Ledarskapsutbildning i USA

Utveckla ditt ledarskap under en händelserik vecka i USA! Några av världshistoriens främsta ledare kommer från USA; Abraham Lincoln, Benjamin Frankling, George Washington, John F Kennedy, Henry Ford, General Douglas McArthur m fl.

Även de flesta av världens främsta lärosäten för bland annat affärsledarskap finns i USA. Harvard Business School, The Wharton School of Business, Stanford, Columbia, Berkeley, University of Chicago, MIT m fl. Vår ledarskapsutbildning i USA tar fasta på just detta och vi besöker några av dessa platser där du får ta del av den kunskap som vuxit fram under mer än 200 år.

Ledarskapsutbildning i USA för bättre ledarskap

Ett genomgående tema för vår ledarskapsutbildning för ledare i USA är ”learn from the best”, där du varvar teoretiska kunskaper i ledarskap med de rent praktiska. Som det utövades då och som det utövas idag – i några av världens mest framgångsrika företag. Till vår hjälp har vi föreläsare från några av de mest kända institutionerna på den amerikanska öst- och västkusten. Det blir en oförglömlig upplevelse som för alltid kommer att förändra din syn på ledarskap.

Här är ett axplock av vad du får lära dig: vad kännetecknar en bra ledare? (med exempel från då och nu) Hur kan jag växa som ledare? Hur skapar jag en ”vi” känsla, så att mina medarbetare känner sig delaktiga? Hur kan jag vända utvecklingen i en organisation med problem? (med exempel från företag som vänt en till synes hopplös situation till en stor framgång). Vidare får du i vår ledarskapsutbildning i USA lära dig hur du skapar verkligt engagemang hos dig själv och dina medarbetare. Grunderna för en effektiv kommunikation i ditt ledarskap samt mycket, mycket mera.

Vår unika ledarskapsutbildning i USA

Att förlägga en ledarskapsutbildning till USA just nu har många fördelar. Vi gör en direkt koppling till det förestående presidentvalet. Och du får med hjälp av våra initierade handledare en inblick i hur de två huvudkandidaterna lagt upp sina strategier för att nå målet att bli USA:s näste president. Att ledarskap är en huvudingrediens både inom politiken och affärslivet blir helt uppenbart. När du får ta del av de bakomliggande strategierna hos några av världens mäktigaste människor.

Förändringar i omvärlden påverkar inte bara din organisation, utan också de människor som arbetar i den. Vi har därför utökat vår ledarskapsutbildning med en ingående omvärldsanalys där vi tittar på hur förändringar i omvärlden påverkar både din organisation och den enskilda människan i den. Här får du även inblick i hur du måste anpassa ditt sätt att kommunicera med olika typer av individer med olika förutsättningar. Du får även lära dig konflikthantering, både ur ett politiskt och ett affärsmässigt perspektiv.

Kanske allra viktigast för dig som chef i en organisation är att minimera olika störningsmoment i den dagliga verksamheten. Vår ledarskapsutbildning i USA tar fasta på just detta och går igenom det senaste, med viss tonvikt på sociala media.

Välkommen som deltagare i vår unika ledarskapsutbildning i USA! Du får träffa både välkända och kunniga personer i en historisk miljö som på ett avgörande sätt kommer att förändra dig som individ och som chef.