Ledarskapsprogram

Ledarskapsutbildning för aktivt ledarskap

Ledarskapsprogram om ledarskapSkaffa kunskaper inom ledarskap med en ledarskapsutbildning som utvecklar dig som ledare. Att gå ett ledarskapsprogram utvecklar dig som ledare och ser till att du alltid har senaste kunskaperna inom ledarskapsområdet. Du får tillfälle att stämma av hur väl ditt nuvarande ledarskap stämmer överens med modern forskning och ser inom vilka områden du behöver göra en förändring. Du lär dig om olika typer av ledarskap och om olika ledarstilar. Ett utbildningsprogram inom ledarskapsområdet hjälper dig som arbetar som ledare att bibehålla ett aktivt och modernt ledarskap och ger dessutom möjlighet till reflektion och eftertanke. Besök gärna vår hemsida för mer information om våra utbildningar i ledarskap; kompetensutveckling Hjärtum Utbildning.

Ledarskapsprogram för ett hållbart ledarskap

Vill du stärka din roll som chef eller ledare och skapa ett effektivare och mer hållbart ledarskap? Då är våra ledarskapsprogram en bra utgångspunkt. En ledarskapsutbildning bidrar till höjda kunskapsnivåer och förbättrar samarbetet inom era olika team och i organisationen i stort. Genom att ständigt följa med i utvecklingen inom ledarskapsområdet ser du till att ha uppdaterade kunskaper. Du går dessutom möjlighet att lyssna till övriga utbildningsdeltagares olika frågeställningar, vilket ytterligare förstärker kunskaperna om hur det är att leda i dagens samhälle.

Utbildningstid som ger en nystart

En ledarskapsutbildning ger dig möjlighet att avsätta tid för din egen utveckling. Din utbildningstid hos oss kan ge den nystart ditt ledarskap behöver för att det ska fortsätta kännas som en inspirerande uppgift. Du får ett väl avvägt och anpassat innehåll som täcker in dina behov av utbildning. Du träffar utbildningsledare som effektivt guidar dig genom ledarskapsområdet och du möter utbildningsdeltagare som berikar ditt nätverk. Sammantaget leder en utbildning i ledarskap till en nytändning och bidrar till att du behåller motivationen i ditt ledarskap.

Öppen eller anpassad ledarskapsutbildning

Att gå en ledarskapsutbildning är att investera i ett bättre och mer effektivt ledarskap. Ett ledarskapsprogram kan ge goda resultat och ökad effektivitet på företaget eller organisationen. Vi hjälper er att uppnå målen med ert ledarskap och ger er nya goda idéer som kan ta ert ledarskap till nya nivåer. Ni väljer själva om ni vill delta i ett öppet utbildningsprogram, eller om ni vill att vi anpassar innehållet till er organisation.

Utbildningar på olika nivåer

Vi har ledarskapsutbildning som passar olika behov och olika typer av ledare. Vare sig om du är ny som ledare eller erfaren så har vi utbildningar anpassade för just dig och dina önskemål. Som nämns tidigare kan ni även genomföra en utbildning på er arbetsplats och skräddarsy innehållet efter era specifika frågeställningar. Fördelen med detta utbildningsupplägg är att ni slipper ta tid till resor och att ni öppet kan diskutera interna frågeställningar.

Ledarskapsutbildning lär dig hitta balansen i ledarskapet

Som ledare är du en förebild och andra förutsätter att du ska inspirera och motivera dem. Detta kan vara en härlig uppgift, men en ledares vardag kan också vara full med krav och åtagande. En ledarskapsutbildning belyser vilka förväntningar och krav som är acceptabla och vilka som du kan behöva motsätta dig. Ibland kan förväntningarna på dig som ledare vara övermäktiga och då behöver du kunskaper om vad som faktiskt är rimligt att andra kan förvänta sig. En utbildning i ledarskap hjälper dig att hantera kraven och hitta en bra balans som fungerar.

Utbildningsprogram med ledarfokus

Med hjälp av kunskaperna du får under en ledarskapsutbildning återfår du ledarfokus och hittar tillbaka till motivationen och drivkraften i att vara ledare. Du får tid att tänka efter och får möjlighet att återkomma till ledarskapets viktiga grunder och förutsättningar. Dina kunskaper blir uppdaterade, samtidigt som du får nya perspektiv på ledarskap. Under utbildningsdagarna går vi igenom både fakta och forskning kring dagens ledarskap, så att du får tillgång till de senaste rönen.

