlemmar kommer in, gamla medlemmar lämnar eller ett projekt upphör. Om du är utbildad i teamutveckling har du kunskaper om hur du ska ta hand om denna nya fas. Du förstår att om gruppen fortsätter men i ny konstellation går de tillbaka till steg ett, och tar en snabbare väg genom de olika utvecklingsstegen. Om gruppen upplöses uppstår ofta en tid av nostalgi för det man gjort tillsammans och saknad när man ska lämna varandra. Som ledare kan du stötta gruppen med detta genom att skapa ceremonier. Det kan vara stunder där man tillsammans firar gemensamma framgångar, och avslutningsfest för att markera den goda tid man haft tillsammans.

Frågeställningar som får svar under utbildningen

Under en ledarskapsutbildning i att bygga team får du chansen att ställa de frågor du har grubblat över när det gäller att utveckla team. Utbildningsledaren kan be dig att svara på dessa frågor:

I vilken fas befinner sig den grupp du leder just nu?
Vad behöver du som ledare tänka på i denna fas?
Behöver någon av gruppens medlemmar fylla på med ny eller uppdaterad kunskap för att ni ska komma vidare?
Behöver du gå en ledarskapsutbildning för att fullt ut förstå hur gruppen fungerar?