Surdegar i ledarskapet

Om surdegar, ledarskapsutbildning och chefskurs

De som idag innehar en chefsposition på sitt arbete måste lära sig att allt faktiskt inte går att göra. Vissa arbetsuppgifter behöver få ligga åt sidan och andra kanske behöver delegeras. En chefskurs kan hjälpa dig hantera de surdegar som kan uppstå i ditt dagliga arbete. Många moment går inte att komma ifrån men genom att enkelt strukturera upp dagen och arbetsuppgifterna så lättar också stressen allt eftersom. Stressa ner genom kunskap från en ledarskapsutbildning.

En ledarskapsutbildning kan hjälpa ge vägledning och stöttning i en av de svåraste moment enligt sju av tio chefer – svåra samtal. Din personal klagar på att en annan luktar väldigt illa eller har dåligt morgonhumör. En stor skräck är att folk ska bli arg och ledsen över att du säger till trots att det bara är det jobb och din skyldighet gentemot resterande personal. Kunskap att hantera en sådan situation ger trygghet.

Deadline

Bara order får det att gå kalla kårar på de flesta. En deadline anses av många vara en av många surdegar. På många arbeten är de dock ofrånkomliga och det spelar egentlige inte så stor roll att du säger att du har för mycket att göra. Istället för att stirra dig blind på sista dagen för inlämning så får du fokusera på hur lång tid du uppskattar själva uppgiften att ta och dela upp tiden över antalet veckor du har. En sådan uppskattning är inte lätt utan en chefskurs kan hjälpa dig på rätt väg.

Surdegar i all ära men att stapla dessa på hög är inte en bra idé. Det skapar stress och irritation för dig som chef. Det händer ofta då många chefer av olika anledningar har svårt att delegera arbetsuppgifter. Vid osäkerhet på hur delegation på ett smidigt sätt går till finns det en och annan chefskurs att välja på.

Strukturera upp din arbetsdag

En ledarskapsutbildning för ledare kommer få dig att förstå en sak som är viktig att ha med sig vid en chefsposition – alla kommer inte att tycka om dig. Att hela tiden sträva efter att vara omtyckt är ett stort problem. En chefskurs kan få dem på andra tankar men det är endast du som enskild individ som kan förstå att alla beslut kommer inte uppskattas.

Klassiska surdegar anses vara att behöva säga upp en anställd. Kanske en omtyckt person som får avsluta sin anställning på grund av företagets ekonomi. Det är ett samtal som kommer vända upp och ner på din anställdes liv och ändra mycket. Det finns olika typer av ledarskapsstilar och samtalsmetoder som kan vara bra att ha med sig. En ledarskapsutbildning kan lära dig om nyttan av ett mjukt och följsamt ledarskap.

Strukturera och effektivisera upp din arbetsdag utifrån en chefskurs. Tanken är god att alltid kunna nås via telefon men skapar det en bra arbetsmiljö för dig? Stress är en av alla surdegar som det ständigt kommer behöva arbetas med och som lättare kan hanteras genom exempelvis en ledarskapsutbildning. Som chef får du inte glömma bort att se över din egen arbetssituation för alla anställas eget bästa!

Surdegar och utbildning