Olika sätt att leda

Olika sätt att leda i teori och praktik

Hitta ditt eget sätt att ledaAlla ledare har olika sätt att leda. Under en ledarskapsutbildning får du hjälp med att formulera en helt egen ledarskapsfilosofi. Vinsterna med att göra detta är flera. Bland annat kan du enklare skapa en tydlig vision av ditt ledarskap och vad du vill åstadkomma. Genom att du har en vision kan du på ett effektivt sätt förmedla ditt ledarskap till både din grupp och övriga organisationen. De grundpelare som ditt ledarskap kommer att vila på blir därmed tydliga. I arbetet med att ta fram en ditt sätt att leda är en utbildning ett bra hjälpmedel. Då får du uppdaterade och relevanta kunskaper samt nya insikter om ledarskapets olika områden. Med en bra kunskapsnivå kan du föra ditt team framåt.

En utbildnings innehåll

En annan fördel med att gå en utbildning i ledarskap är att du får ett annat perspektiv. Innehållet i en utbildning innehåller så många olika delar att du får en bred kunskapsgrund att stå på. Utbildningsledaren kan ge dig guidning, vilket är en fördel då denne inte är personligt involverad i personalgruppen och organisationen. Att gå en ledarskapsutbildning är med andra ord en bra idé. En extern ledarskapsutbildning kan också säkerställa att alla i organisationen kan delta. Lägg in ett antal ledarskapskurser i er utbildningsplan och låt era ledare boka in sig. Alla kan då delta på lika villkor.

Ledarskapsutbildning och ledarskapspolicy

Utifrån en ledarskapsfilosofi kan även en ledarskapspolicy formuleras. Även denna utgör ett styrdokument, som du kan börja jobba med under en ledarskapsutbildning. Utifrån den vida vision som ledarskapsfilosofin utgör, blir den en mer konkret guide för organisationens syn på ledarskap. Att arbeta med dessa olika ledarskapsstrategier kan upplevas en aning vagt om man inte gjort det tidigare. Det kan vara svårt att se den konkreta vinsten av att utveckla dem. Även det slutgiltiga resultatet kan vara svårt att visualisera. Av denna anledning kan det vara klokt att anlita en ledarskapskonsult. Denne kan leda processen i mål, samtidigt som han eller hon kan försäkra att motivationen kring utvecklingen hålls kvar.

Utveckla din egen ledarskapsfilosofi

En ledarskapsfilosofi och en tillhörande ledarskapspolicy fungerar som ett paraply för organisationens chefer. Dessa dokument ska guida alla chefer i vad ledarskapet i den aktuella organisationen ska stå för. Detta blir en gemensam boj att förankra sig i, och som man kan återkomma till för att understryka vilken typ av ledarskap man förväntar sig inom organisationen. En ledarskapsutbildning lägger en bra grund för detta arbete.

Mentorskap och handledning för nya chefer

Genom utbildning för ledare och litteratur kan man få nyttig information kring ledarskap i teorin. Viktigare är ändå att lära sig ett fungerande ledarskap i praktiken. Genom att varje dag träna på sina ledarskapsegenskaper i olika utmanande situationer blir man mer trygg som chef. Om man behöver någon som guidar genom ledarskapsresan, kan det vara en god idé att skaffa en mentor. En mentor kan fungera som bollplank för de funderingar som dyker upp i vardagen och kring rollen som ledare. Vidare kan en mentor utmana chefen genom att ställa klargörande frågor. Du som har arbetat länge som chef kan även fungera som mentor för någon som nyligen påbörjat sin chefskarriär. Många mentorer upplever sin uppgift mycket givande, och de kan lära sig mycket genom att vägleda sin adept.

Utbildningar lär dig att prioritera

En ledarskapsutbildning kan lära dig att prioritera rättEn mentor kan vara en senior kollega som arbetat länge som chef inom samma bransch. Du kan lära dig mycket av en mentor, men du lär dig ännu mer genom att gå en ledarskapsutbildning. För den som är ny som chef är innehållet i utbildningen viktigt. Du gör klokt i att avsätta tid för att gå en utbildning. Som chef kan tiden ha en tendens att slukas av olika projekt och människor med olika intressen. Därför är den viktigt att prioritera tiden för utveckling genom kompetensutveckling. Det är även av stor vikt att hitta en mentor med vilken personkemin stämmer bra, och med vilken chefen känner att han eller hon kan vara öppen och ha en god dialog. Denna person kan hjälpa chefen att spegla sin egen utveckling i ledarskapet och vara ett gott stöd för chefen i det dagliga arbetet.

Studier av ledarskapsfilosofi – ett sätt att tänka

Ett annat stöd i chefsutvecklingen kan vara att anlita en handledare eller coach. Eller att studera genom att gå en ledarskapsutbildning. Detta kan hjälpa dig att tänka rätt i din ledarskapsfilosofi. Ofta är coach en professionell aktör, vars uppdrag är att hjälpa dig att ta fram dina styrkor och stärka de sidor du behöver utveckla. Det kan vara mycket givande att få diskutera sin arbetssituation och hur man hanterar olika situationer med någon som står helt utanför organisationen. Man kan få goda råd om hur man kan agera i olika situationer, och det finns någon som kan spegla den utveckling man gör som chef.