Ny som chef har kontakter

Ny som chef satsar på värdefulla kontakter

kontakter ny som chefNy som chef – då finns det mycket att tänka på! Bland annat vilken chefskurs du skulle kunna ha nytta av. Det är alltid bra att ta in så mycket Ledarskapsutbildning för ledare som möjligt i början. Sedan behöver man fylla på efter ett tag med fler chefskurser, men det är lite vad man känner att man har behov av.

Oftast förändras behovet av kontakter senare i karriären mot för när man var ny som chef. Erbjudande om olika ledarskapsutbildningar finns det gott om. De flesta ledarskapsutbildningar finns i Stockholm, men det finns naturligtvis mängder av olika företag i övriga landet som erbjuder någon form av chefskurs.

Chefskurs kan ge bra kontakter

När man är ny som chef så är det mycket som händer runt omkring en. Dels är det nya intryck, men även nya chefskollegor och medarbetare. Det kan vara svårt i början att känna att man kan ta upp problem man stöter på. Det är inte alltid så roligt att ta detta med sina kollegor direkt i början av ens anställning. Har man gått en chefskurs så kan man ha knutit bra kontakter där, vilka man kan ha nytta av vid senare tillfällen. När man är ny som chef så är kontakter med andra chefer utanför sitt företag mycket värdefullt.

Olika former av ledarskapsutbildning

Ofta så hålls en chefskurs av en ledarskapskonsult som arbetar med olika former av ledarskapsutbildning och är därför van att få frågor som kan dyka upp när man är ny som chef. Det som också är viktigt när man arbetar med sin nya roll som ledare, är att fråga sig vilken typ av ledarstil man har. Vad är det du vill uppnå som chef? Hur vill du att dina medarbetare ska uppfatta dig? Det som många studier har visat är att just inom ledarskapsutveckling är ett coachande ledarskap väldigt framgångsrikt. Det finns dessutom många chefskurser som handlar om coachande ledarskap.

Ny som chef lyssnar även på problem

Det som ofta personalen är rädd för när det kommer en ny chef, är att saker som personalen tycker är bra kommer att försvinna. Kanske tror personalen att du som är ny som chef vill skapa något nytt. Kanske effektivisera och imponera på ledningen. Det är då det är viktigt att ha tålamod och avvakta förbättringar. I alla fall förbättringar som förändrar medarbetarnas arbetssituation radikalt. Om du inte får med dig medarbetarna direkt från början så kommer det att bli en tung uppförsbacke. Lyssna inte bara på dina kontakter utan efter vad som är personalens största problem och börja fundera på hur man kan lösa det.

Coachande ledarskap

Ett coachande ledarskap handlar mer om att använda sin chefsroll till att få medarbetaren att växa. Det man vill är att medarbetaren själv ska hitta lösningen på olika problem. En annan fördel när man är ny som chef där man använder sig av detta sätt är att det skapar gemenskap. Man involverar medarbetaren direkt från början och när man är ny som chef lär man känna sin personal snabbare genom samarbetet. Dessutom kommer det uppskattas av personalen att man inte kör över dem det första man gör. Det viktigaste i början är att lyssna mycket på personalen och deras åsikter inte bara på dina gamla kontakter.

Ledarskapsutbildning

Det kan vara svårt att bli accepterad direkt när man kommer till ett nytt företag. Därför kan det vara bra med någon form av chefskurs så snart som möjligt. Det man brukar uppskatta själv när man går en ledarskapsutbildning är att andra chefer i samma situation har känt på samma sätt som du. En gång i tiden var den chefen också ny som chef. Det är alltid svårt i början innan man funnit sin roll i den nya organisationen, med nya kollegor. Att arbeta med sin egen ledarskapsutveckling är viktigt genom hela sin karriär. Att vara chef är ett yrke.

Chefskurs i form av retorikkurs

En annan chefskurs som är bra att gå är en retorikkurs. När man är ny som chef så börjar det ofta med att man ska presentera sig för många olika människor förutom sin egen personal. Sen följer ett ständigt flöde av olika framträdanden. Det många inte tänker på är hur viktigt det är det man säger vid olika tillfällen. Hur man framställer sig själv och vilket förtroende man inger. Vilka är personerna du ska tala till och vilket budskap vill du nå fram med? Det är de här viktiga delarna som man lär sig på en chefskurs om just retorik.

Det man bland annat rekommenderar till dig som är ny som chef är att lägga fokus på att vara personlig i ditt framträdande. Koncentrera dig på några få huvudteman vid en presentation och var tydlig. Krångla inte till det och ta med bilder i presentationen. Det här är exempel som kan komma upp vid en chefskurs. En annan sak som är viktig när man är ny som chef är hur man uttalar sig. Ibland kan det vara lätt att ta fel på allvaret kring en fråga. Om man tar för lätt på ett problem kan man skada förtroendet allvarligt.

Projektledarutbildning

En projektledarutbildning är heller inte fel när man är ny som chef. Det är vanligt att man blir inblandad i många olika projekt som chef. Antingen så behöver man starta egna mindre projekt eller så ingår man i ett större som rör hela företaget. I vilket fall så behöver man ha kunskap om hur ett det fungerar. Om alla har kunskap om hur ett projekt fungerar så underlättar det för alla. I ett projekt har alla en roll som innebär olika ansvar. Har du någon chefskurs i bagaget så har man säkert nämnt projekt, men det behövs alltid mer kunskap.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar inte bara om att gå en speciell chefskurs. Det handlar om att man under hela sitt yrkesliv som ny som chef vill utvecklas och lära sig nya saker. Man står ständigt inför nya utmaningar och en föränderlig värld. Det som börjar med en anställning och en kurs kan visa sig bli din mest spännande resa. Du kommer att få ett innehållsrikt liv fullt med inspirerande människor med bra kontakter och fantastiska upplevelser. Våga tro på dig själv och kom ihåg varför du ville bli chef en gång i tiden. Även Winston Churchill var ny som chef en gång i tiden.