Ekonomi för beslutsfattare och chefer

En kurs i företagsekonomi för dig som tar beslut

Kurs i ekonomi för chef och beslutsfattare

Ekonomi är viktigt att förstå för ledaren

En kurs i företagsekonomi för ledare, chefer, beslutfattare m fl ger dig som ansvarar för ekonomin goda förutsättningar för att kunna styra ekonomin i rätt riktning. Som chef har du ett stort ansvar för att de resurser du har fått blir använda på ett optimalt sätt. Resurserna kan vara personal, varor, tjänster, dataprogram eller helt enkelt tid. Alla tillgängliga delar har sin kostnad och sin förväntade intäkt. Som chef behöver du veta hur du ska nyttja allt så att slutresultatet pekar på vinst. Kursen Ekonomi för chefer är en endagskurs som ger dig baskunskaperna du behöver för att kunna styra din enhets ekonomi.

Lär dig att analysera din verksamhet

Om du nyss startat upp din verksamhet är en kurs i företagsekonomi en bra investering. Under utbildningen får du hjälp med hur du kan tänka kring olika affärsmodeller och om din affärsidé håller måttet. Kursen förklarar vad ekonomi för beslutsfattare och chefer innebär i form av regler, tolkningar och styrning av verksamheten. Du får hjälp med att göra en analys av din verksamhet, till exempel med hjälp av en SWOY-analys. En sådan analys innebär att du funderar igenom vilka era styrkor och svagheter är, tillsammans med hur möjligheter och hot mot verksamheten ser ut. Detta är viktiga lärdomar och lär dig mycket om hur väl ditt företag kan hävda sig i konkurrensen.

Kurs i ekonomi för chefer ger kunskaper om styrning

Som ansvarig chef måste du förstå hur företagets behov av resurser står i relation till tillgängliga medel. Oftast finns inte likvida medel i tillräcklig omfattning, för att du ska kunna köpa in precis allt som du skulle önska. Företagsekonomi för chefer handlar i  mångt och mycket om att hushålla med resurserna och se till att du får ut mesta möjliga av varje investerad krona. När du går en kurs får du lättöverskådlig information om hur företagsekonomin påverkar och genomsyrar allt i verksamheten. Du lär dig att se på personal, tid och övriga resurser på ett nytt sätt. Du lär dig att tolka de siffror du ser framför dig och förstår hur du ska använda dem för att styra mot vinst och framgång.

Innehållet i en ekonomikurs för dig som är chef

Innan du väljer ekonomikurs bör du titta igenom målgruppen för kursen. Den ska handla om ekonomi för beslutsfattare och chefer och vända sig till dig som inte är ekonom till yrket. Då kommer innehållet i kursen att motsvara dina förväntningar och ligga på rätt nivå. Exempel på avsnitt ur en sådan kurs kan vara finansiering, att styra mot mål, prissättning, kostnadsstyrning och att tolka en årsredovisning. Alla dessa delar är nödvändiga för att du ska få en helhetsbild över ekonomin och verkligen förstå hur den fungerar. Även områdena nyckeltal, bokföringsregler och mått på effektivitet kan ingå och är bra saker att kunna. Sist men inte minst ska kursen lära dig hur du själv kan påverka vinst och resultat genom att ta till olika åtgärder. Det kan handla om att sätta nya priser, byta en för dyr leverantör eller omförhandla hyreskontrakt.