Ledarskapsutbildning i Stockholm

Ledarskapsutbildning ger ökad kompetens

Utbildning för ledare ökar kompetensen i att leda

Utveckla kompetensen som ledare i Stockholm

Låt en ledarskapsutbildning i Stockholm bidra till din kompetensutveckling. Hos oss på Hjärtum Utbildning hittar du utbildning för både nya och erfarna ledare. Som ledare är du ditt eget viktigaste verktyg. Du leder din verksamhet och förväntas inspirera och styra ditt team. Arbetet som ledare är oerhört varierat, och varje dag möter du nya utmanande situationer. Det är klokt att vara förberedd på dessa spännande scenarier. Ett bra sätt att bli väl förberedd är att gå en utbildning i ledarskap. Utbildningar för ledare skapar trygghet i rollen att leda andra.

Chefsutbildning skapar vidareutveckling

Att som chef vidareutbilda sig genom ledarskapsutbildning i Stockholm är ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad kring det som händer på ledarskapsfronten. En utbildning är också ett sätt att själv utvecklas för att göra ett bättre arbete. Välj om du vill gå fysiskt på plats hos oss i Stockholm, Malmö eller Göteborg eller om du föredrar att vara med på distans. Chefsutbildning på distans är här för att stanna och är ett utmärkt sätt att utvecklas i rollen. Med dagens teknik fungerar distansutbildning utmärkt och du upplever det nästan som att vara med på plats.

Ledarskapsutbildning i Stockholm

För dig som är ny som chef finns en hel del att upptäcka inom ledarskapsutbildning. Om du bor i Stockholm eller vill resa dit är du välkommen till oss på Hjärtum Utbildning för din utbildning i ledarskap. Som ny chef gör du klokt i att satsa på en grundläggande utbildning i ledarskap, som ger dig en bred grund och en god idé av vilka kunskaper du i framtiden kan behöva komplettera. När du gått en grundläggande utbildning finns sedan en mängd möjligheter till vidareutbildning.

Ledarskapsprogram för nya chefer och ledare

Ett klokt första steg som ny chef är att genomgå ett ledarskapsprogram. Vi har t ex Ny som chef steg 1 och 2 samt Att leda utan att vara chef steg 1 och 2. Steg 1 är en grundläggande ledarskapsutbildning och steg 2 utvecklar dig vidare och ger ännu fler ledningsverktyg. Ledarskapsprogram består ofta av olika moduler inom ledarskap, till exempel arbetsrätt, etik i arbetslivet, svåra samtal, gruppdynamik, konflikthantering och så vidare. De ger en bred grund för den som är ny som chef och ledare, och skapar en god förståelse för vad som kan ingå i uppdraget. Genom att välja en utbildning som även har ett steg 2 är bra om du planerar att fortsätta utvecklas som chef och ytterligare fördjupa dina kunskaper. Kontakta oss gärna för att ta reda på vad vi kan erbjuda!

Hitta din ledarstil under en utbildning

Som ny chef bör du få vägledning i hur du förstår chefsrollen och hur du ska hitta din ledarstil som chef och ledare. Ta gärna hjälp av en ledarskapsutbildning för att hitta rätt. Som chef behöver du stå stadigt i din egen roll för att kunna vara det stöd som dina medarbetare behöver. Du behöver också kunna stå upp för ditt team även i svåra och krävande stunder. Utbildningar som kan ge dig grunder för chefsrollen hittar du både i Stockholm och i övriga landet, till exempel Malmö och Göteborg.

En ledarskapsutbildning i Stockholm lär dig att se lösningar

Utbilda dig i ledarskap i Stockholm

Utbilda dig i Stockholm och se lösningar

Även du som är erfaren chef och har arbetat länge behöver fylla på såväl inspiration som kunskap kontinuerligt. Genom ledarskapsutbildning i Stockholm kan du finna nya lösningar på problematiska situationer, och optimera ditt ledarskap ytterligare. I Stockholm finner du har vi flera utbildningar inom ledarskap. Här kan du också hitta precis det som passar dig just där du nu befinner dig i din karriär. En utbildning ger ett lärande och en kunskapshöjning som ger dig många fördelar i ledarskapet.

Varianter av utbildningar

Som chef kommer du att märka att det finns en bred flora av varianter inom ledarskapsutbildning. Hos oss kan du välja mellan mer allmän, grundläggande utbildning och mer specificerad. Exempel på det senare kan vara en arbetsrättskurs eller en utbildning i svåra samtal och medarbetarsamtal. För dig som inte bor i Stockholm och heller inte vill resa kan en distansutbildning i ledarskap vara ett bra alternativ. För dig som är ny som chef kan rekommenderas att satsa på en utbildning som ger en bred baskunskap kring flera olika områden inom ledarskap. En sådan utbildning kan ofta även ge en god grundförståelse för uppdraget som chef och vad det innebär.

