Motivation är den viktigaste ledarskapsfaktorn

Motivation är den viktigaste ledarskapsfaktorn

Mål, budskap kommunikation ledarskapsutbildningMotivation handlar om viljan att sträva efter och uppnå ett mål, att tillgodose ett behov. Motivation kan ses ur ett psykologiskt, beteendemässigt, socialt eller kognitivt perspektiv. Där individen styr över sina egna nivåer av självkontroll. Då vi människor behöver sträva efter något är det denna egna drivkraft. Som är grunden till att känna sig motiverad. Uttrycken att misslyckas samt lyckas har ingen innebörd för oss. Om vi inte vet vad vi kämpar för och vart vi är på väg. Du kan som ny som chef peppa dina medarbetare till att vilja förändra och förbättra. Och på så sätt öka deras motivation. Det lär du dig på en modern ledarskapsutbildning.

Tjäna mer pengar som mål

Det finns en yttre och en inre motivation som jobbar på lite olika sätt för oss. Vår inre motivation är den starkaste och kommer i grunden från oss själva och vår vilja att uppnå något mål. Den yttre motivationen är en slags belöning vi får från omvärlden då vi uppnår något mål. Det kan vara exempelvis högre social status eller att tjäna mer pengar. Att hålla motivationen uppe hela tiden kan vara svårt och det är då du som ny som chef ska vara där för dina medarbetare. Och påminna om vad som står på spel och vilken vinning de kan få.

Ledarskapsutbildning som mål

För att kunna känna motivation krävs en självkännedom om vem du är som individ. Vad du vill och hur du vill göra det. Det är genom personlig utveckling som du kan få svar på de frågetecken du har om dig själv vilket inte kräver någon annan än du själv om du arbetar med det på rätt sätt. Genom en enkel process kan du komma dig själv närmre och få en ökad medvetenhet om vem du är. Gå en ledarskapsutbildning för ledare och varva ner och känn ett lugn. Låt dina tankar komma och gå för att sedan bara fokusera på dig själv. Du som ny som chef kan göra dina medarbetare medvetna om vikten av denna process.