Ledarskapsprogram som innehåller hållbart ledarskap

Om du väljer en ledarskapsutbildning hos oss får du som ledare lära dig hur du utövar ett tydligt och målinriktat ledarskap. Du får kunskaper som skapar en trygghet och ett förtroende hos medarbetarna. Vi kan även hjälpa dig med hur du bygger en konstruktiv dialog och kommunikation med dina medarbetare. Detta stärker samarbetet och ger ett trivsamt och välfungerande arbetsklimat. Kommunikationen är en mycket viktig ingrediens i ledarens vardag och utgör kittet mellan dig själv och din personal.

Övningar under utbildningen

Oavsett vilka ledarskapsuppgifter du ska utöva behöver du träna på att vara ledare. Under en utbildning för ledare får du öva på olika scenarier som sätter in ledarskapet i ett sammanhang. Detta ger dig de verktyg du behöver för att stå förberedd inför dina uppgifter som ledare. Dessutom tar en ledarskapsutbildning upp ledarstilar. Under utbildningsdagarna finns goda chanser för dig att hitta en ledarskapsstil som passar just dig och dina syften.

Ledarskapsutbildning ger kunskaper om grupper

Under en ledarskapsutbildning får du grunderna du behöver för att komma vidare i ditt ledarskap. Kanske känner du att du haft en fast ledarskapsroll en tid och vill utvecklas i ditt ledarskap.  Utbildningen ger också kunskaper om vad som skapar framtidens grupper. Genom att genomgå ett ledarskapsprogram blir du uppdaterad om till exempel gruppdynamik och hur team fungerar. Du förbättrar dina förmågor i att bygga upp varaktiga och starka team och står väl förberedd inför svåra beslut och situationer. Sådana uppstår med jämna mellanrum, när man är en ledare.

Få kompetens i att leda

Att gå en ledarskapsutbildning är att investera i dig själv, företaget och för framtiden. Ledarskapskompetens är en merit som alltid kommer att göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Fördelen med en utbildning i ledarskap är att du utvecklas som människa på alla plan. Du lär känna dig själv och dina talanger, likväl som dina brister. Med goda kunskaper blir företagandet ingen kamp, utan ett glädjeämne. Inget ska vara en kamp, då är det fel perspektiv man använder.

Utveckla dina färdigheter i ledarskap

Att gå ett ledarskapsprogram eller en ledarskapsutbildning utvecklar dina egenskaper och färdigheter i att leda. Kunskaperna du får hjälper dig att skapa en starkare självkänsla och lockar fram din inre ledarroll. Starkare självkänsla ger dig en övertygande utstrålning som ger dig vassa fördelar inom verksamheten. Genom din utstrålning påverkar du även din omgivning i en positiv riktning, vilket kan skapa nya möjligheter på många olika plan inom verksamheten.

En ledarskapsutbildning ger verktyg för ledare

Idag finns det ett brett utbud av ledarskapsprogram inom många olika områden. Ledarskap måste anpassas och utvecklas med tiden. En ledarskapsutbildning ge dig de verktyg du behöver för att på bästa sätt genomföra dina uppgifter. Hjärtum Utbildning har utbildningar som passar alla oavsett vilka behov du har. Våra ledarskapsprogram visar dig hur du kan finna en bra balans i arbetsgruppen, och hur du leder med självsäkerhet och självklarhet. Som ledare bör du agera självsäkert och ödmjukt, det är några av ledarens viktigaste grunder.

Utbildningar för ledare ger perspektiv

En ledarskapsutbildning ger dig möjlighet att återkomma till ledarskapets kunskaper och ger dig nya perspektiv på ledarskap. När du väljer Hjärtums ledarskapsprogram får du som ledare lära dig hur du utövar ett tydligt och målinriktat ledarskap. Du lär dig att skapa en trygghet och ett förtroende hos medarbetarna. Som ledare men inte chef, hamnar man ofta i ett dilemma; man sitter mellan chefen och arbetsgruppen.

Utbildningen Att leda utan att vara chef

Som ledare har man befogenheter som inte alltid är självklara och gränserna kan vara svåra att definiera. Många gånger hamnar man i situationer som ligger utanför sin kompetens. Hjärtum Utbildnings ledarskapsutbildning ”Att leda utan att vara chef” är för dig som är just det; ledare, men inte chef. Och som upplever att du vill lära dig mer om ledarskap och hur du kan hantera ditt ledarskap på ett tillfredsställande sätt.

Ledarskapsträning för informell ledare

Som ledare utan chefstitel är du en informell ledare. Med det menas att du har ett stort ansvar men inte lika stor beslutsrätt. Därför är det av vikt att du får träning genom utbildning i vad din uppgift innebär. Din uppgift är att vara en mellanhand mellan chefen och medarbetarna. Ofta agerar du på delegation från din chef och det är viktigt att du känner till vilka befogenheter du har och vad som är ditt ansvar och vad är andras ansvar. När problem uppstår är det viktigt att förstå kraven, ansvaret och befogenheter.

