Ny chef – Chefsutbildning Ny som chef

Ny som chef – Chefsutbildning

Att vara ny som chef är en stor utmaning. För att få en bra start kan du behöva en utbildning. Hjärtum Utbildning har kursen Ny som chef, vilken ger dig en snabb och bra start i ditt ledarskap.

Självklart är ett erbjudande om att bli ny chef en bekräftelse för dig som person. Och något att vara glad över men det är också ett åtagande som kommer att kräva mycket av dig.

Ny i chefsrollen

Se därför till att veta vilka förväntningar som kommer att ställas på dig och ditt team. Samt vilka befogenheter du kommer att ha innan du kliver in i denna nya chefsroll. För din egen trivsels skull och för att du ska kunna göra en så bra insats som möjligt är det viktigt att din chefsroll är tydlig.

Ny chef – utbildning

När du är ny som chef måste du inse att du axlar ett nytt yrke. Gå därför på en chefsutbildning. Du innehar nu en position där du inte längre är specialist på arbetet. Utan istället har flera andra ansvarsområden där du är personligt ansvarig för resultatet.

Ledare med nya färdigheter

Din nya chefsroll kommer att locka fram nya färdigheter hos dig som du inte visste att du besatt. Dina medarbetare kommer hädanefter att se dig som en ledare och det måste du också kunna leva upp till. Din nya uppgift är att guida dina medarbetare i riktning mot det gemensamma målet. Och skapa förutsättningarna för dem att kunna lyckas nå detta.

Ett chefskap innebär ny makt

Du som är ny som chef påverkar dina medarbetare i allt du gör. De är beroende av att du får dem att trivas i sin arbetssituation i form av stimulans, bekräftelse, trygghet och lön med mera.

Kommunikation i rollen som ny chef

Det du säger till dina medarbetare från och med din roll som ny chef är i lagens mening bindande för verksamheten. Som exempelvis lovad löneförhöjning och ledighet etcetera. Därför måste du hädanefter vara mer noga med vad du säger och också kontrollera att ditt budskap blir korrekt uppfattat av de omkring dig. Tydlig kommunikation är A och O i en chefs- och ledarposition.

Chefsutbildning Ny som chef

En chefsutbildning är till för dig som är ny som chef och siktar på att skapa ett kommunikativt ledarskap med ledorden kommunikation och coachning. Till skillnad från chefsrollen vilken är en titel man blir tilldelad är ledare något man måste förtjäna.

Personliga ledarstil som ny chef

Att vara en ny chef och ledare innebär att inspirera och motivera sina medarbetare till att vilja nå de uppsatta målen genom kommunikation och coachning. Det är dock viktigt att hitta sin personliga ledarstil som känns naturlig för dig och som du ser som mest effektiv. Det finns alltid rum för utveckling inom området ledarskap så att vara lyhörd för de omkring dig och deras erfarenheter kan ge dig mycket kunskap.

Chefsutbildning nya chefer

Det är stor press på nya chefer idag där kraven är höga på både deras chefs- och ledarroll. Att få dessa båda roller att samspela kan vara svårt i början, därför är en chefsutbildning att föredra. Där får du hjälp med att strukturera upp ditt arbete så det passar dig som person samt ger resultat på arbetsplatsen.

Du kommer att få de verktyg som gör att du aktivt kan arbeta med, utveckla och förfina ditt arbetssätt ytterligare med tiden. Tänk på att hålla dig uppdaterad inom området då det alltid finns mer kunskap att hämta.

Utbildning – Ny som chef

Att gå en chefsutbildning, särskilt när du är ny som chef, kommer att hjälpa dig något oerhört i din nya chefsroll. Du kommer känna en helt annan trygghet inför situationer du kommer att ställas inför på din arbetsplats. Det kommer i sin tur göra att dina medarbetare snabbt kommer respektera och skapa ett förtroende till dig.

Som ny ledare är det förtroendet det viktigaste du kommer att ha och du måste hela tiden se till att göra dig förtjänt av det. Var därför den ledare du själv skulle vilja ha och du kommer att se stora resultat.

Chefskurs för ny som chef

En chefskurs är till för dig som vill utvecklas både som ny chef och som ny ledare. Ett chefskap kan vara en stor utmaning. Du har olika ansvarsområden med förväntningar och krav, många från din omgivning men också inte minst från din chef.

Att vara ny som chef betyder inte att aldrig göra misstag. En del av dessa misstag kan dock undvikas i och med en chefskurs. Där får du kunskap om de vanligaste fallgroparna och hur du kan undvika dem.

Du kommer också att få tid till att utforska ditt ledarskap och vad du kan förbättra inom detta. Upptäck också nya egenskaper hos dig själv som du kan ha nytta av i din roll som chef.

Lär dig att delegera under utbildning

Som ny som chef måste du våga lita på dina medarbetare. Även om din uppgift är att få fram resultat måste du kunna tro på att du har kompetenta människor omkring dig som vet vad de gör och gör det bra. Våga därför delegera utan att tvivla på om ditt team har rätt kunskap.

Att du som ny chef försöker detaljstyra företaget är varken bra för dig eller dina medarbetare. Under en chefsutbildning får du lära dig vikten av att delegera uppgifter och hur du gör det på bästa sätt.

Ny som chef i chefsutbildning eller chefskurs

Med en chefskurs får du som ny chef de verktyg som tar ditt chefskap till nästa nivå. Som chef blir du aldrig färdiglärd utan det är en ständigt pågående resa där du utvecklas tillsammans med dina medarbetare.

Du kommer alltid i rollen som ny som chef att stöta på förhinder av olika slag som du måste kunna hantera. Att blunda för svårigheter gör de oftast bara större så hitta ett sätt att handskas med dem innan detta sker. Under en chefsutbildning eller chefskurs inom området kommer du att lära dig om ledarskap, konflikthantering, prioritering, stress, relationer och hur du tar hand om dig själv bland mycket annat.

Ny chef Ledarskapsutbildning

Våra utbildningar

Certifierad ledare - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ledare men inte chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer>>

Ny som chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ny som arbetsledare - Arbetsledarutbildning

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Projektledarutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info