Coachande samtal

Ledarskapsutbildning om coachande samtal

Det råder inga tvivel om att alla som arbetar med mänskliga möten har stor användning av coachande samtal. Ledarskapsutbildning ger dig en värdefull verktygslåda som med sitt innehåll kommer hjälpa dig som ledare att bättre och kraftfullare kunna inspirera och motivera. Genom att ge rätt stöd kan du som ledare hjälpa din medarbetare att växa i sin yrkesroll men även som människa. En stort steg för att dessutom finna ökad glädje i arbetet.

Genom coachande samtal väljer du en lösningsorienterad metod för att uppnå resultat. Du förmedlar tillit till dina medarbetare vilket gör det lättare att hantera ämnen som kan vara känsliga och svåra att prata om. Du får genom en ledarskapsutbildning för ledare verktyg för samtal så att de ger energi istället för att ta energi. Samtalets struktur och upplägg är avgörande för dess effekt.

Ett coachande samtal hjälper dig att tydliggöra din roll som ledare och samtidigt sätta viktiga gränser för vad ett samtal ska innehålla. För att kunna utveckla samtalet till just det kraftfulla verktyg det kan bli behövs ledarskapsutbildning. På detta sätt kan du även träna din kommunikativa förmåga och därmed öka behållningen i dina mänskliga möten.

Ledarskap

Genom att öka kvaliteten på varje samtal skapas kreativitet och produktivitet i mötet. Detta får du lära dig på en ledarskapsutbildning. En ömsesidig kommunikation tar på så sätt plats där ett givande och tagande blir en naturlig plattform. Det skapar glädje och engagemang med en ökad effektivitet och kvalitet i slutändan. Framtidens ledarskap handlar tveklöst om att leda med ett coachande förhållningssätt i centrum.

Det finns stor nytta och vinst med en ledarskapsutbildning. Det möjliggör för dig som ledare att främja individens utveckling samtidigt som det inspirerar och motiverar. Detta i sin tur leder till ökad delaktighet och en större grad av ansvarstagande inför uppdrag men även inför de problem som kan uppkomma på vägen. Coachande samtal handlar om att skapa tillit.

Det finns många olika samtalsmodeller med ett coachande budskap. De följer ändå alla samma grundstruktur. En ledarskapsutbildning tydliggör att det inte är avgörande vilken modell som används utan att det i första hand skapas ett flyt i samtalet. Fokus ska finnas på den som ska coachas vilket innebär att vaksamt lyssna på det som sägs.

Ledarskapsutbildning

Genom att som samtalsledare ställa öppna frågor skapas ett klimat där den som coachas automatiskt får huvudrollen. En ledarskapsutbildning lär dig använda och ställa frågor som stimulerar medarbetaren att lämna gamla invanda tankemönster och öppna sinnet för nya lösningar och vägar. Resurserna bär personen ofta redan på. Din roll som ledare är att skapa medvetenhet om detta.

Samtalets innehåll blir tydligt för båda i ett coachande samtal. Nya infallsvinklar blir lättare synliga och det är mindre risk för att samtalet fastnar i problembeskrivningen. Det är viktigt att syftet med samtalet är tydligt för båda parter och att det finns en gemensam bild för vad som ska uppnås under samtalets gång. Det är tyvärr lätt att missförstå varandra. Ledarskapsutbildning ger dig verktygen för att alltid axla samtalsrollen på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Ledarskapsutbildning om coachande samtal