Basutbildning för nya chefer

En ledarskapsutbildning ger grunden till att leda

En basutbildning i ledarskap för dig som är nybliven chef ger dig grunden du behöver för att inleda din nya karriär på ett bra sätt. Utbildningsprogrammet i våra chefsutbildningar för nya chefer ger dig kunskaper som du kommer att ha användning av direkt. Du får praktiska verktyg och fakta som backar upp användningen dem. Det ger med andra ord en solid grund att stå på och gör dig mindre känslig för plötsliga förändringar i ledarskapet. Du lär dig den viktiga basen i ledarskapet, vilket sparar både tid och oro. Genom kunskaper kommer du att vara förberedd på förväntningar och krav som kommer med ledarrollen.

Kunskap ger dig trygghet när du är ny som chef

Gå gärna en chefsutbildning för nya chefer så att du kan börja samla på dig de ledningsverktyg du kommer att behöva. Du som är nybliven som chef har från ena stunden till den andra fått hela ditt arbetsliv förändrat. Du finner dig själv plötsligt i nya situationer, som du inte har någon tidigare erfarenhet av. Det ställer många nya krav på dig och en utbildning i ledarskap är ett bra sätt att snabbt få adekvata kunskaper. För att känna dig trygg och säker i din ledarroll behöver du nämligen få tillgång till en uppsättning nya verktyg. Tillsammans med ny kompetens inom ledarskapets område blir du redo att möta ledning, medarbetare och dig själv som ledare.

Basutbildning i ledarskap för den nya chefen

Med en bred ledarskapsutbildning, specialanpassad för just nyblivna chefer och de dilemman ni ställs inför, ökar dina möjligheter att få en bra start. Vår utbildning Ny som chef är väl avvägd. Du får intensiva dagar, men ändå utrymme för reflektion över vad du lärt dig. När utbildningen är slut har du fått många nya insikter och är redo att prova dem i praktiken. Som ny chef ska du inte bara lämna ditt välbekanta arbete som specialist och sätta dig in ditt nya ansvar. Du ska även kunna leda andra och se till att din nya arbetsgrupp strävar mot gemensamma mål. Med chefskapet följer mandat att fatta beslut och visa vägen, men också ansvar för dina medarbetares utveckling och trivsel. Du har blivit utsedd till chef, nu ska du också bli en framgångsrik ledare, vilket är något som du själv måste åstadkomma. Att se till att ha rätt kompetens är första steget på vägen.

En chefsutbildning tar upp nya områden för chefen

När du går in i rollen som ny chef är det många nya områden som väntar dig. Kika gärna på en utbildning för chefer i ett tidigt skede. Tänk på att du till exempel nu är arbetsgivarpart i förhandlingar med din personal, vilket ställer krav på kunskap inom arbetsrättens snåriga område. Du behöver känna till grunderna i lagstiftningen inom detta område och kunna tolka lagar och regler. Då gör du rätt från början. Arbetsrätt brukar vara en del av en basutbildning i ledarskap.

Chefen lär sig om ekonomi

Ekonomisk grundkunskap är en förutsättning för att lyckas som ledare. Här kan du leta efter en speciell ledarskapsutbildning med inriktning mot ekonomi för icke ekonomer. Utan den ekonomiska grundkunskapen är det svårt att läsa och förstå årsredovisningar, bokslut, m fl ekonomiska rapporter. Att kunna styra efter relevanta nyckeltal, göra en realistisk budget och kunna motivera dina beslut i ekonomiska termer är viktiga inslag för dig som är ny som chef. En basutbildning i ledarskap med inriktning mot ekonomi kommer att göra dig säkrare när du måste prata ekonomi med ekonomer och andra.

Utbilda dig i att förhandla

Många gånger kommer du att hamna i förhandlingssituationer, både med din personal och med kunder och leverantörer. Att du då har kunskap om effektiv och trovärdig förhandlingsteknik underlättar dina möjligheter att lyckas vid förhandlingsbordet. Försök att hitta en ledarskapsutbildning som är inriktad på förhandlingsteknik. Det är mycket användbart att ha i bagaget och kunskapen kommer väl till pass i många olika ledningssituationer.

Spetskunskaper om olika kulturer

Som chef behöver du även gå en ledarskapsutbildning som tar upp olikheter mellan kulturer. Idag är det vanligt att team och grupper består av människor från flera olika kulturer. Som ledare på en multikulturell arbetsplats är det av stor nytta att ha kunskap om hur de kulturella aspekterna påverkar arbetsgruppen. Det kan handla om hur man uppfattar service och hur man integrerar medarbetare med annan etnisk bakgrund i arbetsgruppen.

Kunskap om chefens olika samtal

En av dina viktigaste och svåraste uppgifter är att genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal med dina medarbetare. Här finns det ledarskapsutbildning som är speciellt inriktad på detta område. Det är viktigt att samtalen har en viss struktur, att innehållet är tydligt och att samtalet kommer med god samtalsmetodik. Först då blir medarbetarsamtalen motiverande för medarbetaren och skapar både kort- och långsiktiga resultat.

Fördjupa din kunskaper genom en ledarskapsutbildning

Detta var några exempel på de nya områden du kommer att stöta på i ditt arbete som nybliven chef. En chefsutbildning för nya chefer ger dig en mycket gedigen grund att stå på och förbereder dig för din första tid som ny chef. Efter ett tag kan behovet av än mer djuplodande kunskaper inom vissa specialområden göra att du behöver förstärka din utbildning med riktade kurser inom till exempel arbetsrätt, ekonomi eller medarbetarsamtal. Hjärtum Utbildning erbjuder vidareutbildning inom de flesta av ledarskapets olika områden så att du hela tiden kan bygga på och utöka din ledarkompetens.