Projektledarutbildning – Projektledning i praktiken

En utbildning för nya projektledare

Projektledare utbildningSöker du en projektledarutbildning för nya projektledare? Du som är eller snart ska börja som projektledare, behöver gå en praktisk ledarskapsutbildning med inriktning mot projektledning. Där lär du dig konsten att leda projekt från start till mål. Med baskunskaper i projektledning ser du till att du och ditt projektteam når målen. Du lär dig att planera och strukturera projektet och att använda resurserna på ett effektivt sätt. Dessutom får du kunskaper om hur ledarskapet i ett projekt ser ut och fungerar. Som projektledare är du ingen ”vanlig” ledare. Du behöver speciella kunskaper inom ledarskapsområdet för att kunna leda projektets medlemmar. Detta får du under en utbildning i projektledning.

Lär dig dimensionera resurserna

Du lär dig hur du dimensionerar resurserna i form av tid, pengar och personal samt att beslutad tidsplan är hållbar. Detta är projektledning i ett nötskal. Det låter enkelt, men för att nå fram till mållinjen behöver du både verktyg och modeller för att få struktur och ordning i projektet. Kunskap om ledarskap, kommunikation, samarbete och dynamik i gruppen är andra viktiga ingredienser i en projektledares vardag.

Projektstyrning på schemat

Din huvudsakliga uppgift är att styra och leda gruppen och projektet i mål. Du behöver kunskaper om hu du gör om tiden rinner ut, oväntade bakslag inträffar och projektmedlemmarna inte samverkar som de ska. Du behöver ha styrkan och kunnandet som gör att du hela tiden kan vända skutan rätt. Genom lärdomar i projektledning kan du styra mot målet igen och igen, trots hinder som kommer i vägen. Genom en projektledarutbildning lär du dig hur du entusiasmerar projektmedlemmarna samt är lyhörd för åsikter. Samtidigt uppvisar du ett tydligt ledarskap.

Innehåll i en projektledarutbildning

Innehållet i en projektledarutbildning kan variera, men de flesta innehåller ett avsnitt om projektdefinitionen och att formulera målet för projektet. Vidare lär du dig om projektfaserna som de flesta projekt går igenom. Du får handlingsplaner och checklistor som du kan ha som hjälp under de olika faserna. Att arbeta fram en förstudie och en projektplan med milstolpar ingår självklart. Detta är centrala delar i ett projekt och kräver en ordentlig genomgång. En annan mycket viktig ingrediens är själva ledarskapet. Du kan därför behöva komplettera med en ledarskapsutbildning för ledare och projektledare. Andra delar som kan ingå är:

  • Att göra en resursplan och upprätta en budget
  • Genomlysning av organisation och ansvar i projektet
  • Vikten av styrgrupp och intressenter och olika roller
  • Att ta fram bra rutiner och skapa en god dokumenthantering
  • Så hanterar du hinder, kriser och förändringar
  • När projektet är klart ska det avslutas och kunskapsåterföring ska ske

Projektledarutbildning för nya projektledare

En av projektledarens uppgifter är att se till att alla känner till sina egna och kollegornas roller i projektet. Rollfördelningen är viktig och avgörande för att rätt person arbetar med rätt saker. Var inte rätt för att delegera. Genom att lita på att andra kan ansvara för olika delar kan du koncentrera din kraft där den verkligen behövs. Det är dock viktigt att mottagaren av ansvaret vet och förstår vad detta innebär och också har tillräcklig beslutskraft för att axla ansvaret. Vår ledarskapsutbildning ger dig alla viktiga delar du behöver för att effektivt och beslutsamt leda projekt, ända fram till målet.

Höj dina kunskaper i att leda projektKunskapshöjning i ledarskap

Som projektledare får man det viktiga ansvaret över att se till att alla olika delar i ett projekt flyter på utan hinder och problem. Att skaffa sig kunskapshöjning inom ledarskap är därför väl använd tid. Projektledaren får anses som den viktigaste personen när ett arbete ska utföras i projektform. Det är han, eller hon, som ska se till att projektgruppen jobbar målinriktat, fokuserar på rätt saker och jobbar på hårt och med god effektivitet.

Lär dig projektledning i praktiken

Vår utbildning fokuserar på att lära dig projektledarskapet i praktisk handling. Som projektledare har du hela tiden ansvaret över att se till att alla gör det som de ska göra och uppnår de mål som de ska uppnå. Du måste skapa sammanhållning inom projektgruppen så att alla jobbar mot samma mål och håller fokus på vad man ska åstadkomma. Utan en bra sammanhållning är det lätt att tappa fokus och hamna efter i tidsplanen.

Utbildad projektledare hanterar ansvaret

En projektledare har väldigt mycket ansvar. Det är ju faktiskt projektledaren som är den som har ansvaret för att arbetet blir klart i tid, att de efterfrågade resultaten uppnås, att budgeten hålls och att arbetet utförs efter den plan som gjorts upp i början. Det är alltså allt annat än lätt att bli en bra projektledare, och en projektledare bör ha bra ledaregenskaper samtidigt som han eller hon också har goda spetskunskaper inom det område som projektet gäller.

Projektledarutbildning en bas att utvecklas från

I grund och botten är den viktigaste uppgiften för en projektledare att motivera och få projektgruppen att känna engagemang och intresse för det de gör. Kunskapen finns ju, och det viktigaste Lägg basen med en ledarskapsutbildning med fokus på projektledningär att få kunskapen att börja jobba för att lösa de problem som finns och komma fram till det bästa slutresultatet. En framgångsrik projektledare måste därför vara bra på att samarbeta och kommunicera med de övriga i projektgruppen. Han måste även vara bestämd och kunna fatta bra beslut då gruppen inte lyckas komma fram till något helt enigt beslut. Att hantera allt detta utan att ha lärt sig grundläggande projektkunskap är svårt. Be därför om att få gå en grundläggande ledarskapsutbildning i projektledning. Det kommer att spara både dig och organisationen tid och resurser.