Äldreomsorgen

Äldreomsorgen – ledarskapsutbildning

Äldreomsorgen ledarskapDet är ofta som massmedia målar en svart bild av äldreomsorgen i Sverige. Forskning inom området visar också upp en chef i korsdrag. Mellan goda mål om en värdig äldreomsorg och att vara tillgänglig som chef parat med att ha för många underanställda och stenhårda krav på budgethållning. Men är det verkligen så illa som det ges sken av?

Självklart finns där två sidor, men landets äldreomsorg är i stort behov av chefer med en ledarskapsutbildning för ledare i ryggen.

Att vara chef inom äldreomsorgen har de senaste åren beskrivits i många dystra ordalag av massmedia och forskning.

Ledarskap i äldreomsorgen

Ledarskapet inom området har framställts som en omöjlig ekvation med alltför stor personalomsättning och långa sjukperioder bland cheferna. Men där finns en annan bild. Studenter och lärare inom socionomprogrammets inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade. Och det vittnar om lyckat ledarskap på äldreboenden och chefer som inte ser sitt uppdrag som omöjligt. Ledarskapsutbildning börjar också mer och mer bli en självklarhet.

Att leda inom äldreomsorgen

Att leda inom äldreomsorgen innebär att försöka leva upp till ambitiöst uppsatta mål i lagstiftning samt styrdokument. Omsorgspersonalens arbetsplats kan också anses som unik då största delen av arbetet sker i den enskildas hem. Så vad är det då som gör att vissa chefer lyckas i sitt ledarskap och andra inte? Varför anser vissa av dessa att deras roll är rolig, stimulerande, givande och att uppdraget innebär en stor frihet medan andra dränks av utmaningarna? Svaret finns i en ledarskapsutbildning.

Investera i en ledarskapsutbildning

Det finns dock inte ett svar på frågan om hur man som chef lyckas med sitt ledarskap i äldreomsorgen. Det finns heller inte en särskild ledarstil eller någon universallösning som förklarar fenomenet. Alla chefer har olika strategier och olika personligheter. Varje verksamhet har också olika system inom organisationerna. Men det finns vissa gemensamma drag och egenskaper hos chefer med lyckat ledarskap; tydlighet, kommunikation och information. En ledarskapsutbildning lär dig bygga från grunden.

Tydlig ansvarsfördelning

Tydlighet, kommunikation och information är faktorer du som chef och ledare inom äldreomsorgen måste ha koll på. Det innebär såväl tydlighet i den verbala kommunikationen som tydlighet inom organisationen angående ansvarsfördelning och vilka krav och förväntningar som var och en har. Kommunikation och information är i sin tur krav som avspeglar sig i tydliga strukturer när det kommer till mötesrutiner samt arbets- och projektgrupper. Som chef och ledare är du beroende av ett samspel mellan dessa faktorer, vilket borde vara skäl nog till att gå en ledarskapsutbildning.

Chefer inom äldreomsorgen

En annan likhet bland chefer inom äldreomsorgen, vilka utövar ett framgångsrikt ledarskap, är deras syn på vilka arbetsuppgifter som är de viktigaste. Alla dessa lägger ner mer tid på medarbetarsamtal än de mindre framgångsrika cheferna och ledarna. De arbetar också målmedvetet med sjukfrånvaro och med att få sina medarbetare att förstå att de kan påverka budgetarbetet med mera. Att inte investera i en ledarskapsutbildning är något som de flesta chefer och ledare inte har råd med.

Ditt ledarskap till nästa nivå

Frågan om äldreomsorgen och svaren på vad som egentligen är en god sådan skiljer sig mellan chefer inom området. Utgångspunkten i deras roller är ändå mer eller mindre densamma – att se sin uppgift som en utmaning. Med en ledarskapsutbildning kan du ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Vår ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen är specialutformad efter arbetets specifika behov. Vi har en lång erfarenhet inom området och har arbeta fram ett specialprogram med fokus på det som vi har märkt är viktiga områden för just dig som chef.

Vidareutveckla och vidareutbilda

Vår ledarskapsutbildning tar upp frågorna som är viktiga för just dig och ditt arbete.
Det är viktigt för alla att vidareutveckla sig och i detta fall vidareutbilda sig. Alla har vi våra styrkor och svagheter, så även chefer.

Med vår ledarskapsutbildning kan din svaghet bli din styrka. Du får möta andra som är i samma situation som du, som brottas med samma problematik och som alla också bär på härliga minnen från arbetet inom äldreomsorgen. Genom att ta del av varandras erfarenheter finns det stora lärdomar att dra.

Arbete inom äldreomsorgen ställer speciella krav på dig som chef. En viktig del är lagstiftning och styrdokument. Genom att ha en stor kunskap inom dessa områden kan du stå stark vid alla slags diskussioner och i alla sammanhang och du behöver inte tveka över vad som är rätt eller fel.

Ledarskapsutbildning inom äldreomsorgen

Genom vår ledarskapsutbildning för arbete inom äldreomsorgen, lär du dig vilka krav och förväntningar som en ledare kan förväntas ha på sig och hur du ska hantera dessa. Du stärks i din roll som ledare och du lär dig att vara tydlig och säkrare i din roll.

Hur kan du som chef hjälpa och stötta dina medarbetare till en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö? Ett arbete inom äldreomsorgen är ett arbete som ger mycket till medarbetarna. Ofta får de en väldigt god relation till klienterna. Men det är också ett arbete som ställer stora krav på medarbetarna och att hantera sorg är en del av vardagen.

Tekniker och samtalsstrategier

På vår ledarskapsutbildning lär vi dig tekniker och samtalsstrategier som kan komma väl till pass i dessa sammanhang. För dina medarbetare är det ofta ett fysiskt tungt arbete. Hur kan du som chef motivera till fysisk aktivitet efter arbetstid? Vilka hjälpmedel kan medarbetarna använda sig av på arbetstid? Det är viktiga frågor för dig som chef att fundera över och ta ställning till.

Om du känner att du vill utvecklas som chef och höja kvalitén inom äldreomsorgen. Så kan vår ledarskapsutbildning hjälpa dig med kunskaper men också tips och idéer. I media florerar en ofta negativ bild av äldrevården och det är en ytterligare fråga för dig som chef att hantera. Det är viktigt att du och dina medarbetarna orkar kämpa emot fördomar och felaktiga uppfattningar om yrket. Genom att du stärks i din chefsroll, kan du i din tur stärka dina medarbetare i sina roller.

Arbete inom äldreomsorgen

Förändring och förbättring börjar högst upp och sedan blir det en positiv spiral som kommer klienterna, de vi jobbar för, till del. Arbete inom äldreomsorgen är ett givande, glädjefullt arbete och med rätt verktyg och kunskaper kan du som chef slappna av och leda dina medarbetare. Vår specialutformade ledarskapsutbildning lär dig allt du behöver inom området och du lär dig handfasta tips som kan hjälpa dig i ditt ledarskapsarbete.