Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap – en ledarskapsutbildning

Aktivt ledarskap ledarskapsutbildning

Vilken roll ska du ta som chef? Vilken roll vill du ha? Vill du låta personalgruppen sköta sig själv eller vill du bedriva ett aktivt ledarskap? En del sköter sig mer själva medan andra behöver mer stöd och guidning. Det är viktigt för dig som chef är att kan anpassa dig och ha kunskap och förståelse för båda varianterna. Vår ledarskapsutbildning lär ut ett aktivt ledarskap. Det finns ingen personalgrupp som klarar sig själv. Då behövs ju inte din roll som chef.

Utbildning för ledare

En god ledare är ett måste för att en verksamhet ska kunna blomstra. Genom att gå vår ledarskapsutbildning för ledare lär du dig modeller och vilka verktyg du som ledare kan använda dig av vid olika situationer. Du får fler verktyg att ta till och du känner dig tryggare i din roll som ledare. Om du som ledare visar vägen och är trygg och stödjande, kommer det att sprida sig till övrig personal.

Kunskaper i ledarskap

Ett aktivt ledarskap handlar inte så mycket om att styra sin personal som att handleda dem på rätt sätt. Målet är att de ska bli den bästa versionen av sig själv i den yrkesroll som de som personal har. Genom att du som chef är närvarande och guidar dem på rätt sätt hjälper du dem att nå det målet. På vår ledarskapsutbildning lär du dig verktygen till att bli en coachande ledare, en stödjande ledare och en närvarande ledare.

På ledarskapsutbildningen lär du dig strategier och arbetsmodeller som stärker dig i din roll som närvarande chef. Kunskaperna du tar med dig från vår ledarskapsutbildning kan du sedan använda på din personalgrupp. Bland mycket annat lär vi dig hålla i coachningssamtal. Coachningssamtal är ett sätt att handleda personalen på ett stödjande och uppmuntrande sätt.

Chef i verkligheten

Alla chefer vill nog vara nära verksamheten men vet inte alltid hur de ska närma sig personalen. Man vill inte känna att man lägger sig i. Ett aktivt ledarskap handlar inte om att lägga sig i, utom om att visa att du som chef ser vad den anställde gör, du visar ditt intresse för den anställdes arbetsuppgifter och du finns där som stöd, bollplank och guidning. Genom att använda dig av detta välfungerande ledarskapssätt får du mer kunskap om verksamheten och kan på ett tidigt stadium styra verksamheten åt det hållet som du vill.

Genom ett aktivt ledarskap sparar du tid, tid som annars hade gått på att lösa problem som aldrig hade behövt uppstå. Vår ledarskapsutbildning fokuserar på just detta. Dina erfarenheter och kunskaper kommer du ha stor nytta av oberoende av inom vilket område som du är verksam i som chef. Genom att ta del av beprövade metoder och modeller inom ledarskapsutbildning utvecklas du som chef. Du kommer att bli en mer närvarande chef som vågar vara en aktiv del av organisationen, utan riskera att känna att du lägger dig i.

En ledarskapsutbildning är en investering för dig som ledare, det är investering för personalen och det är främst en investering för företaget. Den gode ledaren påverkar på alla plan.