Utbildning med inriktning på arbetsrätt

Som chef är det viktigt att ha en god kännedom om arbetsrätt, eftersom detta kommer att vara ett av dina verktyg när du fattar beslut. Se därför till att gå en ledarskapsutbildning med inriktning på arbetsrätt. Det finns en rad olika lagstiftningar att känna till och förstå som chef. Många organisationer har en HR-avdelning att konsultera kring de arbetsrättsliga spörsmålen, men inte desto mindre måste du som chef ha en god uppfattning om juridiken i arbetslivet. I Stockholm har vi en grundläggande utbildning i arbetsrätt, som även går på distans.

Lär dig genomföra svåra samtal genom övningar

Som chef kommer du ofta att råka ut för situationer som kräver mer eller mindre svåra samtal med dina medarbetare. Du kommer att möta medarbetare som av olika anledningar inte klarar sitt arbete och av den anledningen behöver hjälpas. Det kan handla om disciplinära ärenden eller uppsägningar och avsked. Därtill kommer konflikter att uppstå i gruppen, och du som chef behöver kunna hantera detta. För att som chef vara beredd att genomföra svåra samtal med kvalitet krävs övning. Därtill är rätt ledarskapsutbildning en god investering för att ge dig verktyg att hantera dessa situationer. Du har god chans att finna en dylik utbildning med hög kvalitet till exempel i Stockholm.

Ledarskapsutbildning med fokus på personalekonomi

Som chef har du ofta ekonomiansvar på ett eller annat sätt. Kanske är du ansvarig för budgeten för hela den verksamhet som ditt team bedriver. En av de tyngsta posterna i de flesta organisationers budget är personal. Att ha goda kunskaper i personalekonomi kan göra stor skillnad för dig som chef. Många faktorer kopplade till personal påverkar organisationens ekonomi. Alla processer, från rekrytering till utbildningar, sjukskrivningar och rehabilitering och avslut av anställningar kommer med en prislapp. En ledarskapsutbildning med fokus på personalekonomi är en viktig del av din utveckling som chef. Gå därför igenom vilka aktörer som tillhandahåller denna sorts utbildning. I Stockholm kan du hitta ett flertal företag som ger utbildningar av hög kvalitet inom detta område.

Inlärning om coachande ledarskap

För att som chef få dina medarbetare att växa och motivera dem till att göra ett bättre arbete kan du gå en ledarskapsutbildning i coachande ledarskap. Att som chef kunna leda genom ett coachande förhållningssätt har visat sig framgångsrikt och vinsterna är många. Att coacha sina medarbetare innebär att stärka dem i deras egen förmåga, och detta ger självständiga medarbetare med gott självförtroende och hög kreativitet. Det finns olika utbildningar med inlärning kring ett coachande ledarskap, då det på senare år uppmärksammats mer. Därför kan du som bor eller befinner dig i Stockholm eller någon annan av Sveriges större städer med största sannolikhet hitta en mängd olika utbildningar inom området.

Få kunskaper om att bygga team

Ett av dina viktigaste uppdrag som chef är att bygga ett starkt, stabilt och välbalanserat team. Ditt team ska arbeta för dig för att utföra uppdrag, och ju mer du satsar på att bygga välfungerande team, desto mer framgångsrikt kommer ert arbete att vara. För dig som är ovan vid att bygga team kan en ledarskapsutbildning vara till stor hjälp. Du kan härigenom lära dig allt från att rekrytera en balanserad grupp till att arbeta för en god gruppdynamik. För att kunna svetsa samman ett team behöver du veta hur en grupp under utveckling fungerar, och hur du som chef i gruppens olika faser bäst leder dina medarbetare. Denna kunskap kan en ledarskapsutbildning ge.

Kommunikation lärs ut under en utbildning för ledare

En stor del av ledarskap handlar om kommunikation som chef kommunicerar du med en lång rad människor dagligen. God kommunikation gör stor skillnad inom en organisation. För att leda ditt team på ett framgångsrikt sätt behöver du hitta sätt att kommunicera klart och tydligt med dina medarbetare. Därtill behöver du som chef tydligt kunna redogöra för ditt teams aktiviteter och resultat uppåt i organisationen, till ledningsgrupp eller styrelse. En ledarskapsutbildning i Stockholm med inriktning på kommunikation inom organisationer kan ge goda verktyg för att bli en god kommunikatör. Därtill kan du behöva satsa på att lära dig hur du bör kommunicera utåt mot kunder eller andra kontaktytor utanför organisationen. Även här kan chefsutbildning inom området vara en god investering.

