Arbetsrätt för chefer – Chefsutbildning

Arbetsrätt för chefer ny som chefKurs i arbetsrätt för chefer

Kurs i Arbetsrätt (klicka här) för chefer går igenom tillämpningen av arbetsrättslagstiftningen och lär dig att omsätta lagarna i praktiken.

Kursprogram (Klicka här)

Vem får anställa nya medarbetare? Hur får man anställa? Vad gäller vid uppsägningar eller omplaceringar? Som chef har du ett arbetsgivaransvar och möts ofta av situationer som regleras den svenska arbetsrätten. Vi erbjuder därför denna utbildning för chefer med fokus på de delar i lagstiftningen som har störst relevans för dig som är chef.

Kursinnehåll:

 • Arbetsrättsliga lagar – en genomgång
 • Anställningsavtal och anställningsformer
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Sjukdom och uppsägning
 • Avsked – rättsverkningar
 • Förändra löneförmåner, sänka löner, ta bort anställningsförmåner
 • Turordningsregler – LAS
 • Frågor rörande integritet
 • Övergång av verksamhet
 • Förhandlingsskyldighet, informationsskyldighet
 • Diskriminering
 • Ny lagstiftning, pågående lagstiftningsarbete
 • Arbetsrätten i framtiden

Arbetsrätt i praktiken för chefer

Du som är chef kommer förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Kursen är till just för dig som behöver känna dig säker på frågor som berör anställningsavtal och förmåner, avsked, varsel och uppsägning, integritet och sjukdom, skyldighet att informera och förhandla med mera. Arbetsrättens område är stort, mycket viktigt och ganska komplicerat, och det berör både företaget och dess anställda. Det är av betydelse att göra rätt redan från början, så att man slipper besvär och rättelser i efterhand.

Idag är det inte längre bara personalenheten som måste kunna tolka arbetsrättens lagar, chefer och ledare på flera nivåer kommer ofta i kontakt med området och ställs inför kniviga frågeställningar. Då är det bra att ha denna utbildning i ryggen. Den hjälper dig att förstå lagarnas innebörd och hur du ska tolka dem praktiskt. Det skapar en trygghet för dig som chef och gör att du upplevs som förtroendeingivande och påläst inför dina medarbetare.

Utbildningen ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrätten och dess praktiska tillämpning. En mycket omtyckt kurs.

Arbetsrätt i praktiken

Våra utbildningar

Certifierad ledare - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ledare men inte chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer>>

Ny som chef - Ledarskapsutbildning

Läs mer »

Ny som arbetsledare - Arbetsledarutbildning

Läs mer »

Projektledning i praktiken - Projektledarutbildning

Läs mer »

Arbetsrätt för chefer - Chefsutbildning

Läs mer »

© Ledarskapsutbildning.info