Retorikkurs – Chefsutbildning

Retorikkurs – om konsten att övertyga

retorikkurs utbildningGenom att gå en retorikkurs får du mycket matnyttig kunskap om språkets inverkan på hur vi människor uppfattas. En chef, till exempel, som kan uttrycka sig både väl, tydligt och personligt uppfattas som en förtroendeingivande person, med pondus och självkänsla. Han eller hon känner sig väl förtrogen med hur både ord, gester och miner påverkar ett budskap och vet också hur dessa ska användas för maximal effekt. Det sätt, på vilken chefen talar, utstrålar säkerhet och åhöraren blir övertygad om att chefen har rätt.

Retorikkurs | Kursinnehåll

 • En kort bakgrund till retoriken
 • Berömda talare
 • Förberedelser och planering
 • Disposition och struktur
 • Manus
 • Olika presentationer förbereds på olika sätt
 • Andas så att rösten håller
 • Gester
 • Trovärdigheten ökar med hjälp av rösten
 • Argumentation
 • Kvinnlig retorik och manlig – skillnader?
 • Stress och nervositet
 • Tekniken som hjälper eller stjälper

Tala är silver – övertyga är guld!

Med rätt använd retorik kommer du att nå längre. Det kräver dock en insats från dig, i form av planering och övning, men belöningen är stor. Oavsett om du ska hålla tal på ett bröllop, förhandla med potentiella kunder, argumentera för inköp av något till verksamheten eller hålla ett inspirerande tal till en grupp är retoriken mycket viktig för att det du säger ska uppfattas så som du hade tänkt dig. Vår retorikkurs lär dig hur du ska förbereda dig och hur du bäst strukturerar ditt framförande. Du får kunskap om hur du arbetar med manuskript, hur du andas på rätt sätt och hur du tar kontroll över nervositeten.

Som allt annat i livet handlar det om att våga sig ut på okänt mark om man vill utvecklas och lära sig något nytt. Alla människor har något de drar sig för att göra och försätter sig helst inte i situationer där de känner sig obekväma men ibland kräver till exempel vårt arbete att vi måste kliva ut ur vår trygghetszon. Du som är ny som chef har möjligheten att hjälpa dina anställda på traven med detta genom en retorikkurs.