Ledarskapsexpert

Ledarskapsexpert på ledarskapsutbildning

Ledarskapsexpert Malin TrossingTräffa en riktig ledarskapsexpert under en ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning. En ledarskapsexpert är någon som har specialiserade kunskaper inom området ledarskap. Det finns flera duktiga och framgångsrika ledarskapsexperter. En av dem är John Maxwell som är en amerikans författare, talare, pastor. Samt en av de mest framgångsrika experterna internationellt i ämnet ledarskap. Med mer än 19 miljoner böcker sålda samt skapandet av den ideella organisationen EQUIP har Maxwell tränat över fem miljoner ledare i 126 länder världen över.

Ledare är beroende av varandra

Maxwell är inte ensam om att som ledarskapsexpert fastslå att ledare är beroende av andra. Han har den hårda vägen kommit fram till slutsatsen att självcentrerade människor inte har något större inflytande över sin omgivning. Detta kan tyckas uppenbart i mångas öron. Ändå är det en väldigt liten procentandel människor som är kontinuerligt framgångsrika i det långa loppet. Varför?

Ledarskapsutbildning ger dig vägledning

Dessa få framgångsrika individer har insett att deras framgång hela tiden skapas med hjälp av människor runtomkring dem. Och de visar ständig tacksamhet inför dessa. Du behöver inte vara ledarskapsexpert för att förstå att du på något sätt är beroende av andra för att kunna lyckas. Under en ledarskapsutbildning lär du dig riskerna med att se dig själv som enda källan till framgång.

Enligt ledarskapsexpert Maxwell

Enligt Maxwell har tre kategorier av människor lyft honom till framgång. Den ena kategorin består av människor han inte känt och som inte heller känt honom men som på något sätt påverkat honom genom böcker de skrivit eller på det sätt de levt sina liv. Exempel som Moder Theresa och Martin Luther King har blivit historiska genom det ledarskap de visade. Vare sig du väljer att gå en ledarskapsutbildning eller inte kan du alltid få inspiration av en ledarskapsexpert, levande som bortgången.

Livserfarenhet skaffar vi oss själva

Det finns människor i din närhet som känner dig men som inte vet hur mycket de omedvetet hjälper dig dagligen. En sådan person behöver nödvändigtvis inte vara en ledarskapsexpert utan kan vara en person du ser upp till, någon du iakttar och som ger dig något vilket skapar mervärde i ditt liv. Det finns saker som ingen ledarskapsutbildning eller annan kurs kan lära dig. Livserfarenhet skaffar vi oss själva och förvaltar på det sätt som vi tycker är lämpligt.

Ledare har två val

Sedan har vi de människor som känner oss, som står oss nära och som vet att de hjälper oss när det behövs. Vänner är de som stöttar dig, som lyfter dig när du känner dig extra tung och som tror på din förmåga även när du själv inte gör det. En ledarskapsexpert vet att du som ledare har två val: att ge upp eller att få hjälp. Du kan lära dig mer om detta under en ledarskapsutbildning.

Bli din egen ledarskapsexpert

Gå en ledarskapsutbildning och bli din egen ledarskapsexpert. Skaffa kunskap i hur du som ledare tar makten över din egen tid och hur du hanterar de utmaningar som alla ledare någon gång ställs inför.

Ledarskapsexpert eller inte, du är din egen ledare. Se till att ta kontroll över de saker du faktiskt kan kontrollera och lägg inte ner onödig energi på resten. Varje ledarskap är personligt så tillåt dig själv att utforska ditt.