Vad är ledarskap?

Ledarskapsutveckling en del av ledarskapet

En ledarskapsutbildning ger utvecklingLedarskap är inte något du behärskar automatiskt, bara för att du blir chef i en organisation. Ledarskap är ett beteende du utövar, som syftar till att höja medarbetarnas medvetenhet och motivation för att nå verksamhetsmålen. Ledarskapet och dess utveckling är därför helt avgörande, både för företagets lönsamhet och för dess anställda. Konsten att framgångsrikt utöva detta beteende kräver kontinuerlig ledarskapsutbildning. För att du ska kunna föra ledarskapet framåt och i önskad riktning behöver du utbilda dig inom olika områden. Vilka utbildningar du behöver beror på var i din karriär som chef du befinner dig och vad som pågår i din verksamhet.

Lärdomar om anpassning för ledare

En skicklig och väl förberedd ledare har förmågan att anpassa sitt ledarskap. Anpassning kan ske efter såväl medarbetarnas kompetenser och drivkrafter som yttre krav och förväntningar på verksamheten. En framgångsrik ledarskapsutveckling handlar om balans. Du behöver lära dig att hitta balansen mellan förmågan att skapa goda relationer med dina medarbetare och viljan att åstadkomma positiva resultat för verksamheten. Hur du når denna jämvikt går vi bland annat igenom under en ledarskapsutbildning för ledare.

Ny som chef och ledare

Har du nyligen tagit klivet in i chefsvärlden är det av stor vikt att du får en bra start. En utbildning medför att du påbörjar din ledarskapsutveckling på rätt sätt. Du behöver lära känna dig själv i din nya roll som chef. Kunskaper om dina ledaregenskaper och hur du kan utveckla dem står på programmet. Du behöver veta vad det innebär att leda andra och att fatta beslut. Att ta hand om konflikter, skriva anställningsavtal, sätta samman effektiva team med mera är andra områden för ledaren. Dessutom behöver du få strategier för hur du skapar arbetsglädje och motiverar dina anställda. Samtidigt ska du lära dig delegera och prioritera. Att avsätta utbildningsdagar i början av din karriär som ledare är väl investerad tid. Det kommer att ge resultat både på kort och lång sikt.

Kurser för dig som är ny som chef

När du ska påbörja karriären som chef är en basutbildning för nya chefer att rekommendera. Gå till exempel utbildningen Ny som chef. Det är en gedigen två-dagarsutbildning som ger dig alla de grundläggande redskapen du behöver för att få en snabb och smidig start på din karriär. Du lär dig hur villkoren ser ut för en ny chef och förbereder dig för ditt chefskap. Om du ska börja arbetsleda är vår Arbetsledarutbildning att föredra. Den är speciellt framtagen för dig som är ny i rollen att arbetsleda andra.

Ledarskapsutveckling för erfarna

Ett aktivt ledarskap stannar aldrig av. Det stagnerar inte utan är i ständig förändring. Du som arbetat ett tag som ledare har därför stor nytta av att vidareutveckla ditt ledarskap genom ledarskapsutbildning. På så sätt är du väl förberedd inför förändringar och utvecklingsmöjligheter av verksamheten. Även om verksamheten rullar på så finns det alltid behov av förbättringar och utveckling. Du kan behöva fylla på kunskaperna om hur du leder och utvecklar team, ökar inspiration och motivation i verksamhetens olika grupper och hur du utvecklar högpresterande arbetsgrupper.

Grupputveckling ger teamkänsla

Grupputveckling är ett ständigt aktuellt område att förkovra sig inom, liksom hur du ta fram den viktiga teamkänslan och lär dig använda alla fördelar som en stark arbetsgrupp för med sig. Medarbetarsamtal har du säkert hunnit hålla, men en uppdatering kan vara på sin plats. Med nya kunskaper kan samtalet bli ännu mer givande och utvecklande. Lär dig fylla det med relevant innehåll, var tydlig och använd en god samtalsmetodik så når du längre.

Framtidens ledarskap

Våga gå ett steg längre i din ledarskapsutveckling och lär dig det senaste om ledarrollen. Det kan vara att skaffa kunskaper om hur du coachar individer och grupper och vad som skiljer ett vinnande team från en vanlig arbetsgrupp. I dagens mångkulturella samhälle är det också av stor betydelse att du som ledare har god kännedom om vad det innebär att leda människor med olika kulturell bakgrund. Lär dig vad som är kulturellt och vad som inte är kulturellt betingat. Med kunskaper om hur du kan använda rikedomen i olika kulturers perspektiv och värderingar skapar du en kreativ och framgångsrik arbetsgrupp.

Ledarskapsutbildning utvecklar ledaren

En bra ledarskapsutbildning lär dig om det långsiktigt vinnande ledarskapet. Du blir medveten om dagens nya ledarroll, utvecklar vinnande team och lär dig forma framtidens lärande organisation. Med lärdomar om coachande ledarskapet i bagaget kan du fokusera på lösningar istället för hinder och du lär dig att på bästa sätt guida dina medarbetare till målet. Även gruppcoaching berörs, vilket är ett mycket effektivt verktyg när du vill förbättra laganda, resultat och utveckling i gruppen. Som du förstår är  ledarskapsutveckling är A och O för dig som är chef och ledare i dag, i morgon och i framtiden. Ha med den som en naturlig del av ditt yrkesliv. Det kommer att ge avkastning både för dig som person och för din verksamhet.