Kontinuerlig ledarskapsutbildning

Som chef är det omöjligt att inte bli påverkad av trender. Skiftningar i samhället påverkar ekonomin, och i sin tur påverkar detta organisationer. Det som påverkar organisationer påverkar per automatik ledarskapet inom desamma. Som chef gör du klokt i att följa utvecklingen och diskurserna kring olika fenomen och trender. Du kan dels göra detta genom kontinuerlig ledarskapsutbildning. Det finns även en rad företag som ägnar sig åt trendanalys på arbetsmarknaden och som kan ge mycket intressant information. Flertalet av dessa företag ligger i Stockholm, men speglar inte bara trender som gäller för Stockholm utan för hela landet.

Utbildning i att göra ekologiska avtryck

En trend som man kan skönja är längtan efter ett mer hållbart ledarskap. Fler och fler organisationer strävar efter att utveckla sin miljömedvetenhet, och att minska sitt ekologiska avtryck. Det finns en hel del ledarskapsutbildning i ämnet, och många organisationer strävar efter att bli certifierade inom hållbarhet. Det kanske även är dags för din organisation att höja medvetandet kring miljö och hållbarhet. I Stockholm och på flera ställen i övriga landet finns företag inom ledarskapsutbildning som kan hjälpa er. Oavsett om ni önskar certifiera er eller bara öka er medvetenhet genom en utbildning finns möjligheter att hitta en aktör som är rätt dör din organisation.

Kunskaper om framtidens ledarskap

Att leda hållbart handlar inte bara om miljö och ekologi. I en tid där allt fler sjukskriver sig handlar framtidens ledarskap också om att främja friska arbetsplatser. Som organisation har man mycket att vinna på att främja en god arbetsmiljö. En frisk arbetsplats är en attraktiv arbetsplats, och skenande sjuktal innebär dyra kostnader. Medarbetare som trivs och mår bra presterar bättre. En ledarskapsutbildning kan ytterligare öka din kompetens inom detta område. Både i Stockholm och i resten av landet kan du hitta utbildningar inom detta område.

Utbildningar även på andra orter än Stockholm

När du som chef söker efter rätt ledarskapsutbildning finns det olika sått på vilka du kan gå tillväga. Utbudet av ledarskapsutbildningar är stort, inte minst i Stockholm och i landets större städer. Ett klokt första steg kan vara att inventera vilka utbildningar som finns. Även om du eller din organisation inte befinner er i Stockholm, finns all anledning att inte exkludera de företag som ligger i Stockholm. Ofta kan utbildningsföretaget erbjuda utbildningar även på andra orter än Stockholm. Till exempel kan viss utbildning ske på distans via nätbaserade föreläsningar som sänds från Stockholm. Det kan även finnas möjligheter för företagets utbildare att ge utbildningar på andra orter än just Stockholm.

Utbildningsföretagen från Stockholm

För dig som söker efter rätt ledarskapsutbildning kan det även vara klokt att utröna huruvida de olika utbildningsföretagen från Stockholm kan förlägga sin utbildning till andra ställen än just Stockholm. Fördelen med det är att din organisation kan ordna utbildningar via dessa företag på den egna orten utan att behöva skicka ett flertal chefer till Stockholm. Det blir både billigare och mer tidseffektivt. Därtill kan organisationen bjuda in andra organisationers chefer och dela kostnaderna för utbildningen. Ibland kan det bli aktuellt att förlägga en hel utbildning utanför Stockholm, och ibland kan det handla om enstaka kurser. Tveka inte att kontakta de utbildningsaktörer som finns i Stockholm för att diskutera olika flexibla lösningar.

Att leta efter en ledarskapsutbildning

För att säkerställa att du som letar efter en ledarskapsutbildning får vad du önskar, kan det vara klokt att begära referenser från andra organisationer i liknande situation. Då det finns en mängd olika utbildningsaktörer kan det vara svårt att skilja dem åt vad gäller kvalitet. Därför kan det vara av värde att kontakta någon annan organisation och förhöra sig om vilka utbildningsföretag de har använt och kan rekommendera. Därtill kan du även kontakta de utbildningsföretag som du hittat och be dem lämna organisationer som använt deras tjänster som referens.

Ledarskapsutbildning för att utveckla ditt ledarskap

För dig som chef är ledarskapsutbildning ett viktigt verktyg för din utveckling. Genom hela din karriär kan du behöva påfyllnad, fördjupad kunskap och inspiration i ditt ledarskap. Att vara chef är ett dynamiskt jobb, och därför bör du se till att inte stagnera vare sig i din kunskap eller i din ledarstil att använda ledarskapsutbildning för att utveckla ditt ledarskap är klokt. Oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i landet finns goda möjligheter att hitta lämpliga och högkvalitativa utbildningar inom ledarskap.