Lär dig tillämpa kommunikativt ledarskap

En modern ledare behöver kunna hantera kommunikativt ledarskap och ha en god och öppen kommunikation med medarbetarna. Detta är nyckeln till verksamhetens framgång och positiva utveckling. Som kommunikativ chef ser du det som ditt ansvar att prata med dina medarbetare på ett lättfattligt och begripligt sätt. Du lyssnar gärna på medarbetarna och deras återkoppling till dig. Ett kommunikativt ledarskap involverar medarbetarna och ställer även krav på dem att ge feedback till dig. Eftersom kommunikation är så pass centralt för ledaren ingår detta ämne som en röd tråd i de flesta av våra ledarskapsutbildningar.

Ledarskapsutbildning i Göteborg, Stockholm och i Malmö

För dig som har erfaren av att leda, finns det alltid nya sätt att utveckla ditt ledarskap. Hjärtum Utbildnings fördjupade ledarskapsutbildning är för dig som har erfarenhet att leda andra och som vill utveckla din inre drivkraft och kanske återuppta gnistan i ledarskapet. Våra ledarskapsprogram och ledarskapsutbildning genomförs i bland annat i Göteborg, Stockholm och Malmö. Genom våra utbildningar får du lära dig att vägleda med ödmjuk hand, och samtidigt lär du dig att hantera konflikter och svåra samtal.

Att leda andra kräver övning

För att kunna leda andra behöver du övning och erfarenhet och genom att gå en ledarskapsutbildning står du bättre förberedd för att möta den utmaning ett gott ledarskap är med ett gott självförtroende. Att vara en bra ledare är en konst och mycket ska fungera för att man ska se framgångsrika resultat. Medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats på många olika nivåer. Du som ledare ska hålla igång verksamheten på lika många nivåer. Det innebär att det kan vara både roligt och krävande att vara ledare eller chef.

Ledarskapsprogram utvecklar din ledarkaraktär

Förväntningarna kan vara stora och ibland reagerar vi utefter våra känslor istället för att agera efter förnuftet. Därför är ledarskapsprogram eller en ledarskapsutbildning bra att gå. Att utveckla sitt ledarskap är att utveckla din karaktär. Om du inte behandlar dig själv eller dina medarbetare med respekt nu, och gör det du måste göra, kommer du inte utvecklas och inte verksamheten heller. Vi bör alltid sträva efter att utvecklas och förbättra oss själva.

Utbildningen Certifierad ledare

Att gå ett ledarskapsprogram hos oss är att helt enkelt investera i ett bättre och mer effektivt ledarskap vilket kan ge bättre klimat på arbetsplatsen. Vare sig om du är ny som ledare eller erfaren så har vi kurser anpassade för just dig och dina önskemål. På utbildningen certifierad ledare lär du dig bland annat hur du leder andra. Hur du sätter mål, kommunikation, konflikthantering, coachande ledarskap, medarbetarsamtal och hur du sammansätter en bra arbetsgrupp.

Ledarskapsutbildning för olika typer av ledarskap

På Hjärtum finns det en ledarskapsutbildning för alla typer av ledare och dessa finns att tillgå året om i flertalet städer. Bland annat finns våra utbildningar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vårt program ”Ledare men inte chef” är ett program som riktar sig till dig som har en ledande roll i ett företag eller en verksamhet. På programmet lär du dig att utveckla din potential och din personlighet och karaktär. Och hur du hanterar olika beteenden hos dig själv och hos dina medarbetare.

Få kunskaper om organisationslära

Vårt ledarskapsprogram berör även kunskaper i organisationslära och affärsrelationer. Hur grupprocesser fungerar och hur gruppdynamiken påverkar effektiviteten i arbetsteamet. Många organisationer efterfrågar ofta kommunikativa ledare, och poängterar vikten av att kunna leda genom en god dialog och tydliga mål.

En certifierad ledare lär sig om kommunikation

Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas av en förmåga att tydligt förmedla organisationens mål. Detta blir länken mellan medarbetarna och organisationens ledning. En bra kommunikativ ledare bidrar också till att skapa tydlighet och struktur. Efter en utbildning till certifierad ledare hos Hjärtum Utbildning, kommer du att kunna anpassa dig efter situation och målgrupp. Du får lära dig konsten att bemöta människor på bästa sätt för att skapa positiva relationer. Om du har de rätta egenskaperna och en passion för relationer har du alla chanser till att bli en expert inom området ledarskap. Vi lär dig hur du utformar handlingar, planerar och ställer upp mål och genomför ditt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Välkommen till en utvecklande och spännande resa och en givande utbildningstid tillsammans med oss!