Agilt ledarskap för projektledaren

Agilt projektledarskap i en snabbrörlig organisation

Lär dig agilt projektledarskap under en utbildning

Att leda agilt är populärt bland dagens projektledare

Agilt ledarskap är en relativt ny ledarskapsmetod. Den används framför allt inom projektledning. Om du vill bli en agil projektledare behöver du förstå hur den agila metoden fungerar. En utbildning i agil projektledning lär dig att leda ett projekt i en snabbt skiftande omvärld. Det handlar om att på kort tid kunna ställa om till nya krav i projektet. Även du som projektledare behöver lära dig att bli mer snabbrörlig. Tidigare var förändring och nya förutsättningar tillfälliga utmaningar, idag är de en del av vardagen.

Agilt ramverk för projektledaren

En utbildning i agilt projektledarskap ger dig ett handgripligt ramverk för att bygga ett framgångsrikt och hållbart ledarskap i en snabbrörlig organisation. Det agila ledarskapet tar inte bara hänsyn till en föränderlig värld och ändrade förutsättningar i projektet, det välkomnar det. Så vad är då agil projektledning i praktiken? Det bästa sättet att ta reda på det är att du utbildar dig i agil projektledning. Då får du samlad information och tips om mallar och upplägg för detta sätt att leda ett projekt.

Lär dig det agila arbetssättet för ett projekt

Att leda ett projekt på ett agilt sätt har blivit allt mer populärt.  Den snabbrörliga utvecklingen har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet. Många företag har börjat införa det agila arbetssättet och de agila metoderna i sina projekt. Detta sätt att arbeta utgår från människorna i projektet. Samtidigt arbetar de inblandade interaktivt och flexibelt genom intensiv kommunikation och ett mycket nära samarbete med intressenterna. Det handlar om ett nytt sätt att tänka och agera och för många rutinerade projektledare handlar det om att lära nytt.

Agil betyder lättrörlig och flexibel

Agil kommer från engelskan och betyder lättrörlig. Som projektledare innebär ett agilt ledarskap att du är flexibel och anpassningsbar för förändringar. Som utbildad agil ledare är din uppgift att leda projektteamet mot projektets uppsatta mål. Du ska därför veta hur motgångar, ändrade förutsättning och justerade villkor påverkar projektets utgång. Om du gått en kurs i att arbeta agilt med projektledningen har du lärt dig metoder som gör att du snabbt kan parera hindren.

Agilt projektledarskap – en nymodighet eller en nödvändighet?

Ledarskapsutbildning kan ta upp det agila ledarskapet

Vad skiljer vanligt projektledarskap från agilt?

Under en utbildning i agilt projektledarskap får du veta skillnaden mellan klassisk och agilt ledarskap. Du får ta del av bakomliggande teorier och ser även vilka vinsterna är med den agila projektmodellen. Som projektledare har du det yttersta ansvaret för att projektet kommer framåt mot målet. Du ska se kunna förstå och ta tillvara på teamets potential och veta vad som ligger till grund för människors prestation. Under utbildningen går vi igenom agilt ledarskap i projekt från ax till limpa, så att du verkligen förstår det agila arbetssättet.

Utbildning för agila projektledare

En utbildning i agil projektledning har fokus på snabb och flexibel problem- och förändringshantering. Du lär dig att förstå hur vi reagerar på och möter problem. Genom nya lärdomar om strukturerade processer för känslomässiga reaktioner kan du bättre möta problemen. Den agila projektledaren handlar analytisk och kreativt på problemlösning. Detta gör att projektet inte behöver stanna av vid varje gupp på vägen.

Så bygger du ett agilt projektteam

Som projektledare är det din roll att agera förebild. Ditt sätt att leda ska entusiasmera till samarbete. Du ska veta hur du kan visa uppskattning och ta till vara på olikheterna inom gruppen. Under utbildningen går vi igenom den agila modellen, steg för steg. Du får kännedom om de agila utgångspunkterna och lägger grunden för en bra utveckling av din grupp.

Få tillgång till metoder som främjar smidighet

Genom metoder för samtal, planering,  återkoppling och uppföljning upprätthåller du en smidighet i projektet. Det gör både dig och teamet mindre sårbara vid plötsliga ändringar. Utbildningen i agil projektledning lär dig hur du går från ett vanligt till ett agilt ledarskap i projekt. Du får insikter som hjälper dig att forma en spelplan med hjälp av vision, mål och principer som driver utvecklingen i projektet åt rätt håll.

Fördelarna med agilt projektledarskap

Ett agilt ledarskap i ett projekt betyder ett ledarskap som är föränderligt. Det kan enkelt blir anpassat efter de nya situationer och förutsättningar som uppstår. Projektet blir på så sätt mer anpassningsbart och inte statiskt. Vikten av ett agilt projektledarskap i är stor. Projekt förändras ständigt på ett eller annat sätt, och alla som vill nå framgång måste kunna anpassa sig efter de förändringar som uppstår. Tittar man tillbaka i tiden så är de projekt som pågår just nu under betydligt snabbare förändring än vad det var förr. Det ställer högre krav på att dagens projektledare har förmågan att vara flexibel och enkelt anpassa sig när världen runt om blir förändrad.

Utbildad projektledare är uppdaterad

Utbildad projektledare är en bra ledare

En agil projekt-ledarutbildning lär dig hur metoden fungerar

I nuläget så får du räkna med att de expertkunskaper som du har för tillfället kan vara inaktuella. Traditionell projektledning kanske inte alls fungerar för just ert projekt. Det kan passa alldeles utmärkt i ett annat projekt, så här gäller det att kunna avgöra vilken metod du ska använda. En utbildning ger dig här rätt fingertoppskänsla. Företag behöver bli bra på att rekrytera projektledare som gillar förändring och som snabbt kan lära sig nya saker. Det vill säga de behöver agila projektledare. I vissa fall så förändras förutsättningarna så fort att det blir svårt att som projektledare ha expertkunskaper inom sina områden. Kanske vore det bättre att fokusera på att ledarna får koncentrera sig på ledarskapet och att andra tar expertrollen.

I ett agilt projekt blickar du framåt i tiden

I ett agilt projektledarskap är det också mycket viktigt att ledaren har en förmåga att blicka framåt i tiden. Det beslut som just nu ger det bästa resultatet kanske inte är det beslut som är bäst, sett ur ett längre tidsperspektiv. Som ledare i ett projekt måste du alltså tänka minst lika mycket på vilka krav projektets intressenter kommer att ha i framtiden som vilka krav de har nu. För alla företag och organisationer som har ambitionerna att vara framgångsrika under en längre tid så är ett agilt projektledarskap av största vikt. Man måste kunna leverera efter de förutsättningar som finns och de förändringar som sker, eller ännu bättre; själv skapa förändringarna.