Krav på ledare

Att möta kraven på dig som ledare

Möt framtidens ledarskap med en ledarskapsutbildningSom ledare för en grupp har du många olika krav att leva upp till för att kunna bedriva framtidens ledarskap. Du ska få ditt team att känna att det behövs och fyller ett viktigt syfte i organisationen. Du ansvarar för att de är medvetna om målen som är satta och att de vet hur de kan nå dessa. Med hjälp av rätt kunskaper i hur grupper funderar kan du ta vara på varje medarbetares kunskap och expertis. Undvik att skönmåla eller dölja saker för ditt team. Visa att du tar dem på allvar och litar på deras omdöme genom att presentera saker och ting som de är. Öva även på att erkänna när du gör fel. Det är mycket bättre att tala om sina misstag och be gruppen om förståelse. Det kommer du att tjäna på i längden. Som en viktig bieffekt öppnar du upp för medarbetarna att både våga prova nya saker och erkänna när det inte fungerade.

Gruppen måste förstå sitt syfte

En grupp måste känna till och förstå sitt syfte. Det påverkar deras möjligheter att göra sätt saker. När ditt team gör rätt kommer även du att kunna fatta rätt beslut. Många beslut blir enbart politiska i avsaknad av ett tydligt syfte eller mål. Många viktiga frågor tenderar att bli en åsiktsfråga, eftersom det inte finns tydliga kriterier för att göra arbetsuppgifterna. En grupp som inte känner till varför de existerar kommer att tappa bort sig på vägen. Det måste finnas en tydlig vision som styr både ledaren och gruppen. Annars ökar risken för missförstånd och att fel uppgifter blir utförda. Som ledaren behöver du lära dig att klargöra dör ditt team vilket syftet med dem är. Först när målet är tydligt kan ni lägga värdefull tid och energi på att göra rätt saker.

Få teamet på din sida

Lägg ner lite tid på att lära känna ditt team och vinna deras förtroende. Detta kan du göra på olika sätt. Grundläggande är dock att du som ledare har tillräckliga kunskaper. Genom att gå en ledarskapsutbildning ser du till att få viktiga lärdomar. Du får insikter som gör att du får teamet över på din sida. Genom att göra rätt mot gruppen kommer du vinna deras förtroende. Teamet vill prestera väl. De vill bli erkända för sin expertis och sitt hårda arbete. De vill känna att deras arbete bidrar till ett meningsfullt resultat. Ge ditt team förutsättningar för att förstå marknaden, era kunder och er verksamhet. Ge dem förtroende att visa dig hur de kan prestera på en hög nivå. Du kan åstadkomma detta genom att du lär dig att utöva ett gott ledarskap så att gruppens ansträngningar förstärker dina egna, snarare än att de tar ut varandra.

Var ärlig mot den grupp du leder

Osanningar är giftiga, så undvik dem. Var istället ärlig gentemot din grupp, även om budskapet kan vara tråkigt att framföra. Genom att du visar teamet att du litar på dem skapar du förutsättningar för förbättringar och framsteg. Om du som ledare ger en förskönad version av verkligheten, kommer sanningen att komma fram förr eller senare. Då är det bättre att vara transparent. Din grupp förstår att vissa frågor inte är enkla. De förstår också att det kan finnas gråzoner. Var tydlig och klargör det som du kan klargöra. Ge teamet en substantiell inblick i vad som är på gång och hur du för tänker kring det. När du ger förtroende på detta sätt kommer det att färga av sig på dig. Även du kommer att få ett ökat förtroende från gruppen.

Våga erkänn dina misstag

Erkänn dina misstagDu är förmodligen orolig för att om du delar med dig av problem och svårigheter kommer teamet att se dig som svag. Det är fullt naturligt att vara orolig för att blotta sig och kanske avslöja sådant som du hållit inne med. Men ta del av denna lärdom: ditt team förstår varför du känner så. Ett team känner lojalitet med en bra ledare och kommer inte att se ned på dig. De flesta människor ser inte ner på andra på grund av deras brister, utan över vad de gör för att dölja dem. Som ledare kommer du att få respekt när du förtjänar den och när du strävar efter att göra bättre. Om du vill bli framtidens ledare måste du lämna fiktionen att vi är perfekta bakom dig. Om du vore perfekt, ja då finns det ju ingen anledning att förbättra något, eller hur? Visa istället respekt för ditt team genom att erkänna vad som inte är perfekt. Ge även feedback på ett bra sätt när en medarbetare gör ett misstag. Som ledare kommer du att förtjäna teamets respekt när du delar din börda med dem.