Agilt ledarskap – Ledarskapsutbildning

Agilt ledarskap i en snabbrörlig organisation

Agilt ledarskap kan vara en del av en utbildning för ledareAgilt ledarskap är den nya ledarskapsmetoden. I en snabbt skiftande omvärld ställs hela tiden nya krav på dig som chef och ledare. Tidigare var förändring och nya förutsättningar tillfälliga utmaningar, idag är de en del av vardagen. Agilt ledarskap ger dig ett handgripligt ramverk för att bygga ett framgångsrikt och hållbart ledarskap i en snabbrörlig organisation. Det agila ledarskapet tar inte bara hänsyn till en föränderlig värld och ändrade förutsättningar, det välkomnar det. En ledarskapsutbildning för ledare kan lära dig mer om vad detta typ av ledarskap innebär i praktiken.

Lär dig det agila arbetssättet

Agilt ledarskap och den agila utvecklingen har under senare tid fått allt mer uppmärksamhet. Många företag har börjat införa det agila arbetssättet och de agila metoderna. Det agila arbetssättet utgår från människorna i företaget, samtidigt som de inblandade arbetar interaktivt och flexibelt genom intensiv kommunikation och ett mycket nära samarbete.

Agil kommer från engelskan och betyder lättrörlig. Som ledare i agilt ledarskap är flexibel och anpassningsbar för förändringar. Som utbildad agil ledare är din uppgift är att leda det agila teamet mot företagets uppsatta mål.

Innehåll i Agilt ledarskap | Utbildning:

Agilt – en nymodighet eller en nödvändighet?

Skillnaden mellan klassisk plandrivet och agilt ledarskap

Bakomliggande teorier: cyklisk kontinuitet

Vinster med den agila modellen

En ledares yttersta ansvar

Förstå och ta tillvara på människors potential

De fyra komponenterna som ligger till grund för människors prestation

HR-cykeln; från ax till limpa

Förstå och hantera motivation

Problem- och förändringshantering

Hur vi reagerar på och möter problem

En strukturerad process för känslomässiga reaktioner

Analytisk och kreativ problemlösning

Att bygga agila team

Att agera förebild

Entusiasmera till samarbete

Uppskatta och ta till vara på olikheter inom gruppen

Den agila modellen – steg för steg

Kausalitet som utgångspunkt

Lägga grunden för en cyklisk utveckling av grupp och ledare (CUGL)

Medarbetarsamtal: planering, coachning, återkoppling och uppföljning

Att gå från plandrivet till agilt ledarskap

Myten om en organisations värderingar

Skapa en autonom spelplan med hjälp av vision, mål och principer

Exempel på systemstöd för agilt ledarskap

Ledarskapsutbildning kan ta upp det agila ledarskapet

 

 

 

 

 

 

 

Fördelarna med agilt ledarskap

Ett agilt ledarskap betyder ett ledarskap som är föränderligt och som lätt anpassas efter de nya situationer och förutsättningar som uppstår. Ordet ”agilt” kommer från början från det engelska ordet ”agile” som helt enkelt betyder anpassningsbar eller vig.

Behovet av agilt ledarskap är stort

Vikten av ett agilt ledarskap i näringslivet är enorm. Samhället förändras ständigt på ett eller annat sätt, och alla som vill nå framgång måste kunna anpassa sig efter de förändringar som uppstår. Tittar man tillbaka i tiden så är det samhälle vi lever i just nu under betydligt snabbare förändring än vad det var då. Det ställer högre krav på att dagens ledare och chefer har förmågan att vara flexibel och enkelt anpassa sig när världen runt om förändras.

I nuläget så får man räkna med att de expertkunskaper som man har för tillfället kan vara inaktuella och behöva uppdateras bara något år senare. Det måste alltså fokuseras på att rekrytera ledare som gillar förändring och som snabbt kan lära sig nya saker. I vissa fall så förändras förutsättningarna så fort att det blir svårt att som ledare ha expertkunskaper inom sina områden, utan det kanske istället måste fokuseras på att ledarna får en mer generell kunskap som därmed har möjligheten att vara mer hållbar.

I ett agilt ledarskap blickar man framåt i tiden

I ett agilt ledarskap är det också mycket viktigt att ledarna har en förmåga att blicka framåt i tiden. Det beslut som just nu anses ge det bästa resultatet kanske inte är det beslut som är bäst sett ur ett längre tidsperspektiv. Som ledare i till exempel ett företag måste man alltså tänka minst lika mycket på vilka krav företagets kunder kommer att ha i framtiden som vilka krav de har nu.

För alla företag och organisationer som har ambitionerna att vara framgångsrika under en längre tid så är alltså ett agilt ledarskap av största vikt. Man måste kunna leverera efter de förutsättningar som finns och de förändringar som sker, eller ännu bättre; själv skapa förändringarna.

Agilt ledarskap ledarskapsutbildning