Ledarskapsutbildning i Tallinn

Ledarskapsutbildning i Tallinn

Tallinn, eller Reval, är Estlands huvudstad. Det är tillika en oerhört vacker stad med en rik historia. Staden grundades av köpmän från Visby 1232, sannolikt på grund av det fördelaktiga läget invid Finska viken. Tallinn betyder troligtvis Taani Linn eller Taanu Linna, vilket betyder dansk borg. Danska borgen är ett av stadens många namn. Detta sedan danskarna besegrat esterna i slaget vid Lindanäs år 1219. Även Talvelinn, vinterstaden, förekommer. Detta är förutsättningarna för den ledarskapsutbildning vi planerar i staden. Ett viktigt ämne i en inspirerande miljö.

Namnet Tallinn antogs 1918 i samband med bildandet av den fria estniska republiken. Staden var en svensk besittning under åren 1561-1721. Unesco upptog staden på sin världsarvslista 1997. Idag har Tallinn ca 430 000 invånare av Estlands totalt 1,3 miljoner. Estland, som tillhört det tidigare Sovjetunionen sedan 40-talet, blev åter en självständig stat den 20 augusti 1991. En ledarskapsutbildning i den här miljön, tycker vi är oerhört berikande. Ledarskap går som en röd tråd i stadens historia.

Ledarskapsutbildning i Tallinn med fokus på ledarskaoEstland har tre stora statliga högskolor: Tallinns Tekniska Universitet, Tallinns Universitet och Estlands musik- och teaterakademi. Tallinns universitet, TLÜ, grundades 2005 genom en sammanslagning av flera andra högskolor. Vår utbildning i ledarskap sker i samarbete med TLÜ.

Genom att kursmaterialet utgör det absolut senaste, försäkrar vi oss om att du får en ledarskapsutbildning i toppklass.

Ledarskap

Vi kommer att behandla ämnen inom ämnet ledarskap med tonvikt på kommunikation och resultat.

En ledarskapsutbildning som tar fasta på att du utvecklas på ett kraftfullt sätt. Där du får verktyg du omgående kan ta i bruk när du kommer hem. Förutom att kursmaterialet är framtaget i samarbete med några av världens ledande auktoriteter, är även instruktörerna välmeriterade. Några av våra lärare har decennier av erfarenhet från världens alla hörn.

Syftet med vår ledarskapsutbildning är inte bara att du ska bli en bättre ledare. Vi vill också att du ska få ett större kontaktnät. Genom att våra kursdeltagare kommer från vitt skilda miljöer och branscher, får du många nya kontakter. Dessa kontakter är ibland livslånga. Våra kurshandledare står också alltid till ditt förfogande om du känner att du behöver vägledning i någon fråga, även efter kursens slut och inte bara för frågor som rör ledarskap.

Kursen i ledarskap i Tallinn utgör en milstolpe i vår verksamhet. Här har vi för första gången sammanställt ett material som är ämnesöverskridande i den meningen att vi tagit hjälp av expertis inom naturvetenskap. NLP, neuro lingvistisk programmering, är inte så vanligt förekommande inom ledarskapsutbildning. Vi har dock valt att inkludera detta eftersom resultaten från en försöksverksamhet i USA, pekar på att NLP faktiskt har en praktisk betydelse för vårt ämne.

Avslutningsvis kan nämnas att vår kurs i ledarskap har ett begränsat antal platser. Du bör därför snarast anmäla ditt intresse att deltaga. Din anmälan till vår ledarskapsutbildning är inte automatiskt bindande. Du kommer så snart alla platser är tillsatta att få en förfrågan om du har för avsikt att delta och vilka datum som kommer ifråga. Först därefter måste du erlägga kursavgiften som endast återbetalas mot uppvisande av sjukintyg. Vi ser fram emot att snart göra din bekantskap. Väl mött på årets största ledarskapsevent!